Deze opleiding

Dit is een multidisciplinair studieprogramma, bedoeld om bedrijfsprocessen te verbeteren door methoden uit de wiskunde, informatica en het bedrijfsmanagement in te zetten.

Deze Master traint je om problemen in het bedrijfsleven te herkennen en op te lossen. BA heeft een praktische insteek: je maakt gebruik van de expertise van verschillende velden om bedrijfsprocessen te verbeteren door het onderzoeken en analyseren van daadwerkelijke problemen in bedrijven.
Theorieën uit de BA worden vaak toegepast in gebieden als planning, datamining, klantenservice management en risicobeheer. De Master verdiept je kennis en vergroot je mogelijkheden om je te specialiseren in de optimalisatie van bedrijfsprocessen, kunstmatige intelligentie en het financiële risicobeheer. Je doet kennis op en past die gelijk toe op situaties uit de praktijk. Die combinatie speelt een essentiële rol in de master. Je sluit de master af met een individuele stage van zes maanden binnen een bedrijf.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Business Analytics
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66856
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

De VU is de enige Universiteit in Nederland die een Master in Business Analytics aanbiedt. Onderwijs uit verschillende expertises (wiskunde, informatica en bedrijfsmanagement) wordt gecombineerd met unieke projecten.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet Masterprogramma Business Analytics is een tweejarig programma dat bestaat uit 120 ECTS, verdeeld over vier semesters. Het eerste semester wordt geweid aan verplichte vakken. Het tweede en derde semester focus je je op een van de drie specialisaties. Tot slot, in het vierde semester, besteed je zes maanden aan een stage bij een bedrijf of onderzoeksinstituut.
1e jaar Het eerste jaar is gewijd aan verplichte vakken (36 ECTS) en keuzevakken. Daarnaast zijn er drie specialisaties: Business process optimization, Computational intelligence, en Financial risk management. De rest van het jaar besteed je aan keuzevakken uit een van de drie specialisaties.
periode
123
Applied Analysis: Financial Mathematics
6 EC
Applied Stochastic Modeling
6 EC
Statistical Models
6 EC
Project Optimazation of Business Processes
6 EC
2e jaar In het tweede jaar ga je door met keuzevakken uit je eigen specialisaties. Je sluit je master af met een stage van 6 maanden bij een bedrijf of onderzoeksinstituut.

specialisaties

  1. Business process optimizationDoor wiskundige algoritmes te implementeren in je beslissingen, leer je kwantitatieve problemen uit het bedrijfsleven op te lossen.
  2. Financial risk managementJe leert derivaten te waarderen, zoals aandelenopties en strategieën voor risicobeheer. Je gaat zowel praktische als theoretische aspecten van de discipline behandelen.
  3. Computational intelligenceJe simuleert het menselijk brein in een computerprogramma om beslissingen te nemen met optimalisatie- en dataminingtechnieken.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Het programma beoogt te student voldoende kennis, vaardigen en inzichten aan te dragen in het gebied van de Business Analytics en daaraan gerelateerde velden, zodat de student zelfstandig en professioneel aan de slag kan en zich tot een geschikte kandidaat vormt voor een PhD-positie. Daarnaast beoogt het programma om het begrip van de student aangaande de interacties tussen de verschillende disciplines te ontwikkelen, en een gevoel van maatschappelijke verantwoording aan te leren.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
90 EC of een daaraan vergelijkbaar aantal punten in de Wiskunde/Econometrie/Informatica op BSc niveau.
45 EC of een daaraan vergelijkbaar aantal punten aan wiskundige vakken op BSc niveau inclusief Kansberekingen en statistiek

erkende certificaten
Studenten moeten voldoende wiskunde-en computervaarigheden hebben en academische schrijfvaardigheden moeten worden aangetoond door de bachelorthese in te leveren.

cijferlijst
Een transcript van je behaalde cijfers tijdens je bachelorprogramma

taaltoets

reference letter
2 referentiebrieven

motivatiebrief
& CV

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

107 studenten volgen deze opleiding
36% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Storm


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.1
inhoud3.93.8
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.51.7
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.53.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 44 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Studenten met uitstekende cijfers worden uitgenodigd om zich aan te melden voor PhD-posities. Normaal gezien duurt een PhD vier jaar, waarin de student een volledige onderzoeksproject afmaakt. Je doet onderzoek en schrijft daar een these over.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een Masterdiploma in BA zal er altijd vraag naar je zijn op de arbeidsmarkt, ook bij een economische crisis. Bedrijven hebben academische werknemers nodig om kwantitatieve problemen te analyseren en op te lossen. Het is ook mogelijk om verder te leren middels een PhD-programma.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Informatica educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • consultant
  • data-mining specialist
  • ict worker
  • quantitative analyst
  • risk manager
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
International Student Advisor
E: admissionsba@vu.nl
T: +31 20 59 82882
René Swarttouw

Mastercoördinator

E: r.f.swarttouw@vu.nl
T: 0205987787
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite