Leraar voorbereidend hoger onderwijs Aardrijkskunde

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij graag voor de klas staan en leerlingen het vak Aardrijkskunde bijbrengen? Kies voor de masteropleiding Leraar voorbereidend hoger onderwijs aan de VU en behaal je eerstegraads lesbevoegdheid.

Als docent aardrijkskunde leer je leerlingen kritisch te kijken naar hun eigen leefomgeving en ze meer te laten zien dan hen in eerste instantie opvalt. Je leert ze de 'geografische bril' opzetten: Wat zie ik eigenlijk allemaal? Waar zie ik het? Waarom ziet ik dit hier? Is dit elders ook zo? Wat vind ik ervan?. Leerlingen bouwen aan zicht op en begrip van de sociaal geografische wereld en de fysisch geografische aarde. De raakvlakken hiertussen, de wederzijdse invloed tussen mens en aarde, komt hierbij uitgebreid aan bod. Een belangrijk onderdeel van leren van aardrijkskunde is het leren omgaan met bronnen als kaarten, foto's en artikelen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Aardrijkskunde
typeeducational, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68500
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Leraar voorbereidend hoger onderwijs - Universitaire lerarenopleiding

Waarom aan de Amsterdam VU?

In de opleiding besteed je veel aandacht aan vakdidactiek. Je wordt opgeleid tot een professional die op verantwoorde wijze wetenschappelijke (vak)kennis bereikbaar maakt voor leerlingen. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat hierbij steeds centraal! Je werkt met een digitaal portfolio en bespreekt regelmatig met je medestudenten en je mentor je (les)ervaringen.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
De opleiding is duaal van opzet, dit betekent dat je vanaf de start van de opleiding de helft van de tijd aan de praktijk op een school voor voortgezet onderwijs besteedt, bij voorkeur op een opleidingsschool. Ook de colleges algemene didactiek en vakdidactiek worden als lint het hele jaar door aangeboden. De opleiding is onderverdeeld in twee semesters. Na het eerste semester vindt er een halfwegbeoordeling plaats.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Opleiding tot startbekwaam docent Aardrijkskunde in het voorbereidend hoger onderwijs. Uitgangspunt hiervoor zijn de landelijk vastgestelde bekwaamheidseisen en het landelijk overeengekomen uitstroomprofiel. Met deze eerstegraads lesbevoegdheid mag je in op alle niveaus van het voortgezet onderwijs lesgeven.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 november 2017
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelaatbare profielen
WO masterna je relevante vakmaster kan jij beginnen aan de master Leraar voorbereidend hoger onderwijs - Aardrijkskunde.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Met een master fysische- of sociale geografie heb je direct toegang tot de universitaire lerarenopleiding aardrijkskunde wanneer je in je studie tenminste 22,5 ECTS in de 'andere' discipline hebt gevolgd. Sociaal geografen moeten dus 22,5 ECTS fysische geografie gevolgd hebben, en fysisch geografen 22,5 ECTS sociale geografie.
Als Aardwetenschapper of Geoloog heb je toegang als je maximaal 15 ECTS aan vakdeficiënties hebt openstaan. Je moet dan nog de vakdeficiënties sociale geografie wegwerken. Als je inhoudelijke bachelor- en masterprogramma te specialistisch is of te ver af ligt van de meer generalistische middelbare school aardrijkskunde zul je soms ook nog deficiënties fysische geografie weg moeten werken.

erkende certificaten
Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties (EVC's). Je komt hiervoor in aanmerking als je al minimaal een jaar lang 8 uur per week als docent voor de klas staat; of als je minimaal 3 jaar werkervaring hebt die relevant is voor het beroep als docent.

Daarnaast moet je wel voldoen aan de toelatingseisen; een geschikte afgeronde universitaire opleiding op doctoraal- of masterniveau.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam VU
Leraar voorbereidend hoger onderwijs Aardrijkskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Radboud Universiteit
Leraar Aardrijkskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 UvA
Lerarenopleiding Aardrijkskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.32.1
inhoud3.13.0
docenten3.33.1
studiefaciliteiten3.13.3
studielast2.72.2
studiebegeleiding3.12.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Aardrijkskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als docent aardrijkskunde zijn je vooruitzichten op een baan goed. Afgestudeerden van de Master Leraar VHO Aardrijkskunde zijn ook bevoegd om het bètakeuzevak NLT (Natuur, Leven en Technologie) te geven.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Vu Lerarenopleidingen

VU Lerarenopleidingen

E: lerarenopleidingen@vu.nl
T: 020-5989210
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite