Deze opleiding

Wil jij de dynamiek van het water op aarde begrijpen? En wil jij duurzaam gebruik van water promoten? Dan ben je bij deze master aan het juiste adres!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60807
numerus fixusnee
honoursnee
De Master Hydrologie beoogt studenten op te leiden zodat zij de complexe interactie tussen hydrologische processen en de relatie met de maatschappij leren begrijpen, en ook hoe dit de toekomst op globale schaal verandert. In deze master ga je vragen beantwoorden als:
  • Hoe functioneert het hydrologische systeem en hoe relateert dat aan het klimaat, de vegetatie en de maatschappij?
  • Hoe kunnen we er zeker van zijn dat er voor iedereen genoeg water beschikbaar is?
  • Kunnen we de kwaliteit van water verzekeren voor de agricultuur, biodiversiteit en drinkwater?
  • Hoe kunnen we de invloed van extreme overstromingen in dichtbevolkte gebieden minimaliseren?

Waarom aan de Amsterdam VU?

awardKeuzegids topopleiding
2016
Nederlanders hebben meer dan tien eeuwen aan ervaring met watermanagement vanwege de strijd tegen het water uit de Rijn, de Maas en de Schelde. Al bijna 50 jaar doet de VU onderzoek naar hydrologie en waterwetenschappen vanuit een aardwetenschappelijk perspectief.
Lesgeven en onderzoek in dit veld aan de Vrije Universiteit Amsterdam kent een geweldige reputatie binnen Nederland maar ook daarbuiten. Het programma is klein genoeg voor persoonlijk contact tussen alle studenten en toch groot genoeg om meerdere specialisaties te hebben binnen de wetenschap van de hydrologie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwOns internationale Hydrology programma wordt volledig in het Engels gegeven en bestaat uit twee studiejaren en 120 EC. Een deel van het programma is verplicht (96 EC). Je kiest een aantal keuzevakken die samen 24 EC waard zijn.
1e jaar Het eerste jaar Hydrologie bestaat uit een combinatie van vakken, computerpractica, laboratoriumpractica en veldexcursies in Luxemburg en Nederland. Deze periode is bedoeld om je een basis te geven van de theoretische en experimentele hydrologie, van de methode die gebruikt worden om hydrologische risico's in te schatten en je leert om je kennis toe te passen op de hydrologische processen en bestaande problemen in het waterbeheer.
periode
1234
Catchment Response Analysis
6 EC
Climate Hydrological Processes
6 EC
Integrated Modeling in Hydrology
6 EC
Water Economics
6 EC
2e jaar In het tweede jaar ga je je specialiseren in een gebied naar je eigen interesse en je doet een these project van 6-8 maanden. Je kunt een aantal vakken kiezen over onderwerpen als grondwater, klimaat en biogeochemische cycli. Je kunt ook kiezen om een aantal vakken aan een andere universiteit te volgen, bijvoorbeeld aan de TU Delft.

specialisaties

specialisatie Process Hydrology

Bij deze specialisatie bestudeer je in detail de interacties tussen opervlaktewater- en grondwaterbronnen en landschappen, vegetatie, atmosfeer en bodems.

Het welzijn van de bevolking hangt onder andere af van duurzaam gebruik van water. Tegelijkertijd veranderen het klimaat en het gebruik van land en oefent de mens ook een invloed uit de bschikbaarheid van water, het vorkomen van overstromingen en droogtes en de staat van de vegetatie. in deze specialisatie leer je kritisch te observeren, sateliet data te gebruiken en de belangrijkste interacties kunt modelleren. Omdat er steeds veranderingen optreden, is er ook steeds vraag naar hydrologen op het gebied van watermanagement, klimaatverandering, wetenschap en exploratie.

specialisatie Water Risks

Deze specialisatie zorgt dat je een volledig begrip krijgt van complexe interacties tussen klimaat-water en maatschappelijke problemen zoals economische schade, overstromingen en droogtes.

Als je inzicht verkijgt in de onderliggende hydrologische processen, ben je beter in staat om beslissingen te maken over het verminderen van het risico van water aangaande overstromingen, droogte en vergiftiging. Ook kun je daar advies over geven.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Het MSc programma Hydrology beoogt te bereiken dat de afgestudeerde student:
a. Een geïntegreerde kijk heeft op de verschillende componenten van de hydrologische systemen en de relatie tussen en impact op het functioneren van de maatschappij en haar economische activiteiten.
b. specifieke en fundamentele theoretische en praktische kennis heeft op het gebied van het functioneren van hydrologische systemen en processen aangaande een breed spectrum van ruimtelijke en tijdelijk schalen, inclusief klimaatverandering.
c. genoeg ervaren is om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Deze ervaring is ontwikkeld door voldoende confrontatie met onderzoek in het veld, door de interactie met onderzoekers, actieve deelname aan onderzoeksprojecten zodat de student ook bewust kan beslissen om uiteindelijk een PhD te gaan doen.
d. op een academische niveau kan functioneren. Het programma stimuleert sociale en persoonlijke ontwikkeling van de student door bewustzijn, onafhankelijkheid, communicatie en samenwerking te motiveren.
e. inzicht heeft op het gebied van de brede geschiedenis, filosofische en sociale context van de discipline en de aspecten die te maken hebben met integriteit, morele en ethische dimensies op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen daarvan.
f. In staat is om zelfstandig aan een PhD te starten en die succesvol te behalen. Of om succesvol te concurreren op de arbeidsmarkt voor een positie op academisch niveau bij de overheid of overheid gerelateerde instituties, particuliere bedrijven of elders.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Voor gedetaileerde informatie kan je een kijkje nemen op de webstie van Hydrologie (https://masters.vu.nl/en/programmes/hydrology/index.aspx) of contact opnemen met Hans de Moel, master coordinator, hans.de.moel@vu.nl
toelatingseisen

basiskennis
Om toegelaten te worden moet je kennis hebben van natuurkunde, scheikunde, wiskunde en basiskennis aardwetenschappen, allemaal op BSc-niveau

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

58 studenten volgen deze opleiding
26% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GeoVusie
Naast borrels en feesten organiseert GeoVUsie excursies in binnen- en buitenland, een zeilweekend, feesten, speciale borrels, sporttoernooien, een trektocht, introductieweek en -weekend voor de eerstejaars, uitwisselingen, culturele uitstapjes, een loopba

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud4.34.3
docenten4.24.2
studiefaciliteiten3.73.7
studielast4.54.5
studiebegeleiding--
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Hydrology aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 12 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wie een Hydrologie master op zak heeft, is een hoog opgeleide professional in de belangrijkste economische gebieden, inclusief de olie industrie, natuurlijke hulpbronnen, waterverkenning, verzekeringen en inperkingen van natuurlijke gevaren. Om je te kunnen orienteren op de professionele markt onganiseert studievereniging GeoVUsie carrièredagen voor aardwetenschappers. De faculteit organiseert seminars die worden gegeven door mensen uit de handel en industrie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

We kunnen niet zonder water. Zeker niet zonder veilig en schoon water dat schaars aan het worden is waardoor de vraag ernaar steeds groter wordt. Als hoogopgeleide water wetenschapper zal er altijd vraag naar je zijn op de arbeidsmarkt.
Er zijn verschillende manier om jouw kennis en vaardigheden in te zetten tijdens je carrière. Bijvoorbeeld:
*De wetenschappelijke aspecten van water door het doen van een PhD in een hydrologisch onderwerp
*Het beheer van grondwateronderzoek
*Studies die zich bezighouden met over overstromingsmanagement
*Kwantificeren van de economische effecten van hydrologische risico's: overstromingen, droogtes en vervuiling
*Satellietbeelden en GIS gebruiken om te werken aan globale of regionale hydrologie
*Of gebruik je kennis om het beheer van waterbronnen te verbeteren

Afgestudeerden vinden werk in organisaties als:
*Nationale en internationale consultancy bureaus
*Universiteiten
*Nationale en provinciale regeringsafdelingen die met water te maken hebben
*Bedrijven die water leveren
*Nationale en internationale instituten voor toegepast onderzoek en beleid
* Waterschappen

Potentiële beroepen

adviseur bodemonderzoek en -saneringen
beleidsmedewerker milieu
hoogleraar milieukunde
manager landbouw-, natuur-, milieu-educatieve organisaties
milieu-inspecteur
milieudeskundige technologie
milieukundig voorlichter
projectleider bodemonderzoek en -saneringen
universitair (hoofd)docent milieukunde
wetenschappelijk onderzoeker milieukunde
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Dr. H. de Moel

Coordinator MSc Hydrology

E: hans.de.moel@vu.nl
T: +31 20 59 83992
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite