instellingUniversiteit van Amsterdam
faculteitFaculteit der Geesteswetenschappen
locatieAmsterdam
diplomaTaalwetenschappen
titel/graadMA
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur18 maanden
# credits90 EC
numerus fixusgeen
crohocode60816


Taalwetenschap: Nederlands als tweede taal voltijd

Academisch geschoolden op het gebied van Nederlands als tweede taal dragen bij aan de optimalisering van alles wat komt kijken bij het leren van de Nederlandse taal door anderstaligen.

Tot de jaren zestig was de Nederlandse samenleving vrijwel volledig Nederlandstalig. Maar het taallandschap is de laatste decennia grondig gewijzigd. Binnen Nederland en Vlaanderen zijn grote groepen mensen komen wonen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij is het noodzakelijk dat zij naast hun moedertaal ook Nederlands leren.

Om het onderwijs aan anderstaligen te verbeteren is veel kennis nodig. Academisch geschoolden op dit gebied kunnen een bijdrage hieraan leveren door bijvoorbeeld de begeleiding en training van docenten NT2 te professionaliseren en NT2-onderwijsinstellingen te ondersteunen, door de ontwikkeling van NT2-leermiddelen en door onderzoek te doen naar de huidige onderwijspraktijk.

In het duale masterprogramma NT2 is de leerwerkperiode (uitgebreide stage) erg belangrijk. Hierin kunnen studenten de opgedane kennis van het NT2-onderwijs in de praktijk toetsen, en hier nieuwe vaardigheden in opdoen. Leerwerkplaatsen zijn er o.a. bij: ontwikkelaars en uitgeverijen van lesmateriaal, bij organisaties die trainingen verzorgen en leerkrachten begeleiden, en bij instanties die praktijkonderzoek doen.

contact

 • Student Service Desk

  020 525 8080
  Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam

 • Graduate School for Humanities
  graduateschool-fgw@uva.nl

Open dagen

 • UvA Matching
  Je maakt kennis met de opleiding en het onderwijs, nog voordat je echt gaat studeren, en test op die manier je studiekeuze. Op het programma: je volgt college(s), bestudeert de lesstof en maakt een toets. Na de matching krijg je een persoonlijk advies over je aanmelding voor de opleiding. Na je inschrijving via Studielink (uiterlijk 1 mei 2015) ontvang je vanzelf een e-mail om je aan te melden voor UvA Matching. Deelname is verplicht. Na je inschrijving via Studielink (uiterlijk 1 mei 2015) ontvang je vanzelf een e-mail om je aan te melden voor UvA Matching. Deelname is verplicht.


Studenten & Studentenleven


op kamers in Amsterdam

115716studenten studerend
50758studenten woonachtig   
€ 396gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

geen cijfers bekend

op kamers in Amsterdam

115716studenten studerend
50758studenten woonachtig   
€ 396gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

Studieprogramma

onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
onderwijsvormenstage, hoorcollege, werkgroep, individuele opdracht, seminar
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

curriculum

De wetenschappelijke inhoud van het programma is in eerste instantie gebaseerd op het theoretisch onderzoek naar processen van tweedetaalverwerving, maar ook de mogelijkheden om deze processen te versnellen en te professionaliseren. Studenten bestuderen daarnaast het huidige taalbeleid en de praktijk van het onderwijs in Nederlands als tweede taal,zoals het beschikbare onderwijsmateriaal (lesboeken enz.).
bron: Universiteit van Amsterdam

vakkenrooster

periode
Praktijkproject
Vakken
bron: Universiteit van Amsterdam

vakkenrooster

periode
Leerwerkproject/Stage
Scriptie
bron: Universiteit van Amsterdam

Toelating en kosten

Startmomenten

1 september 2015deadline aanmelding : 1 april 2015 (EU)


toelatingseisen

cijfergemiddelde7.0
vooropleidingHet duale masterprogramma Nederlands als tweede taal is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma van de UvA of een erkend gelijkwaardig diploma van een andere universiteit in:
- Nederlandse taal en cultuur
- Taalwetenschap
Met een ander universitair bachelordiploma dan hierboven genoemd, kun je je ook aanmelden. De examencommissie kijkt dan naar de invulling van je bachelor, je studieresultaten, je bachelorscriptie en je motivatie.
motivatiebriefAanmelden voor dit programma kan via de website van de Graduate School of Humanities (www.gsh.uva.nl).


bron: Universiteit van Amsterdam

welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

 • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
 • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
 • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

2014/15voltijd   wettelijk tarief € 1906
voltijd   instellingstarief € 10500
voltijd   niet-EU/EER studenten € 10500
2015/16voltijd   wettelijk tarief € 1906
voltijd   instellingstarief € 10500
voltijd   niet-EU/EER studenten € 10500


collegegeld

Tuition fees are adjusted annually. For up-to-date information, please see www.uva.nl/collegegeld (Dutch students) or www.uva.nl/tuition (international students).
bron: Universiteit van Amsterdam
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

396kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Amsterdam zijn relatief hoog)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1369 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

Objectieve cijfers en oordelen

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Taalwetenschappen opleidingen

Na deze studie
beroepsperspectieven

Door de toenemende internationalisering groeit het aantal volwassenen en kinderen dat het Nederlands als tweede taal moet leren. Afgestudeerden dragen bij aan de professionalisering van het NT2-onderwijs. Het duale programma NT2 biedt dan ook goede kansen op de arbeidsmarkt. Mogelijke functies voor afgestudeerden van het programma zijn:
 • NT2-consulent
 • schoolbegeleider
 • beleidsmedewerker taalbeleid
 • ontwikkelaar van lesmateriaal
 • taaltrainer
 • onderwijsonderzoeker.


Enkele mogelijk beroepen na behalen van deze master:


bron: StudieData
Er zijn 0 aansluitende masters bekend.

Klik op een master voor meer informatie.

Meer informatie