Deze opleiding

In het programma Nederlandse Letterkunde bestudeer je de achtergronden en techniek van literaire teksten.

Nederlandse Letterkunde maakt deel uit van de research master Literary Studies, die literatuur vanuit een literatuur-theoretisch en cultuurhistorisch perspectief benadert. De drie kernmodules van het programma richten zich op actuele vraagstukken in de studie van literatuur en de methodologieën die het literatuuronderzoek vereist. Deze kernmodules worden door alle studenten van Literary Studies gevolgd. Zo kom je als student Nederlandse letterkunde ook in contact met studenten van bijvoorbeeld Duitse, Engelse of Slavische letterkunde.

Literary Studies is nauw betrokken bij het lopend letterkundig onderzoek dat aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA verricht wordt. Je verkent de culturele relevantie van metaforen en symbolen, van narrativiteit en perspectief, en van historisch onderzoek. Je bestudeert de dynamische culturele processen waarin wij middels literatuur vraagstukken verkennen van materialiteit, identiteit, moraliteit, gerechtigheid en gemeenschap. Je onderzoekt hoe deze processen verbindingen maken met literatuur en andere artistieke, politieke, economische, academische of journalistieke discoursen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Neerlandistiek (research)
typeonderzoek, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60851
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

UvA Masterweek Amsterdam
Tijdens de UvA Masterweek presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten, studieadviseurs. Daarnaast is er de voorlichting 'Hoe kies ik een master?' die jou meer inzicht kan geven in het kiezen van een master.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
Uva Studiekeuze Kick-off Amsterdam
Ontdek welke studies bij je passen en maak kennis met de UvA. De Studiekeuze Kick-off is een goede start van je keuzeproces, zeker als je nog helemaal niet weet wat je wilt. Tijdens de kick-off ontdek je aan de hand van actuele thema's welke studies zich daar mee bezighouden. Zo kom je erachter wel
UvA Masterdag Amsterdam
Tijdens de UvA Masterdag presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten of studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet programma heeft een studielast van 120 EC:
  • 90 EC vakken
  • 30 EC scriptie

Voor de keuzeruimte heb je jaarlijks de keuze uit ten minste acht onderzoeksvakken op het terrein van de Nederlandse letterkunde. Daarnaast kun je nog kiezen uit een breed aanbod van vakken en tutorials, verzorgd door hoogleraren van internationaal aanzien.
periode
Scriptieproject
Vakken en Tutorials

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 15 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

8 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UvA
Nederlandse letterkunde (research)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Utrecht
Nederlandse literatuur en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek: Nederlandse letterkunde (research) aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 4 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je de onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde hebt afgerond, beschik je over een grote kennis van literatuur, je hebt een goed analytisch vermogen, je kunt voortreffelijk formuleren, en weet wat er in de wereld van literatuur en letterkunde gaande is. Je weet waar de actuele debatten over literatuur, cultuur, identiteit en onderwijs over gaan en je bent in staat aan deze debatten deel te nemen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Amsterdamse en Utrechtse neerlandici onderhouden nauwe contacten met uitgeverijen, cultuurredacties en literaire organisaties in de Randstad. Veel van onze alumni danken hun banen mede aan het feit dat ze al tijdens hun studie konden beginnen met het aanleggen van een netwerk in de culturele wereld.
Een loopbaan in de wetenschap behoort eveneens tot de mogelijkheden. Afgestudeerden met een uitgesproken academische ambitie, worden op weg geholpen met het schrijven van een proefschrift.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educationalgeen aanvullende eisen
UtrechtLeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • literair recensent
  • medewerker uitgeverij of literaire instelling
  • museummedewerker
bron: StudieData

Contact

Graduate School of Humanities

Admissions Office

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite