Beleid, communicatie en organisatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Waarom is de ene organisatie succesvoller dan de andere en kan zij zich wél aanpassen aan nieuwe klanten? Bij Beleid, communicatie en organisatie kijk je vanuit verschillende hoeken naar organisaties.

Tijdens de master Beleid, communicatie en organisatie combineer je verschillende invalshoeken. Je kijkt naar beleid, strategie, verandering, cultuur, samenwerking, gedrag en communicatie van en binnen organisaties. Hoe kan de organisatie het beste omgaan met weerstand bij verandering? Hoe laat je de organisatie-identiteit terugkeren in de sociale mediastrategie? Als student krijg je de kans om te werken aan opdrachten voor uiteenlopende organisaties: van banken tot ziekenhuizen, en van brandweerorganisaties tot consultancy bedrijven.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Beleid, Communicatie en Organisatie
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60052
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • Unieke brede benadering. Je bestudeert organisatievraagstukken vanuit verschillende invalshoeken die je met elkaar combineert: strategie, beleid, communicatie, verandering, samenwerking, gedrag en cultuur.
 • De mens binnen de organisatie staat centraal.
 • Praktijkgericht en actueel.
 • Intensieve studiebegeleiding.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn de masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie start iedereen met de vakken Organization Sciences en Communicatie en Identiteit. In de tweede periode volg je het vak Organisatieverandering en –ontwikkeling, en kun je kiezen uit een van de vier keuzevakken. In het tweede semester schrijf je je thesis op basis van je eigen empirische onderzoek.
 • Je volgt in periode 1 de vakken Organization Sciences en Communicatie en Identiteit. In periode 2 volg je het vak Organisatieverandering en -ontwikkeling en een van de vier keuzevakken
 • Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden in het Research Seminar.
 • Je schrijft een thesis op basis van eigen empirisch onderzoek.
 • Je sluit het jaar af met een praktijk georiënteerd vak en presenteert tijdens de slotconferentie jouw oplossing voor een organisatieprobleem.
periode
123456
Communicatie en identiteit
6 EC
Organization Sciences
6 EC
Research seminar
6 EC
Organisatieverandering en ontwikkeling
6 EC
Consultancy en interventie keuzevak
6 EC
Coöperatie en conflict keuzevak
6 EC
Samenwerken in dynamische netwerken keuzevak
6 EC
Master's thesis beleid, communicatie en organisatie
24 EC
Cases in Organisatieonderzoek
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Beleid, communicatie en organisatie beoogt studenten op te leiden die in staat zijn onderzoeks-, beleids- en adviesfuncties te bekleden in uiteenlopende organisaties. Zij leren resultaten van sociaal-wetenschappelijk organisatieonderzoek te beoordelen en zelf onderzoek op te zetten en uit te voeren. Afgestudeerden beschikken over het vermogen om complexe situaties en vraagstukken op het terrein van beleid, communicatie en organisatie te analyseren en hierover te adviseren.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
collegegeld nog niet bekend
Niet-VU-studenten en niet direct toelaatbare VU-studenten: aanmelden vóór 31 mei in Studielink en VUnet. Je aanmelding is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink, het portal hebt voltooid, toegelaten bent en het collegegeld betaald hebt op 31 augustus. Als hbo'er kun je starten nadat je de premaster succesvol afgerond. Deadline voor rechtstreeks toelaatbare VU-studenten: 31 juli. http://masters.vu.nl/en/programmes/beleid-communicatie-organisatie/index.aspx
toelaatbare profielen
WO bachelorJe wordt rechtstreeks toegelaten tot de masteropleiding Beleid, communicatie en organisatie als je beschikt over een bachelorgetuigschrift Bestuurs- en organisatiewetenschap. Ook getuigschriften van andere bacheloropleidingen verschaffen onder bepaalde voorwaarden rechtstreekse toelating.
hbo bachelorAls hbo-bachelor kun je starten met de master Bestuurskunde nadat je de premasterclass met succes hebt afgerond. Je wordt toegelaten tot de premasterclass Bestuurskunde als je beschikt over een diploma van een hbo-opleiding met een studielast van 240 ECTS-studiepunten (168 'oude' studiepunten) én het premasterassessment hebt behaald.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen

erkende certificaten

cijferlijst

basiskennis

vooropleiding

motivatiebrief
Om vast te laten stellen of je voldoet aan de toelatingseisen, moet je bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen een verzoek tot toelating indienen. De examencommissie beoordeelt elke aanvraag en stelt vast of je rechtstreeks kunt instromen. Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, kun je tot de masteropleiding toegelaten worden nadat je (een deel van) de premaster BCO met succes hebt afgerond.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

280 studenten volgen deze opleiding
60% daarvan is vrouw
196 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EOS


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Anouk Prins
Anouk Prins, masterstudent Beleid, communicatie en organisatie

Beleid, communicatie en organisatie gaat over mensen, denken en doen in organisaties. Softe psychologie gecombineerd met het hardere bedrijfsleven. Dat vind ik heel interessant.

Alle vier de vakken die we in de eerste helft van het jaar kregen vond ik boeiend en in de tweede helft is het schrijven van je scriptie deels verweven in het onderwijs. Daar ben ik echt heel goed over te spreken.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.7
inhoud3.73.4
docenten3.63.4
studiefaciliteiten3.43.3
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.43.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Beleid, communicatie en organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 93 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt met de master Beleid, communicatie en organisatie aan de slag bij zowel grote organisaties als kleinere organisaties. Veel van onze afgestudeerden vinden een uitdagende baan in de overheids- en nonprofitsector, bijvoorbeeld als organisatieadviseur in de consultancy-sector.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Nadat je de master Beleid, communicatie en organisatie hebt afgerond ben je breed inzetbaar op de arbeidsmarkt: in management en beleid, in onderzoek en training - in zowel profit- als non-profit organisaties.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsadviseur
 • beleidsmedewerker
 • hrm-adviseur
 • organisatieadviseur (intern of extern)
 • recruiter
 • trainee
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite