Deze opleiding

Een dramaturg is de kritische 'mededenker' van een theatervoorstelling. Dramaturgen onderzoeken de samenhang tussen vorm en inhoud van de voorstelling en de uitwerking ervan op de toeschouwers.

Een dramaturg volgt de hele productie van een voorstelling, van het eerste idee via analytisch vooronderzoek en repetitieproces tot en met de speelperiode van de voorstelling. De dramaturg fungeert hierbij als 'sparring partner' van de regisseur en is onderdeel van het artistieke team.
Dramaturgen begeven zich op het grensvlak tussen wetenschap en kunst: enerzijds zijn zij betrokken bij theaterprocessen en artistiek beleid, anderzijds zijn zij de wetenschappelijk onderzoeker van die theaterpraktijk.
In het UvA masterprogramma Dramaturgie word je opgeleid tot dramaturg. De studie richt zich op alle facetten van het theater: toneel, dans, mime, performance, muziektheater, jeugdtheater enzovoort. De praktijkperiode (stage) neemt een belangrijke plaats in. Leerdoelen zijn o.a.:
  • de verdieping van je kennis op het terrein van de theaterwetenschap;
  • het ontwikkelen van vaardigheden in de dramaturgiepraktijk, zoals tekstanalyse, conceptontwikkeling, schrijfvaardigheden, houding in een maakproces en reflecteren op voorstellingen;
  • het opbouwen van een netwerk in de theaterwereld.

Dramaturgie is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Kunst- & cultuurwetenschappen
typeregulier, 90 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur18 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60828
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDramaturgie is een intensief programma van anderhalf jaar. Je volgt hierin theoretische vakken, praktijkgerichte vakken, een pre-stage, wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een scriptie, en een uitgebreide stage bij een theatergezelschap. Jouw interesses staan hierbij centraal, je ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd en waar mogelijk wordt het programma aan jouw leervraag aangepast.

Het programma heeft een studielast van 90 EC:
  • 42 EC vakken
  • 30 EC stage
  • 18 EC scriptie
periode
Leerwerktraject/stage
Praktijkproject
Scriptie
Vakken

tracks

track International Dramaturgy

The professional Master's in International Dramaturgy is geared at training future generations of dramaturges who will work across cultural, linguistic, social or national boundaries.

Today, theatre and performance practice has increasingly moved towards international and intercultural collaborations, with festivals and performance venues hosting artists and groups from across the world. Dramaturges are therefore required to historicise, interpret and translate across a broad range of cultural and artistic spheres. They are expected to demonstrate practical as well as theoretical skills to critically engage the potentials of encounters within cross-cultural performance production contexts.
Students of this Master's programme receive training in those aspects of cultural interpretation, adaptation and mediation that are essential to working in a wide range of international, cross-cultural contexts, whether in experimental small-scale production processes or in international theatre and performance venues and groups.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, zelfstudie, seminar

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 april 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
Het duale masterprogramma Dramaturgie is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma van de UvA of een gelijkwaardig, erkend diploma van een andere universiteit in:
- Theaterwetenschap;
- een kunst- en cultuuropleiding, mits je een 30 EC minor Theaterwetenschap hebt gevolgd.

Met een ander universitair bachelordiploma dan hierboven genoemd kun je je eveneens aanmelden, mits je behalve een 30 EC minor Theaterwetenschap ook minimaal 30 EC cultuurvakken hebt gevolgd. De examencommissie bepaalt of je wordt toegelaten tot de selectieprocedure.

motivatiebrief
Aannmelden kan van 1 december tot uiterlijk 1 april via de website van de Graduate School of Humanities.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
30618 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
56% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UvA
Dramaturgie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 UvA
International Dramaturgy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na afronding van het duale masterprogramma Dramaturgie ben je in staat om als dramaturg aan de slag te gaan in de professionele theaterwereld, bijvoorbeeld bij een gezelschap of festival. Maar je kunt ook denken aan functies op het gebied van beleid, journalistiek, of het onderwijs in kunstvakken. Verder gaan in (wetenschappelijk) onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

  • docent
  • dramaturg
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Graduate School for Humanities
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite