Bestuurskunde: afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de master Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties combineer je inzichten uit de bestuurs- en organisatiewetenschappen met de studie van maatschappelijke ontwikkelingen.

Ben je geïnteresseerd in het functioneren van organisaties in de non-profitsector? Dan is de opleiding Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties aan de VU echt iets voor jou.

Maatschappelijke organisaties, zoals een school of ziekenhuis, vervullen een cruciale rol in de samenleving. Ze brengen goederen en diensten voort die voor mens en samenleving essentieel zijn. Daarom is het van belang dat non-profitorganisaties deze rol goed vervullen.

Als student verdiep je je in thema's als strategisch management, ethiek van besturen en de context van non-profitorganisaties. Zo leer kritisch kijken naar het functioneren van deze organisaties.

Met de master Bestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden gaan vaak aan de slag als adviseur bij een zorginstelling, beleidsmedewerker bij een gemeente of krijgen een bestuurlijke rol in een non-profitorganisatie.

De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Bestuurskunde
typeregulier, 60 EC
start1 januari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66627
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

Veel aandacht voor de missie van maatschappelijke organisatie, de bezieling van de medewerkers binnen die organisaties en de betrokkenheid van burgers bij de doelstellingen van deze organisaties.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
 • Algemene bestuurskundeseminars:
 • Bestuurskundige theorieën
 • Beleid en management
 • Goed bestuur
 • Toegespitst op maatschappelijke organisaties:
 • Maatschappelijke organisaties in (de laatmoderne, maatschappelijke) Context
 • Strategie van Maatschappelijke Organisaties
 • Management van Maatschappelijke Organisatie
 • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek
 • Masterthesis: werkgroepen
Je hebt in het eerste semester ongeveer zeven contacturen, verspreid over de gehele week. De rest van de tijd (30-35 uur) besteed je aan zelfstudie. Aan het einde van het tweede semester schrijf je zelfstandig je masterthesis. In de deeltijdvariant volg je onderwijs op vrijdag. In het eerste jaar volg je vakken, in de eerste vier maanden van het tweede jaar ook. Vanaf januari in het tweede jaar schrijf je zelfstandig je masterthesis.
periode
123456
Beleid en management
6 EC
Bestuurskundige theorieën
6 EC
Maatschappelijke organisaties in transitie
6 EC
Strategie van maatschappelijke organisaties
6 EC
Goed bestuur
6 EC
Management van maatschappelijke organisaties
6 EC
Methoden en technieken voor bestuurskundig onderzoek
6 EC
Masterthesis bestuurskunde
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De masteropleiding Bestuurskunde beoogt studenten op te leiden tot academisch gevormde bestuurskundigen, die in staat zijn verschillende (staf)functies te vervullen in organisaties in en rondom het openbaar bestuur, dan wel te opereren als zelfstandig bestuurskundig onderzoeker of adviseur. Zij beschikken over het vermogen om complexe situaties en opgaven op het terrein van bestuur en organisatie te analyseren en te adviseren omtrent te volgen handelwijzen.
Zij hebben daarbij oog voor de politieke en maatschappelijke context waarin het openbaar bestuur functioneert. Zij zijn in staat om de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek te beoordelen en om zelf onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
collegegeld nog niet bekend
a) Niet-VU-studenten en niet rechtstreeks toelaatbare VU-studenten: aanmelden doe je vóór 31 mei in Studielink en VUnet. Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink, het portal voltooid hebt, toegelaten bent en het collegegeld betaald hebt op 31 augustus.
Als hbo'er kun je starten nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond.
b) Voor rechtstreeks toelaatbare VU-studenten geldt de deadline 31 juli.
Als hbo'er kun je starten nadat je de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond.


toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelorMet een hbo-bachelorgetuigschrift kun je worden toegelaten tot de master Bestuurskunde als je eerst de premasterclass Bestuurskunde met succes afrondt. Je wordt toegelaten tot de premasterclass Bestuurskunde als je beschikt over een diploma van een hbo-opleiding met een studielast van 240 ECTS-studiepunten. (168 'oude' studiepunten) én het premasterassessment hebt behaald.
toelatingseisen

cijferlijst

motivatiebrief
Om vast te laten stellen of je voldoet aan de toelatingseisen, moet je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een verzoek tot toelating indienen. De examencommissie beoordeelt elke aanvraag en stelt vast of je rechtstreeks kunt instromen. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot de masteropleiding toegelaten worden nadat je het door de toelatingscommissie voorgeschreven schakeltraject ,of (een deel van) de premaster Bestuurskunde, met succes hebt afgerond.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

270 studenten volgen deze opleiding
47% daarvan is vrouw
138 eerstejaars gestart in 2017
48% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Amsterdam VU
Bestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwing
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Radboud Universiteit
Comparative Politics, Administration and Society
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  70
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/7 Radboud Universiteit
Publiek Management
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
5/7 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/7 Tilburg University
Public Governance
€ 253 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
11% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.33.0
studielast3.73.4
studiebegeleiding3.23.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde: afstudeerrichting Besturen van maatschappelijke organisaties aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 53 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen is er een breed scala aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt bij tal van maatschappelijke (non-profit)organisaties en bij (vooral gemeentelijke) overheden. Voor afgestudeerden met een meer academische en onderzoeksmatige belangstelling, bestaan er mogelijkheden om te promoveren aan de universiteit.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Voor afgestudeerden staan tal van functies in maatschappelijke organisaties open, zoals bestuurs- of organisatieadviseur, communicatieadviseur, projectleider, manager of public affairsmedewerker. Naast maatschappelijke organisaties kun je ook gaan werken bij andere organisaties. Ook zij hebben behoefte aan professionele bestuurskundigen die gespecialiseerd zijn in maatschappelijke organisaties: koepelorganisaties, overheidsinstanties, adviesraden en onderzoeks- en adviesbureaus.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • bestuursadviseur
 • communicatieadviseur
 • manager
 • organisatieadviseur
 • projectleider
 • public affairsmedewerker
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite