Deze opleiding

Wat maakt zorg tot goede zorg? In de master Zorgethiek en Beleid maak je grondig kennis met de zorgethiek en met zelfreflectie op verschillende zorgdomeinen vanuit een zorgethisch perspectief.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60953
numerus fixusnee
honoursnee
In kleine, enthousiaste groepen verdiep je je in zorgethische vraagstukken, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als dat van de professionele zorgverlener en de beleidsmaker. Zorg vindt immers primair plaats in een betrekking. Je krijgt inzicht in beleidstheorie over de zorg, interculturele vraag stukken, methoden van moreel beraad, kwaliteit van zorg en de betekenis van ziekte en zorg voor patiënten. Je ontwikkelt je eigen visie op zorg en welzijn en wordt opgeleid tot een iemand die in staat is een actieve bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling in de zorg.

Dit masterprogramma is bij uitstek geschikt voor mensen die werkzaam zijn of willen zijn in de zorg – zoals kwaliteitsfunctionarissen, zorgmanagers, nurse practitioners –, in de adviesverlening aan en beleidsondersteuning van maatschappelijke organisaties, in het hoger onderwijs in de zorgsector en in de media en journalistiek op het vlak van gezondheidszorg, ethiek en (levensbeschouwelijke) zingeving.

Waarom aan de UvH?

awardKeuzegids topopleiding
2018
De docenten van de master Zorgethiek en Beleid hebben goede banden met de zorginstellingen. Via onderwijs en onderzoek, via adviesraden en ethische commissies zijn zij nauw betrokken bij wat zich in zorginstellingen afspeelt. Zij ontwikkelen hun visie op zorg, via onderzoek dat ook in de zorg zelf plaatsvindt. Voor deze zorgethiek is het perspectief van de patiënt en dat van de professionele zorgverlener belangrijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De masteropleiding Zorgethiek en beleid is een voltijdse, eenjarige masteropleiding gericht op professionals in de zorg.
https://www.uvh.nl/onderwijs/master-zorgethiek-en-beleid/inhoud-van-de-opleiding

periode
1234
Inleiding zorgethiek
7.5 EC
Theorieën van zorgethisch onderzoek
7.5 EC
Veldverkenningen en veldonderzoek
7.5 EC
Zorgethiek en beleid in zorg en welzijnsorganisaties
7.5 EC
Ethische competenties in zorg- en welzijnswerk
7.5 EC
Afstudeeronderzoek
15 EC
Zorgethisch analyseren
7.5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, seminar, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De opleiding bereidt studenten voor om vanuit een zorgethische invalshoek door middel van wetenschappelijk onderzoek en beargumenteerde visieontwikkeling een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de zorg, onder meer op het gebied van beleidsontwikkeling in de zorg- en welzijnsinstelling. Hierbij worden visies van levensbeschouwelijke, argumentatieve aard betrokken op humanisering en dehumanisering van de samenleving, in het bijzonder van gezondheidszorg en welzijnswerk.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

basiskennis
Voor alle diploma's die toelating geven tot de opleiding geldt als aanvullende toelatingseis beheersing van de Engelse taal op het niveau van het Nederlands VWO-examen.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

57 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
31 eerstejaars gestart in 2018
0% daarvan is vrouw
492 studenten aan de Universiteit voor Humanistiek
76% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SvH
De SvH is de studievereniging van de Universiteit voor Humanistiek. De studievereniging organiseert via haar commissies activiteiten voor alle studenten van de opleidingen Humanistiek en Zorgethiek en Beleid.
De SvH bestaat uit de commissies OpDrift, Uitzinnig, LevensKunst, Groene Humanistiek, de Humanistiek Fabriek en ZinDroom. Samen met het bestuur verzorgen zij alle activiteiten voor leden van de SvH, zoals borrels, bijeenkomsten over de arbeidsmarktpositie van alumni, aftertentamenfeestjes, een eigen universiteitsblad, toneelvoorstellingen, muziekoptredens, uitjes, etentjes, lezingen, een kerstdiner, een liftwedstrijd en studiereizen.

De SvH helpt ook bij het opzetten en uitvoeren van je eigen wensen en plannen. Wil je bijvoorbeeld samen muziek maken, een debatgroep starten of bijeenkomsten organiseren over een onderwerp dat je aan het hart gaat? Het kan allemaal.

Kijk op http://www.svhumanistiek.nl voor een overzicht van alle activiteiten en uitjes, en het aanmeldingsformulier. Ook kun je hier al je studieboeken kopen en verkopen, samenvattingen downloaden, studietips uitwisselen, gesprekken starten op ons forum en alle informatie over de commissies lezen.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.64.6
inhoud4.24.2
docenten4.44.4
studiefaciliteiten3.03.0
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek is beoordeeld door 21 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

arts
beleidsmedewerker
docent
onderzoeker
verpleegkundige
zorgcoordinator
zorgcoördinator
bron: StudieData

Contact

Inge Marlies Bulsink

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite