Deze opleiding

Humanistiek is een multidisciplinaire studie van deze tijd, met veel aandacht voor zowel theorie als praktijk. Je bestudeert het mooiste wat er is: de mens en het leven.

Zingeving en humanisering lopen als een rode draad door deze driejarige masteropleiding. Zingeving gaat over de persoonlijke ontwikkeling van mensen en hoe ze in het leven staan. Humanisering gaat over de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht, en over het het bevorderen van meer humane, maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden. Vragen rond zingeving en humanisering bestudeer je in onderlinge samenhang.

Hiervoor maak je gebruik van disciplines uit de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, zoals filosofie, sociologie en psychologie. Ook word je getraind in praktische vaardigheden als gespeks- en reflectievaardigheden.
Je loopt uitgebreid stage. Bovendien is er voldoende ruimte om je licht op te steken op andere universiteiten in het binnen- en buitenland. In de opleiding is veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De driejarige voltijds masteropleiding Humanistiek (180 EC) wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek. Na het voltooien van de opleiding ontvang je het Master of Arts-diploma Humanistiek en de titel MA.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMA Humanistiek
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66105
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvH?

De driejarige master Humanistiek is gericht op multidisciplinaire verdieping, en theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend af. Je verdiept je in belangrijke, actuele vragen waarbij menselijke waarden centraal staan.
Het accent ligt op een brede academische vorming, maar je wordt geen academicus die de wereld op afstand beschouwt. Je past wetenschappelijke kennis ook toe. Je leert analytisch te denken en door te dringen tot de kern van complexe vraagstukken. Je werkt met teksten van grote denkers en verdiept je in maatschappelijke discussies. Je ontwikkelt argumentatietechnieken en gespreks- en reflectievaardigheden. Ook ga je uitgebreid op stage. Je leert hoe je mensen individueel kunt ondersteunen en hoe je groepen kunt leiden. Zo verwerf je kennis en kunde die nodig zijn in de werkterreinen van humanistische geestelijke begeleiding, educatie, organisatie, onderzoek en media.

Het onderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek is kleinschalig, afwisselend en persoonlijk. Er is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt niet alleen door studenten zelf gewaardeerd, maar ook door academici en werkgevers.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De masteropleiding Humanistiek is een academische beroepsopleiding, verdeeld over drie studiejaren, in totaal 180 EC. Het masterprogramma omvat een gedegen stageperiode van 22,5 EC waarin je je voorbereidt op de professionele praktijk. Er is een aantal keuzevakken, en de master wordt afgerond met een afstudeeronderzoek en scriptie (22,5 EC).
Elk masterjaar heeft een eigen accent. In het eerste jaar is dit de studie van humanistische levensbeschouwelijke tradities, zowel historisch als actueel bezien. In het tweede jaar ligt de nadruk op beroepsvoorbereiding door middel van een stage en beroepsvaardighedenmodules. In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek uit.

1e jaar
periode
1234
Begeleiding 1
7.5 EC
Humanistische Tradities 1
7.5 EC
Humanistische Tradities 2
7.5 EC
Educatie 1
7.5 EC
Levensbeschouwing in Nederland
7.5 EC
Onderzoek 1
7.5 EC
Begeleiding 2
7.5 EC
Organisatie 1
7.5 EC
2e jaar
periode
1234
Educatie 2
7.5 EC
Organization 2
7.5 EC
Stage
7.5 EC
Beroepsvaardigheden 1a: educatie
7.5 EC
Beroepsvaardigheden 1b: begeleiding
7.5 EC
Beroepsvaardigheden 1c: organisatie
7.5 EC
Beroepsvaardigheden 1d: media en zingeving
7.5 EC
Beroepsvaardigheden 2a: educatie
7.5 EC
Beroepsvaardigheden 2b: begeleiding
7.5 EC
Beroepsvaardigheden 2c: organisatie
7.5 EC
Onderzoek 2
7.5 EC
3e jaar
periode
1234
Humanistic Practices in a Globalising World
7.5 EC
Onderzoek 3
7.5 EC
Afstudeeronderzoek
Vrije ruimte

specialisaties

specialisatie Educatie

Je kwalificeert je op het terrein van educatie, gericht op identiteitsontwikkeling van mensen met speciale aandacht voor ethische vraagstukken en levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Je kunt aan de slag als trainer/begeleider en onderzoeker of leerplanontwikkelaar in educatieve organisaties bij onder meer schoolondersteunende instellingen. Door het volgen van een aantal extra modules kun je ervoor kiezen om eerstegraads docent te worden aan opleidingen in het voortgezet en hoger onderwijs.

specialisatie Geestelijke begeleiding

Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen die in situaties verkeren waarin het bestaan en de zingeving vragen oproepen.

De studie leidt op tot geestelijk raadswerker voor werkvelden van het Humanistisch Verbond binnen het leger, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd voor andere werkvelden in uiteenlopende functies als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor of coach.

specialisatie Organisatie en beleid

Je verdiept je in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid.

Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Op de achtergrond spelen mondiale vragen mee rond machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid, duurzaamheid en mensenrechten. Je zoekt de mogelijkheden die naar een minder gewelddadige en meer rechtvaardige wereldorde leiden. Hiertoe krijg je gedegen conceptuele analyses aangereikt. Tegelijkertijd doe je allerlei praktische vaardigheden op, zodat je concreet aan het werk kunt als adviseur, trainer/coach, beleidsmedewerker of onderzoeker. Ook ben je gekwalificeerd voor nationale en internationale functies bij overheden, politieke partijen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, of voor functies in de media.

specialisatie Wetenschap en onderzoek

Voorbereiding promotietraject

Voor getalenteerde studenten wordt het mogelijk om naast de reguliere masterstudie van 180 EC via de Graduate School een honourstraject te volgen, waarin je wordt voorbereid op een promotietraject bij de UvH of op een andere universiteit.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De opleiding beoogt de studenten zodanige gevorderde kennis, inzicht, vaardigheden en vorming bij te brengen op het terrein van de multidiscipline humanistiek, dat de afgestudeerde in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening als humanisticus.
studeren in het buitenland
Wil je graag in het buitenland studeren of stage lopen? Dat kan! De UvH kent verschillende initiatieven op het gebied van internationaal onderwijs en is verbonden aan het Erasmus+ programma.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

basiskennis
Voor alle diploma's die toelating geven tot de opleiding geldt als aanvullende toelatingseis beheersing van de Engelse taal op het niveau van het Nederlands VWO-examen.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

156 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
507 studenten aan de Universiteit voor Humanistiek
75% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SvH
De SvH is de studievereniging van de Universiteit voor Humanistiek. De studievereniging organiseert via haar commissies activiteiten voor alle studenten van de opleidingen Humanistiek en Zorgethiek en Beleid.
De SvH bestaat uit de commissies OpDrift, Uitzinnig, LevensKunst, Groene Humanistiek, de Humanistiek Fabriek en ZinDroom. Samen met het bestuur verzorgen zij alle activiteiten voor leden van de SvH, zoals borrels, bijeenkomsten over de arbeidsmarktpositie van alumni, aftertentamenfeestjes, een eigen universiteitsblad, toneelvoorstellingen, muziekoptredens, uitjes, etentjes, lezingen, een kerstdiner, een liftwedstrijd en studiereizen.

De SvH helpt ook bij het opzetten en uitvoeren van je eigen wensen en plannen. Wil je bijvoorbeeld een leesclub opzetten, een debatgroep starten of bijeenkomsten organiseren over een onderwerp dat je aan het hart gaat? Het kan allemaal. Je kunt hiervoor een van de bestuursleden aanspreken, e-mailen of langskomen op de tijden dat we in de kamer van de studievereniging zitten (kamer 0.40).

Kijk op www.svhumanistiek.nl voor een overzicht van alle activiteiten en uitjes, en het aanmeldingsformulier. Ook kun je hier al je studieboeken kopen en verkopen, samenvattingen downloaden, studietips uitwisselen, gesprekken starten op ons forum en alle informatie over de commissies lezen.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.83.9
docenten3.84.0
studiefaciliteiten3.33.8
studielast3.73.8
studiebegeleiding3.83.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek is beoordeeld door 58 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste humanistici hebben betaald werk op niveau. Afgestudeerden werken als humanistisch geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, bij instellingen van justitie en in de krijgsmacht. Daarnaast zijn afgestudeerden van de UvH werkzaam op het terrein van onderwijs, onderzoek, beleid en advies, of ze oefenen zelfstandig een praktijk uit.
http://www.uvh.nl/onderwijs/opleidingen/master-humanistiek/beroepsmogelijkheden

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Zeer goede kansen
https://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/beroepsmogelijkheden

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

030 239 0119
E: info@uvh.nl
T: 030 239 01 00
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite