Communicatie- & Informatiewetenschappen: Taal en communicatie in organisaties

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bestudeer 'talige communicatie in context', teksten en gesprekken in de maatschappij en in organisaties tijdens het masterprogramma Taal & Communicatie in Organisaties.

Goed communiceren is meer dan correcte spelling en verzorgd taalgebruik. CIW: Taal & Communicatie in Organisaties houdt zich bezig met talige communicatie op allerlei plekken in de samenleving: of het nu om een arts gaat die met een patiënt praat, een burger die via internet van de overheid informatie probeert te krijgen, een bedrijf dat een persbericht doet uitgaan of reclame maakt voor een product. Je leert theoretische inzichten en methoden gebruiken om het verloop van de communicatie in een instelling te verbeteren. Onderzoek naar de vormgeving van de meest uiteenlopende genres in sociale media, op websites, of in professionele gesprekken, leert hoe je communicatie van organisaties met taal op maat kunt maken.

In dit masterprogramma besteed je aandacht aan de studie van de vormgeving van teksten en gesprekken van en in organisaties. Voor organisaties als de overheid en het bedrijfsleven speelt taalgebruik een cruciale rol. Je kunt in dit masterprogramma dus kennismaken met talige communicatie in uiteenlopende omgevingen, zoals bedrijven, overheidsinstellingen of non-profit-organisaties. Deze talige communicatie wordt op uiteenlopende platforms bestudeerd.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Communicatie- & Informatiewetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66826
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Verdiepende studie van communicatievormgeving in organisaties.
 • Veel aandacht voor de rol van taal en vormgeving in het communicatieproces.
 • Je leert communicatieprocessen te bekijken vanuit het oogpunt van genres.
 • Toepassingsgerichte opleiding: je kunt je masterthesis baseren op onderzoeksgegevens verzameld tijdens je stage bij een organisatie.
 • Je maakt kennis met talige communicatie in uiteenlopende praktijkomgevingen, van commerciële bedrijven tot liefdadigheidsinstellingen.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Het programma in hoofdlijnen:

 • je volgt verplicht Genre design en Genre research
 • je kiest 18 punten uit de vakkenaanbod van Taal en Communicatie in Organisaties, Schrijven en Vertalen, of Multimodal communication.
 • je hebt in het tweede semester 12 punten keuzeruimte, die je kunt vullen met keuzevakken of een stage ten bate van je masterthesis
 • je schrijft een afrondende masterthesis

Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Arts (MA) Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
collegegeld nog niet bekend
Wie toegelaten wil worden tot het masterprogramma Taal en Communicatie in Organisaties moet zich voor 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen (60 studiepunten). Daarnaast moet je de volgende documenten per email sturen aan de Toelatingscommissie:
 • Toelatingsformulier van de faculteit
 • Cijferlijst (scan van origineel)
 • Motivatiebrief
 • CV

toelatingseisen

aanvullende vakeisen

basiskennis

vooropleiding
Met een bachelordiploma Communicatie-en informatiewetenschappen van de VU en van de Rijksuniversiteit Groningen word je rechtstreeks tot de master CIW toegelaten. Heb je een ander op taal of communicatie gericht bachelordiploma van de VU, een andere universiteit of van het HBO dan beslist de examencommissie van de opleiding of je toelaatbaar bent tot het premasterprogramma van maximaal 30 studiepunten.

Met een HBO-diploma kun je niet direct instromen in de master Communicatie- en informatiewetenschappen. Je kunt wel tot de studie worden toegelaten nadat je een premaster programma met succes hebt afgerond. Studenten met een HBO diploma in de richting van Taal en Communicatie (Communicatie, Redactie, Journalistiek, Talen, International Business and Languages etc.) kunnen worden toegelaten tot de premaster.

motivatiebrief
Kijk voor meer informatie op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/taal-en-communicatie-in-organisaties/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

110 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Esmée Schregardus
werkzaam als Alumna
De opleiding is actueel, inspirerend en academisch

“Na mijn bacheloropleiding Communicatie-en Informatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit was de master Communicatie- en Informatiewetenschappen een logische vervolgstap. Ik heb gekozen voor de specialisatie Taal en Communicatie in Organisaties (TCO) omdat deze perfect aansloot bij mijn wensen. Ik zou de opleiding beschrijven als actueel, insprirerend en academisch. Actueel omdat de studie onderwerpen behandelt die nu spelen in de maatschappij zoals de groeiende hoeveelheid aan informatie en de opkomst van digitale media...
Hoewel er in de opleiding TCO vaak gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden, ligt de nadruk nog steeds op de academische kant van het communicatievak. Dit vond ik erg goed, omdat dit hetgene is wat de opleiding onderscheidt van een HBO-opleiding in hetzelfde vakgebied.”

“Een ander voordeel van de opleiding TCO is dat 'organisaties' zeer breed wordt gedefinieerd. Als student kun je zelf bepalen in welk type organisaties je geinteresseerd bent en hier je vakkeuze op aanpassen. Hierbij kun je denken aan digitale media, juridische communicatie of gezondheidscommunicatie. Zelf heb ik voor de laatste optie gekozen. In samenwerking met de Huisartsenkring Amsterdam heb ik onderzoek gedaan naar de informatiebehoeften van waarnemers op de huisartsenpost in het kader van een groter onderzoek naar het Elektronisch Patientendossier. Dit was een ontzettend leerzaam project waarbij ik veel van de in de TCO opleiding verkregen kennis kon toepassen. Kortom, als je op zoek bent naar een academische opleiding die relevante, actuele en vooral interessante onderwerpen bespreekt op het gebied van communicatie, dan is de opleiding CIW- Taal en Communicatie in Organisaties precies wat je zoekt.”


lees verder ...
Lina Yu
werkzaam als Alumna
Een onderzoeksstage in politieke speeches

“Taal en communicatie en organisaties vond ik een goede master, waarbij ik veel vrijheid kreeg om mijn master zelf in te delen. Ik heb in plaats van keuzevakken een onderzoeksstage gedaan bij de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. Hier heb ik onderzoek gedaan naar metaforen en framing in politieke speeches en mijn scriptie erover geschreven. Mijn scriptie was het resultaat van 4 jaar studeren aan de Vrije Universiteit en ik ben er trots op.”

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 Amsterdam VU
Taal en communicatie in organisaties
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 Amsterdam VU
Journalistiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 Amsterdam VU
Multimodal communication
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/19 Amsterdam VU
Schrijven en vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 Rijksuniversiteit
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/19 Rijksuniversiteit
Communicatie en educatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
7/19 Rijksuniversiteit
Computercommunicatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/19 Rijksuniversiteit
Informatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/19 Rijksuniversiteit
Digital Humanities
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/19 Rijksuniversiteit
Communicatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
11/19 Radboud Universiteit
Communicatie en Beïnvloeding
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 Radboud Universiteit
International Business Communication
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/19 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
14/19 Tilburg University
New Media Design
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/19 Tilburg University
Cognitive Science and Artificial Intelligence
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/19 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
17/19 Tilburg University
Bedrijfscommunicatie en Digitale Media
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
18/19 Tilburg University
Business and Governance
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/19 Tilburg University
Communicatie en Cognitie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Op dit moment vinden vrijwel alle afgestudeerde CIW'ers binnen enkele maanden een baan die aansluit bij de opleiding. Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in functies als: communicatieadviseur, beleidsmedewerker, voorlichter, journalist, educatief medewerker, redacteur, vertaler, public-affairsconsultant, teksteditor, trainer of marktonderzoeker.
Ook is het programma een goede springplank voor een wetenschappelijke loopbaan.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster) educational+ 66 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • bedrijfstrainer
 • communicatiemanager
 • educatief medewerker
 • marketingonderzoeker
 • online-marketingstrateeg
 • public-affairs consultant
 • redacteur
 • speechschrijver
 • tekstschrijver
 • voorlichter
 • webcaremanager
 • webredacteur
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Drs. Suzan van der Bruggen

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite