Letterkunde

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Literatuur en leven. Ga op zoek naar de relatie, ontdek de wederzijdse invloed.

Verhalen zijn overal. Niet alleen een literaire tekst vertelt een verhaal, ook een schilderij, muziekstuk of film doet dat.
Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van media om een verhaal te vertellen? Hoe analyseer je verhalen, welke functie hebben ze en hoe leer je ze lezen?

Hoe vertellen literatuur en andere media een verhaal? Hoe worden mensen lezers? Hoe functioneert het literaire bedrijf en hoe werken onderwijs en bibliotheken in op de literaire ontwikkeling van lezers? Welke rol spelen de literaire kritiek en de uitgeverij?

Dit soort vragen komen aan bod in de eenjarige masteropleiding Letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen deze opleiding is het mogelijk te kiezen uit vier programma's:

  • Franse Letterkunde
  • Literatures in English (Engelstalig, gericht op de relatie tussen literatuur en visualiteit)
  • Literaire vorming en literair veld
  • Nederlandse Letterkunde
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Letterkunde
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60813
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Franse letterkunde

Verdere verdieping in de rijke en eeuwenoude Franse literatuur.

Met een inmiddels gedegen beheersing van de taal ga je in het programma Franse letterkunde je kennis van de rijke literatuur, die wereldwijd en eeuwenlang in het Frans werd geschreven, verder verdiepen.In de werkgroepen komen tal van onderwerpen aan bod. Deze kunnen variëren van schilderromans, recente Canadese of immigrantenliteratuur tot cultuurhistorisch onderzoek rond Franse teksten uit de middeleeuwse Lage Landen.

Daarnaast volg je, samen met studenten Franse taalkunde, een werkgroep Literair Vertalen (uit het Frans). Ook het methodologisch belangrijke vak Literature & Society maakt deel uit van het programma. Je volgt dit met andere Letteren-studenten. En uiteraard ga je in je masterscriptie verslag doen van een eigen onderzoek. In de keuzeruimte, deels te vullen bij een andere universiteit, kun je je verder specialiseren in een door jou gekozen richting óf je kennis juist verbreden.

specialisatie Literaire vorming en literair veld

De betekenis van verhalen, op zoek naar het functioneren en de functie van literatuur.

Verhalen zijn overal. Welke functie hebben ze, hoe zitten ze in elkaar? Hoe vertellen literatuur en andere media een verhaal? Hoe worden mensen lezers? Hoe functioneert het literaire bedrijf en hoe werken onderwijs en bibliotheken in op de literaire ontwikkeling van lezers?

Een antwoord op deze vragen vind je in het masterprogramma Literaire vorming en literair veld. Een master met oog voor zowel de functie als overdracht van literatuur.

specialisatie Literatures in EnglishThe courses in this programme are closely linked to the current research of staff members, so that students are involved in cutting-edge developments. You are encouraged to explore your own interests in depth using the tools and theories we provide you with, culminating in your own research project.

The Literatures in English programme attracts a large number of students from abroad each year. It is taught in English.

specialisatie Nederlandse letterkunde

In deze opleiding verwerf je een gedegen kennis van het verschijnsel literatuur door de eeuwen heen, van het denken over literatuur en van de bestudering ervan.

Wie kiest voor deze richting wordt opgeleid tot specialist op het gebied van de Nederlandse literatuur. In je opleiding verwerf je een gedegen kennis van het verschijnsel literatuur door de eeuwen heen, van het denken over literatuur en van de bestudering ervan. Daarbij verdiep je je ofwel in de oudere letterkunde, d.w.z. de letterkunde van vóór circa 1800 (de periode van de middeleeuwen, renaissance en verlichting), ofwel de moderne letterkunde.

Je leert de teksten zelfstandig te bestuderen en te analyseren. Je leert hoe literaire teksten in onze maatschappij een rol vervullen in het proces van waardeoverdracht, cultureel debat en identiteitsvorming. Je bereidt je daarmee voor op een maatschappelijke positie waarin deze waardeprocessen nog altijd een rol spelen. Dat kan zijn in het onderwijs, maar ook in andere culturele posities of instellingen

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelatingseisen

cijfergemiddelde
Relevante vakken moeten met een 8 gemiddeld afgesloten zijn.

cijferlijst
Een kopie van een cijferlijst moet meegestuurd worden.

basiskennis
Een goede kennis van het Engels is vereist.

taaltoets
Een Engelse taaltoets is verplicht.

vooropleiding
Om toegelaten te worden dient de student een bachelordiploma te hebben in een letterkundige studie als Literatuur en Samenleving, Engelse Taal en Cultuur, Franse Taal en Cultuur, Nederlandse Taal en Cultuur, etc.

motivatiebrief
Kijk voor een toelichting per programma op onze website: http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/letterkunde/index.asp

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/24 Amsterdam VU
Letterkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/24 Amsterdam VU
Literatures in English
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/24 Amsterdam VU
Nederlandse letterkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/24 Amsterdam VU
Literaire vorming en literair veld
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/24 Amsterdam VU
Franse letterkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/24 Universiteit Leiden
German Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/24 Universiteit Leiden
Italian Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/24 Universiteit Leiden
Literature in Society. Europe and Beyond
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/24 Universiteit Leiden
English Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/24 Universiteit Leiden
Literary Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/24 Universiteit Leiden
French Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
12/24 Rijksuniversiteit
Letterkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/24 Rijksuniversiteit
English Literature and Culture
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/24 Rijksuniversiteit
Writing, Editing and Mediating
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/24 Rijksuniversiteit
Europese Letteren en Culturen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
16/24 Radboud Universiteit
Europese Letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/24 Radboud Universiteit
Literair bedrijf
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/24 Radboud Universiteit
Letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/24 Utrecht
Literatuur vandaag
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/24 Utrecht
Vertalen
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/24 UvA
Literature, Culture and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/24 UvA
Literature and Education
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/24 UvA
English Literature and Culture
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/24 UvA
Comparative Literature
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.93.8
docenten44.1
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.63.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Kijk voor meer informatie over het beroepsperspectief per programma op onze website:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/letterkunde/index.asp
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits dual educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • literatuuronderzoeker
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Inger Groesz

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite