Deze opleiding

De UvA mastertrack Klinische Forensische psychologie biedt specialistisch onderwijs om antisociaal gedrag bij volwassenen te begrijpen, te beoordelen, te voorspellen , en te voorkomen.

"Ex-tbs'er slaat vrouw dood en steekt prostituee neer"
"Gevangene heeft vaak psychische stoornis"
"Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) werkt bij veelplegers"
"Pedofilie is te zien in de hersenen"
"Veel gedetineerden licht verstandelijk beperkt"
"Longstay voor tbs'er loopt leeg"
"Robert M.: ja, ik wist dat ik grenzen overschreed"

Het forensische veld komt vaak in het nieuws. De krantenkoppen roepen ook veel vragen op. Is dat echt zo? En: Is daar dan niets aan te doen? In de UvA mastertrack Klinische Forensische psychologie behandelen we deze vragen. De student die bij de UvA mastertrack Klinische Forensische psychologie afstudeert moet in staat zijn om op wetenschappelijke wijze (1) psychologische determinanten van antisociaal gedrag bij volwassen daders te herkennen, te objectiveren, en daarover te rapporteren en (2) een evidence-based interventieplan op te stellen en hier professioneel naar te handelen met het oog op het reductie van antisociaal gedrag.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Gezondheidszorgpsychologie
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60216
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvA?

De UvA master kiest voor specialisatie: Wij focussen op assessment en interventies van volwassen daders.

Het masterprogramma Klinische Forensische psychologie is een traject binnen de master Gezondheidszorgpsychologie. Deze master is positief getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Dat betekent dat de opleiding na succesvolle afronding leidt tot een wettelijk erkend masterdiploma Psychologie en de titel Master of Science (MSc).

Open dagen en meeloopdagen

UvA Bachelordag Amsterdam
Kom tijdens de UvA Bachelordag kennis maken met de universiteit en onze bacheloropleidingen. Tijdens voorlichtingsrondes en op de informatiemarkt kom je meer te weten over de opleiding van je interesse.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, stage, workshop, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelatingseisen

vooropleiding
Je kunt meedoen aan de selectie voor de mastertrack met een wo-bachelordiploma Psychologie met een jaar specialistisch onderwijs op het gebied van de klinische psychologie.

Studenten met een wo-bachelordiploma elders behaald dienen klinische psychologie gestudeerd te hebben om mee te kunnen doen met de selectie. Een vakbeoordelinggsprocedure kan enkel ingestuurd worden indien de student klinische psychologie gestudeerd heeft. Een hbo-bachelor is nooit voldoende.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UvA
Klinische Forensische psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 UvA
Gezondheidszorgpsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.63.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.33.3
studiebegeleiding33.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Gezondheidszorgpsychologie: Klinische Forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 55 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde in de track Klinische Forensische psychologie terecht kunt komen:

  • Forensisch psycholoog in de gevangenis
  • Forensisch psycholoog in een TBS-kliniek
  • Forensisch psycholoog in een ambulante forensische behandelinstelling
  • Onderzoeker op het gebied van forensische psychologie
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

  • forensisch psycholoog bij de reclassering nederland
  • forensisch psycholoog in een tbs-kliniek
  • onderzoeker op het gebied van forensische psychologie
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite