Deze opleiding

Wil jij de relatie tussen organisme en omgeving bestuderen, van molecuul tot aan het globale level, èn daarmee bijdragen aan duurzaamheid en wetenschap? Dan is dit de master voor jou!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60607
numerus fixusnee
honoursnee
Als Masterstudent ga je bestuderen hoe de natuur werkt en leer je begrijpen waarom de wereld eruit ziet zoals die eruit ziet. Daarnaast ga je tools ontwikkelen die problemen aangaande verontreiniging, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit beter kunnen voorspellen en bestrijden. Je studeert Ecologie vanuit het perspectief van dieren, planten en systemen. Bovendien, worden ecologische processen onderzocht van molecuul tot aan de regionale en globale schaal door gebruik te maken van experimenten en observaties in het veld om ecosysteem patronen en functies te identificeren.

Deze master aan de VU in Ecologie en Evolutie is expliciet georiënteerd op onderzoek doen en is dan ook bedoeld om studenten te voorzien met kennis, vaardigheden en inzichten zodat zij onafhankelijk en professioneel aan de slag kunnen in het onderzoeksveld in een PhD-positie.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Op de VU behandelen we ecologie vanuit alle vormen van leven en integreren we onderzoeken vanuit verschillen organisatielagen: van genetica tot ecosysteem, en van dieren tot microben. De onderwerpen van het onderzoek hebben fundamentele maar ook maatschappelijk relevantie. Daarnaast is het een internationaal programma met gekwalificeerde leraren met een internationale representatie en netwerk. De vakken zijn interactief, flexibel en georiënteerd op de student.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDit masterprogramma in Ecologie en Evolutie is een gezamenlijk programma van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Deze track biedt hetzelfde programma aan voor studenten van beide universiteiten. Leraren van beide universiteiten geven les in elk vak. Verder is het een tweejarig programma bestaande uit 120 ECTS. Vakken worden vooral in het eerste semester gegeven. Het tweede semester besteed je aan onderzoeksprojecten en een literatuurthese.
1e jaar Het eerste jaar bestaat uit verplichte vakken en keuze vakken. In het tweede semester doe je een onderzoeksproject.
periode
1
Current trends in Evolution
6 EC
Experimental Design and Analysis
6 EC
2e jaar In het tweede jaar doe je een tweede onderzoeksproject, schrijf je een literatuurthese en volg je een aantal keuzevakken.
periode
1
Applied Water Science keuzevak
6 EC
Biotic Interactions keuzevak
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Deels interactieve lessen met essays, opdrachten en presentaties. En deels werken aan een thesis met persoonlijke supervisie voor veldwerk, lab werk en data anylse.
doelstelling
Het doel van de Masteropleiding Ecologie is om de student de kennis, vaardigheden en inzichten te bieden die nodig zijn om als een zelfstandige professional te werken en om een ​​geschikte kandidaat te zijn voor een vervolgstudie die leidt tot een carrière in ecologisch onderzoek. Na het programma te hebben voltooid, heb je een kritische wetenschappelijke benadering en een bewustzijn van de ethische en maatschappelijke aspecten van ecologie ontwikkeld.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Neem voor vragen over je aanmelding, toelating of algemene zaken contact op met studiecoördinator Joris Koene: joris.koene@vu.nl
toelaatbare profielen
WO bachelorBiologie
Bio-medische Wetenschappen (premaster)
Aarde en Economie (premaster)
hbo bachelorBiologie en Medische Laboratotiumtechniek
Wildlife Management
Milieukinde
Lerarenopleiding Biologie
Bij alle instroomrichtingen geldt een premasterprogramma
toelatingseisen

cijferlijst

taaltoets
De VU vraagt aan iedereen om een Engelse toest te maken.

vooropleiding
BSc Biologie van een Nederlandse Universiteit of een equivalent daar aan.

reference letter

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

25 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gyrinus Natans


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud4.04.0
docenten4.14.1
studiefaciliteiten3.33.3
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ecology aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 12 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde masterstudent in Ecologie heb je verschillende carrièremogelijkheden. De vraag naar ecologen is tegenwoordig groot. Zo'n 50 procent van de afgestudeerden gaat een PhD doen. Anderen (10-15%) vinden een baan als onderzoeker in de toegepaste milieu wetenschappen en in de gerelateerde maatschappelijke velden.
Afgestudeerden krijgen te maken met onderwerpen als:
  • Natuurbeheer, behoud en restauratie
  • Landschapsplanning
  • Kweken van planten
  • Milieu consultancy
  • Lesgeven
  • Voorlichting en wetenschapscommunicatie
  • Beleid ter ondersteuning van het onderzoek, ontwikkeling en implementatie
  • Milieu toxicology


Potentiële beroepen

adviseur bodemonderzoek en -sanering, milieuadviseur (wetenschappelijk)
afdelings-, sectorhoofd milieukundig onderzoek, leidinggevende milieukundig onderzoek landbouw
beleidsmedewerker milieu, natuurbehoud (wetenschappelijk)
directeur instelling milieuonderzoek
directeur milieu-adviesbureau (meewerkend <50%)
inspecteur milieuzaken (wetenschappelijk)
manager landbouw-, natuur-, milieu-educatieve organisaties
milieudeskundige technologie (onderzoekt en ontwikkelt, wetenschappelijk)
modelleur geohydrologie
projectleider bodemonderzoek en -saneringen (wetenschappelijk)
projectleider bronbemaling
wetenschappelijk onderzoeker milieukunde
bron: CBS

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Dr. J.M. Koene

Coordinator MSc Ecology

E: joris.koene@vu.nl
T: +31 (0)20 598709
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite