Deze opleiding

Wil jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menswaardige samenleving? En voel je je betrokken bij onderwerpen zoals globalisering, populisme, euthanasie en klimaatverandering? Dan is de master Humanistiek iets voor jou. Het is een multidisciplinaire studie van deze tijd, die put uit psychologie, filosofie en sociologie, met veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Je bestudeert het mooiste wat er is: de mens en het leven.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaMA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66105
numerus fixusnee
honoursnee
Wil jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menswaardige samenleving? En voel je je betrokken bij onderwerpen zoals globalisering, populisme, euthanasie en klimaatverandering? Dan is de master Humanistiek iets voor jou. Het is een multidisciplinaire studie van deze tijd, die put uit psychologie, filosofie en sociologie, met veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Je bestudeert het mooiste wat er is: de mens en het leven.

Je krijgt zowel theoretische vakken als praktijkvakken. Je leert analytisch te denken, bekwaamt je in onderzoekvaardigheden, krijgt argumentatietechnieken aangereikt en wordt getraind in gespreks- en reflectievaardigheden. Ook leer je jezelf helder en goed uit te drukken. Je loopt uitgebreid stage (22,5 ECTS). Wat deze master uniek maakt, is dat er veel aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. De driejarige voltijds masteropleiding sluit je af met een afstudeeronderzoek. Vervolgens ontvang je het Master of Arts-diploma Humanistiek en de titel MA.

Waarom aan de UvH?

Wil jij een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menswaardige samenleving? En voel je je betrokken bij onderwerpen zoals globalisering, populisme, euthanasie en klimaatverandering? Dan is de master Humanistiek iets voor jou. Het is een multidisciplinaire studie van deze tijd, die put uit psychologie, filosofie en sociologie, met veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Je bestudeert het mooiste wat er is: de mens en het leven.
Je krijgt zowel theoretische vakken als praktijkvakken. Je leert analytisch te denken, bekwaamt je in onderzoekvaardigheden, krijgt argumentatietechnieken aangereikt en wordt getraind in gespreks- en reflectievaardigheden. Ook leer je jezelf helder en goed uit te drukken. Je loopt uitgebreid stage (22,5 ECTS). Wat deze master uniek maakt, is dat er veel aandacht is voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. De driejarige voltijds masteropleiding sluit je af met een afstudeeronderzoek. Vervolgens ontvang je het Master of Arts-diploma Humanistiek en de titel MA.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De masteropleiding Humanistiek is een academische beroepsopleiding, verdeeld over drie studiejaren, in totaal 180 ECTS. Het masterprogramma omvat een gedegen stageperiode van 22,5-30 ECTS waarin je je voorbereidt op de professionele praktijk. Er is een aantal keuzevakken, en de master wordt afgerond met een afstudeeronderzoek (22,5 ECTS).
Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar is dit de studie van humanistische levensbeschouwelijke tradities, zowel historisch als actueel bezien. In het tweede jaar ligt de nadruk op beroepsvoorbereiding door middel van een stage en beroepsvaardighedenmodules. In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek uit.

1e jaar
periode
1234
Begeleiding bij zingeving op humanistische grondslag
7.5 EC
Humanisme en geestelijke weerbaarheid
7.5 EC
Humanism, Meaning in Life and Aging Well
7.5 EC
Humanisme en educatie
7.5 EC
Levensbeschouwing en religie in de seculiere tijd
7.5 EC
Wetenschapsfilosofie
7.5 EC
Begeleiding 2
7.5 EC
Humanisering van de publieke sector
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Bildung, morele opvoeding en burgerschapsvorming
7.5 EC
Pursuing Social Justice: Redistribution and/or Recognition?
7.5 EC
Stage
7.5 EC
Beroepsvaardigheden: Begeleiding bij morele vragen en dilemma's keuzevak
7.5 EC
Beroepsvaardigheden: Facilitating Moral Learning in Organisations keuzevak
7.5 EC
Beroepsvaardigheden: Media en zingeving keuzevak
7.5 EC
Beroepsvaardigheden: Praktische didactische vaardigheden keuzevak
7.5 EC
Methodieken van geestelijke verzorging keuzevak
7 EC
Beroepsvaardigheden: Coachingsvaardigheden keuzevak
7.5 EC
Beroepsvaardigheden: Professionele identiteitsontwikkeling en educatie keuzevak
7.5 EC
Beroepsvaardigheden: Rituele begeleiding bij grenservaringen keuzevak
7.5 EC
Mediationvaardigheden keuzevak
7 EC
Narratief onderzoek en Oral History
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Humanistic Practices in a Globalising World
7.5 EC
Praktijkgericht Mixed Methods onderzoek
7.5 EC
Afstudeeronderzoek
Vrije ruimte

specialisaties

specialisatie Educatie

Je kwalificeert je op het terrein van educatie, gericht op identiteitsontwikkeling van mensen met speciale aandacht voor ethische vraagstukken en levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Je kunt aan de slag als trainer/begeleider en onderzoeker of leerplanontwikkelaar in educatieve organisaties bij onder meer schoolondersteunende instellingen. Door het volgen van een aantal extra modules kun je ervoor kiezen om eerstegraads docent te worden aan opleidingen in het voortgezet en hoger onderwijs.

specialisatie Geestelijke begeleiding

Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen die in situaties verkeren waarin het bestaan en de zingeving vragen oproepen.

De studie leidt op tot geestelijk raadswerker voor werkvelden van het Humanistisch Verbond binnen het leger, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd voor andere werkvelden in uiteenlopende functies als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor of coach.

specialisatie Organisatie en beleid

Je verdiept je in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid.

Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Op de achtergrond spelen mondiale vragen mee rond machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid, duurzaamheid en mensenrechten. Je zoekt de mogelijkheden die naar een minder gewelddadige en meer rechtvaardige wereldorde leiden. Hiertoe krijg je gedegen conceptuele analyses aangereikt. Tegelijkertijd doe je allerlei praktische vaardigheden op, zodat je concreet aan het werk kunt als adviseur, trainer/coach, beleidsmedewerker of onderzoeker. Ook ben je gekwalificeerd voor nationale en internationale functies bij overheden, politieke partijen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, of voor functies in de media.

specialisatie Wetenschap en onderzoek

Voorbereiding promotietraject

Voor getalenteerde studenten wordt het mogelijk om naast de reguliere masterstudie van 180 EC via de Graduate School een honourstraject te volgen, waarin je wordt voorbereid op een promotietraject bij de UvH of op een andere universiteit.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, practicum, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De opleiding beoogt de studenten zodanige gevorderde kennis, inzicht, vaardigheden en vorming bij te brengen op het terrein van de multidiscipline humanistiek, dat de afgestudeerde in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening als humanisticus.
studeren in het buitenland
Wil je graag in het buitenland studeren of stage lopen? Dat kan! De UvH kent verschillende initiatieven op het gebied van internationaal onderwijs en is verbonden aan het Erasmus+ programma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

basiskennis
Voor alle diploma's die toelating geven tot de opleiding geldt als aanvullende toelatingseis beheersing van de Engelse taal op het niveau van het Nederlands VWO-examen.

studie kosten
bron: Universiteit voor Humanistiek
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

159 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
48 eerstejaars gestart in 2018
69% daarvan is vrouw
492 studenten aan de Universiteit voor Humanistiek
76% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SvH
De SvH is de studievereniging van de Universiteit voor Humanistiek. De studievereniging organiseert via haar commissies activiteiten voor alle studenten van de opleidingen Humanistiek en Zorgethiek en Beleid.
De SvH bestaat uit de commissies OpDrift, Uitzinnig, LevensKunst, Groene Humanistiek, de Humanistiek Fabriek en ZinDroom. Samen met het bestuur verzorgen zij alle activiteiten voor leden van de SvH, zoals borrels, bijeenkomsten over de arbeidsmarktpositie van alumni, aftertentamenfeestjes, een eigen universiteitsblad, toneelvoorstellingen, muziekoptredens, uitjes, etentjes, lezingen, een kerstdiner, een liftwedstrijd en studiereizen.

De SvH helpt ook bij het opzetten en uitvoeren van je eigen wensen en plannen. Wil je bijvoorbeeld samen muziek maken, een debatgroep starten of bijeenkomsten organiseren over een onderwerp dat je aan het hart gaat? Het kan allemaal.

Kijk op http://www.svhumanistiek.nl voor een overzicht van alle activiteiten en uitjes, en het aanmeldingsformulier. Ook kun je hier al je studieboeken kopen en verkopen, samenvattingen downloaden, studietips uitwisselen, gesprekken starten op ons forum en alle informatie over de commissies lezen.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.33.3
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek is beoordeeld door 58 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt na je master bijvoorbeeld aan de slag als geestelijk verzorger in het leger, de gevangenis of in de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor of coach. Je kunt gaan werken als docent of leerplanontwikkelaar in het onderwijs, als programmamaker of trainer. Afgestudeerden worden ook beleidsmedewerker, onderzoeker of adviseur.
Kijk ook eens op https://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/beroepsmogelijkheden

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het merendeel van de afgestudeerde masterstudenten van de Universiteit voor Humanistiek vindt binnen een jaar na afstuderen een passende baan. Zij werken op scholen en universiteiten, bij goede doelen, op ministeries en bij andere overheidsinstellingen, in de media, ziekenhuizen, gevangenissen of het leger.
https://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/beroepsmogelijkheden

Potentiële beroepen

adviseur
beleidsmedewerker
coach
counselor
docent
geestelijk begeleider
geestelijk verzorger
leerplanontwikkelaar
loopbaanbegeleider
onderzoeker
programmamaker
trainer
vertrouwenspersoon
bron: StudieData

Contact

030 239 0119
E: info@uvh.nl
T: 030 239 01 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite