Deze opleiding

In de master Beleid, communicatie en organisatie leer meer over ondernemingsstrategieën, relaties tussen organisaties, besluitvormingsprocessen en de rol van mensen in bedrijven en instellingen.

Als je nieuwsgierig bent naar mensen, organisaties en hun vraagstukken, dan is de Beleid, Communicatie (BCO) jouw masteropleiding.

In de master BCO leer je communicatie en organisatievraagstukken benaderen vanuit verschillende sociaalwetenschappelijke invalshoeken. Je leert meer over ondernemingsstrategieën, besluitvormingsprocessen en de rol van mensen in organisaties. Je gaat in op belangrijke organisatietheorieën en past deze toe in je eigen onderzoek en in casestudies.

Je kunt kiezen tussen twee programmavarianten: Strategie en Identiteit of Advies en Verandering. Door te kiezen voor een specifieke afstudeerrichting duik je in de thematiek die jou het meest interesseert. Dat maakt het makkelijker om te focussen en goed op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen in het veld.

Als master BCO heb je goede kansen op de arbeidsmarkt. Veel afgestudeerden gaan aan de slag bij toonaangevende communicatie- en organisatieadviesbureaus of vinden een uitdagende baan in het MKB.

Studeren aan de VU betekent: studeren in de wereldstad Amsterdam. De VU bevindt zich vlak bij het centrum, aan de Zuidas, hét gebied waar studeren, werken, wonen en recreëren samenkomen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Beleid, Communicatie en Organisatie
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60052
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Introduction in Genome-Wide Data Analysis - Tinbergen Summer School Amsterdam
Tinbergen Institute organizes an interdisciplinary summer school in the new field of genoeconomics. The goal is to introduce researchers from various fields to key concepts, state-of-the-art methods, and computer tools in statistical genetics that can be applied in the social and medical sciences.
Research on Productivity, Trade and Growth: Theory and Practice - Tinbergen Course
This course provides a self-contained set of lectures to bring PhD students and practitioners up to speed in the area of empirical research using firm-level data. Besides theory, the course will include a set of lectures on data handling, programming, and algorithms for empirical applications.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
123456
Masterthesis beleid, communicatie en organisatie afstuderen
24 EC

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Strategie en identiteit

In de afstudeerrichting Strategie en identiteit stel je je de vraag hoe organisaties en hun medewerkers zich positioneren in de markt, de samenleving, de cultuur en de sociale netwerken.

Daarbij ligt de nadruk op de rol van identiteit in de externe communicatie en de samenwerking tussen verschillende stakeholders, hoe organisaties hun strategie afstemmen op wisselende omstandigheden, en de rol die (sociale) media spelen in de communicatie.

afstudeerrichting Advies en verandering

Deze afstudeerrichting gaat specifiek in op organisatieadvisering en –verandering.

De thema's die centraal staat zijn management, consultancy en strategisch organiseren. Je leert hoe organisatieculturen bewust beïnvloed kunnen worden of dat ze moeilijk veranderbaar zijn, en hoe netwerken een rol spelen binnen organisatieontwikkeling.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
WO bachelorJe wordt rechtstreeks toegelaten tot de masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie als je beschikt over een bachelorgetuigschrift Bestuurs- en organisatiewetenschap. Ook getuigschriften van andere bacheloropleidingen verschaffen onder bepaalde voorwaarden rechtstreekse toelating.
hbo bachelorAls hbo-bachelor kun je starten met de master Bestuurskunde nadat je de premasterclass met succes hebt afgerond. Je wordt toegelaten tot de premasterclass Bestuurskunde als je beschikt over een diploma van een hbo-opleiding met een studielast van 240 ECTS-studiepunten (168 'oude' studiepunten) én het premasterassessment hebt behaald.
toelatingseisen

cijferlijst

motivatiebrief
Om vast te laten stellen of je direct toelaatbaar bent, moet je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een verzoek tot toelating indienen. De examencommissie beoordeelt elke aanvraag en stelt vast of je rechtstreeks kunt instromen. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot de masteropleiding toegelaten worden nadat je (een deel van) de bijbehorende premaster met succes hebt afgerond.

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22924 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Anouk Prins
Anouk Prins, masterstudent Beleid, communicatie en organisatie

Beleid, communicatie en organisatie gaat over mensen, denken en doen in organisaties. Softe psychologie gecombineerd met het hardere bedrijfsleven. Dat vind ik heel interessant.

Alle vier de vakken die we in de eerste helft van het jaar kregen vond ik boeiend en in de tweede helft is het schrijven van je scriptie deels verweven in het onderwijs. Daar ben ik echt heel goed over te spreken.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.7
inhoud3.43.4
docenten3.43.4
studiefaciliteiten3.33.3
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.23.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Beleid, communicatie en organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 60 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het volgen van de Master BCO ben je breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. BCO afgestudeerden zijn de afgelopen jaren ingestroomd in allerlei functies op het gebied van management en beleid. Maar zij zijn ook te vinden op het gebied van onderzoek en training in zowel profit als non-profit organisaties.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

 • beleidscoördinator
 • beleidsmedewerker juridisch, bestuurlijk, internationaal (wetenschappelijk)
 • bestuurder
 • bestuurder overheid
 • bestuurder werkgevers-, werknemersorganisatie
 • diplomatiek vertegenwoordiger
 • directeur onderzoeksinstelling bestuurskunde, politicologie
 • griffier overheidsbestuur
 • inspecteur algemene overheidsinstelling, volksvertegenwoordiger
 • inspecteur algemene rekenkamer, rijksfinanciën
 • leider bestuurskundig onderzoek
 • lid raad van state
 • lid sociaal-economische raad
 • politiek assistent
 • secretaris overheidsdiensten (wetenschappelijk)
 • voorzitter adviesorgaan (overheid), product-, bedrijfschap
 • wetenschappelijk onderzoeker bestuurskunde, politicologie
bron: CBS

Contact

studievoorlichting
E: studeren@vu.nl
T: (020) 598 5000
Voorlichter FSW

Voorlichter

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite