Academisch geschoolden op het gebied van Nederlands als tweede taal dragen bij aan de optimalisering van alles wat er komt kijken bij het leren van de Nederlandse taal door anderstaligen.

Tot de jaren zestig was de Nederlandse samenleving, met uitzondering van Friesland, vrijwel volledig Nederlandstalig. De laatste decennia zijn er binnen onze landsgrenzen grote groepen mensen komen wonen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Om goed te kunnen functioneren is het nodig dat zij het Nederlands als tweede taal goed leren beheersen.
Min of meer gelijk met de maatschappelijke ontwikkelingen is het vak Nederlands als tweede taal (NT2) ontstaan. Om het onderwijs in NT2 te verbeteren, is veel kennis nodig. Academisch geschoolden op dit gebied kunnen een belangrijke bijdrage hieraan leveren, bijvoorbeeld door de begeleiding en training van docenten NT2, door de instellingen die NT2-onderwijs verzorgen te adviseren, NT2-leermiddelen te ontwikkelen en onderzoek naar de onderwijspraktijk te doen.
Nederlands als tweede taal is een duaal programma: een academische voorbereiding op een specifiek beroep. Duale masters duren anderhalf jaar en hebben een intensieve praktijkperiode (stage) van een half jaar. De stage is een belangrijk afsluitend onderdeel van je programma.
Nederlands als tweede taal is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Taalwetenschappen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Universiteit van Amsterdam
locatie
Amsterdam
diploma
MA Taalwetenschappen
type opleiding
regulier onderwijs, 90 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
18 maanden
accreditaties
NVAO
crohocode
60816

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

 • Tijdens de UvA Masterweek, van 13 t/m 17 februari 2017, presenteren bijna alle masteropleidingen van de UvA zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten of studieadviseurs. Daarnaast is er de voorlichting 'Hoe kies ik een master?' die jou meer inzic

  Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
onderwijsvormenstage, hoorcollege, werkgroep, individuele opdracht, seminar
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
curriculum
De wetenschappelijke inhoud van het programma is in eerste instantie gebaseerd op het theoretisch onderzoek naar processen van tweedetaalverwerving, maar ook de mogelijkheden om deze processen te versnellen en te professionaliseren. Studenten bestuderen daarnaast het huidige taalbeleid en de praktijk van het onderwijs in Nederlands als tweede taal,zoals het beschikbare onderwijsmateriaal (lesboeken enz.).

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten
1 september 2017
deadline aanmelding 1 april 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelatingseisen

cijfergemiddelde7.0
vooropleidingHet duale masterprogramma Nederlands als tweede taal is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma van de UvA of een erkend gelijkwaardig diploma van een andere universiteit in:
- Nederlandse taal en cultuur
- Taalwetenschap
Met een ander universitair bachelordiploma dan hierboven genoemd, kun je je ook aanmelden. De examencommissie kijkt dan naar de invulling van je bachelor, je studieresultaten, je bachelorscriptie en je motivatie.
motivatiebriefAanmelden voor dit programma kan via de website van de Graduate School of Humanities (www.gsh.uva.nl).

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Taalwetenschap: Nederlands als tweede taal in Amsterdam

bron: Nibud
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Arbeidskansen

Contact

 • Student Service Desk


  020 525 8080
  , Amsterdam
 • info

  Student Service Desk
  020 525 8080