Herken de historische gelaagdheid in het landschap:
Leer sporen uit het verleden te ontrafelen en te vertalen in een samenhangend verhaal over de lange lijnen van de geschiedenis van stad en land.

Met een geoefend oog herken je de historische gelaagdheid die letterlijk voor en onder onze voeten ligt in het landschap en de gebouwde omgeving.

In de opleiding ontwikkel je een visie op de omgang met het erfgoed in de moderne samenleving en op de toekomstige vormgeving van onze dagelijkse leefomgeving. Centraal staat de opgaaf om erfgoed een plaats te geven in moderniseringsprocessen. Hierbij gaat het om stad en landschap, 'vormentaal', en de cultuurhistorische en sociaaleconomische context van landschapsontwikkeling en stedebouw.

In de specialisatie schenk je aandacht aan de geschiedenis van esthetica, techniek en ruimtelijk ontwerp, en aan cultuur- en tijdgebonden opvattingen over waarden, ruimte, natuur en landschap.

Waarom aan de Vrije Universiteit Amsterdam

De Faculteit der Letteren van de VU is de enige faculteit in Nederland met een interdisciplinaire masteropleiding op het gebied van het erfgoed in ruimtelijke zin, die het spanningsveld tussen behoud en vernieuwing aan de orde stelt.

Bovendien heeft de master een internationaal georiënteerde staf met de meeste expertise van universitair Nederland en heel goede contacten met het werkveld.
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Vrije Universiteit Amsterdam
locatie
Amsterdam
diploma
MA Erfgoedstudies
type opleiding
regulier onderwijs, 60 EC
vorm
voltijd, deeltijd
opleidingsduur
12 maanden
accreditaties
NVAO
crohocode
60808

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

  • Voor aankomende bachelorstudenten

    10:00 - 15:00, Vrije Universiteit AmsterdamDe Boelelaan 1105, Amsterdam

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveauvoldoende
samenhang programmavoldoende
studielastvoldoende
kwaliteit personeelvoldoende
kwantiteit personeelvoldoende
materiële voorzieningenvoldoende
studiebegeleidingvoldoende
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
onderwijsvormen
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
curriculum
Ga voor actuele en uitgebreide informatie over het studieprogramma naar: http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/e-f/erfgoedstudies/inhoud-studie/index.asp

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten
1 september 2017
deadline aanmelding 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelatingseisen

vooropleidingKijk voor meer informatie over aanmelding en toelating op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/e-f/erfgoedstudies/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp
motivatiebrief
included in tuition fee
examination
registration fee

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Erfgoedstudies in Amsterdam

bron: Nibud
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.6
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 7 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Arbeidskansen

Contact