Geneeskunde

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de masteropleiding vergroot de student zijn/haar klinische en wetenschappelijke kennis en vaardigheden door een combinatie van stages en onderwijs.

Na het voltooien van de masteropleiding is de juist afgestudeerde arts basisbekwaam in de praktijk, waarbij hij/zij kennis, vaardigheden en professioneel gedrag kan integreren, en kan omgaan met medische vraagstukken met een hogere complexiteitsgraad. De afgestudeerde arts is daarnaast in staat tot het zelfstandig uitvoeren van consulten.
De masteropleiding baseert zich op het CanMeds model. Dit model hanteert de volgende indeling van rollen en (deel)competenties van de arts in diverse beroepssituaties:
  • Medisch Deskundige
  • Communicator
  • Samenwerker
  • Organisator
  • Gezondheidsbevorderaar
  • Academicus
  • Beroepsbeoefenaar
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Geneeskunde
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66551
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar De masteropleiding is opgebouwd uit vier fases. De masterfasen 1 t/m 4 vertegenwoordigen fasen van toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de coassistent en een afnemende begeleidingsintensiteit.

Masterfase 1 ofwel de 'introductiefase' behandelt de overgang van theorie naar praktijk.

In Masterfase 2 komt het leren toepassen van algemene klinische vaardigheden en het verwerven van specifieke klinische vaardigheden in de praktijk aan bod.
2e jaar Masterfase 3 beslaat de tweede helft van masterjaar 2. Het thema van deze fase is verzelfstandiging en consolidatie. De student/coassistent is nu meer zelfstandig, uiteraard onder supervisie, en zal bewuster opereren in de maatschappelijke context van de medische praktijk. De nadruk ligt op poliklinische en extramurale activiteiten en vervolgcontacten.
3e jaar De vierde fase van de masteropleiding beslaat de laatste 4 weken van masterjaar 2 plus masterjaar 3. Het thema van deze afsluitende fase is klinische en wetenschappelijke verdieping en beroepsoriëntatie. Qua CanMEDS rollen staan in masterfase 4 de rollen beroepsbeoefenaar en academicus op de voorgrond. Ook Masterfase 4 vindt in het AMC of in affiliatieziekenhuizen plaats.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet15% zelfstudie
15% theorie
70% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, practicum, stage, computer opdrachten, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, groepsdiscussie, portfolio, individuele opdracht, poster presentatie
onderwijsvormen
Tijdens de pre-master volg je feitelijk het onderwijs van het tweede en derde bachelorjaar in versnelde vorm. Dit vergt veel discipline en doorzettingsvermogen van de student! Na succesvolle afronding van de pre-master, start je in het eerste jaar van de master direct met je coschappen.
studeren in het buitenland
Het AMC-UvA biedt studenten de gelegenheid een deel van de coschappen in het buitenland te volgen. Bureau Internationale betrekkinegn van de het AMC-UvA ondersteunt de studenten daar waar mogelijk in het traject.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 januari 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 januari 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek

erkende certificaten

instaptoets

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

532 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2014
50% daarvan is vrouw
30618 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MFAS

Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 UvA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
2/7 Erasmus
Geneeskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/7 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/7 Rijksuniversiteit
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/7 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
6/7 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/7 Utrecht
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.1
inhoud3.73.8
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.13.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 214 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Basisartsen kunnen zich verder specialiseren tot medisch specialist (AIOS); je komt dan in dienst van een ziekenhuis of een maatschap.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityInternational Master in Affective Neuroscience part-time researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageing+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • basisarts
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite