Deze opleiding

Wat maakt zorg tot goede zorg? In de master Zorgethiek en Beleid maak je grondig kennis met de zorgethiek en met zelfreflectie op verschillende zorgdomeinen vanuit een zorgethisch perspectief.

Deze en andere vragen staan centraal in de master Zorgethiek en beleid. Je maakt grondig kennis met de zorgethiek en met zelfreflectie op verschillende zorgdomeinen vanuit een zorgethisch perspectief. In kleine, enthousiaste groepen verdiep je je in zorgethische vraagstukken, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als dat van de professionele zorgverlener en de beleidsmaker. Zorg vindt immers primair plaats in een betrekking.Je krijgt inzicht in beleidstheorie over de zorg, interculturele vraag stukken, methoden van moreel beraad, kwaliteit van zorg en de betekenis van ziekte en zorg voor patiënten. Je ontwikkelt je eigen visie op zorg en welzijn en wordt opgeleid tot een iemand die in staat is een actieve bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling in de zorg.

Dit masterprogramma is bij uitstek geschikt voor mensen die werkzaam zijn of willen zijn in de zorg – zoals kwaliteitsfunctionarissen, zorgmanagers, nurse practitioners –, in de adviesverlening aan en beleidsondersteuning van maatschappelijke organisaties, in het hoger onderwijs in de zorgsector en in de media en journalistiek op het vlak van gezondheidszorg, ethiek en (levensbeschouwelijke) zingeving.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMA Zorgethiek en Beleid
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalzeer weinig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60953
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvH?

De docenten van de master Zorgethiek en Beleid hebben goede banden met de zorginstellingen. Via onderwijs en onderzoek, via adviesraden en ethische commissies zijn zij nauw betrokken bij wat zich in zorginstellingen afspeelt.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag 10 juni 2017 Utrecht
Kun je niet kiezen tussen filosofie, sociologie, psychologie, de wereld een beetje mooier maken en aan je eigen kansen en mogelijkheden denken? Humanistiek is een multidisciplinaire wetenschap die hier een antwoord op biedt.
Open dag 10 juni 2017 Utrecht
Bij de open dag krijg je informatie over de Universiteit voor Humanistiek, de bachelor Humanistiek en de (pre)masters Humanistiek en Zorgethiek & Beleid.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De masteropleiding Zorgethiek en beleid is een voltijdse, eenjarige masteropleiding gericht op professionals in de zorg.
http://www.uvh.nl/onderwijs/opleidingen/master-zorgethiek-en-beleid/praktische-informatie

periode
1234
Afstudeeronderzoek
Ethische competenties in zorg- en welzijnswerk
Inleiding zorgethiek
Kwaliteit en veiligheid in zorgethisch perspectief
Theorieën van zorgethisch onderzoek
Veldverkenningen en veldonderzoek
Zorgethiek en beleid in zorg en welzijnsorganisaties

Onderwijs

taal van onderwijs20% en
80% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
# contacturen12 uur per week
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De opleiding bereidt studenten voor om vanuit een zorgethische invalshoek door middel van wetenschappelijk onderzoek en beargumenteerde visieontwikkeling een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de zorg, onder meer op het gebied van beleidsontwikkeling in de zorg- en welzijnsinstelling. Hierbij worden visies van levensbeschouwelijke, argumentatieve aard betrokken op humanisering en dehumanisering van de samenleving, in het bijzonder van gezondheidszorg en welzijnswerk.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 september 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

basiskennis
Voor alle diploma's die toelating geven tot de opleiding geldt als aanvullende toelatingseis beheersing van de Engelse taal op het niveau van het Nederlands VWO-examen.

studie kosten
bron: Universiteit voor Humanistiek
bedrag kostenpost
€ 0studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

48 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2015
100% daarvan is vrouw
527 studenten aan de Universiteit voor Humanistiek
76% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SvH
De SvH is de studievereniging van de Universiteit voor Humanistiek. De studievereniging organiseert via haar commissies activiteiten voor alle studenten van de opleidingen Humanistiek en Zorgethiek en Beleid.
De SvH bestaat uit de commissies OpDrift, Uitzinnig, LevensKunst, Groene Humanistiek, de Humanistiek Fabriek en ZinDroom. Samen met het bestuur verzorgen zij alle activiteiten voor leden van de SvH, zoals borrels, bijeenkomsten over de arbeidsmarktpositie van alumni, aftertentamenfeestjes, een eigen universiteitsblad, toneelvoorstellingen, muziekoptredens, uitjes, etentjes, lezingen, een kerstdiner, een liftwedstrijd en studiereizen.

De SvH helpt ook bij het opzetten en uitvoeren van je eigen wensen en plannen. Wil je bijvoorbeeld een leesclub opzetten, een debatgroep starten of bijeenkomsten organiseren over een onderwerp dat je aan het hart gaat? Het kan allemaal. Je kunt hiervoor een van de bestuursleden aanspreken, e-mailen of langskomen op de tijden dat we in de kamer van de studievereniging zitten (kamer 0.40).

Kijk op www.svhumanistiek.nl voor een overzicht van alle activiteiten en uitjes, en het aanmeldingsformulier. Ook kun je hier al je studieboeken kopen en verkopen, samenvattingen downloaden, studietips uitwisselen, gesprekken starten op ons forum en alle informatie over de commissies lezen.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten4.24.2
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.53.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

bron: CBS