Geneeskunde

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de masteropleiding vergroot de student zijn/haar klinische en wetenschappelijke kennis en vaardigheden door een combinatie van stages en onderwijs.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 0 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66551
numerus fixusnee
honoursnee
Na het voltooien van de masteropleiding is de juist afgestudeerde arts basisbekwaam in de praktijk, waarbij hij/zij kennis, vaardigheden en professioneel gedrag kan integreren, en kan omgaan met medische vraagstukken met een hogere complexiteitsgraad. De afgestudeerde arts is daarnaast in staat tot het zelfstandig uitvoeren van consulten.
De masteropleiding baseert zich op het CanMeds model. Dit model hanteert de volgende indeling van rollen en (deel)competenties van de arts in diverse beroepssituaties:
  • Medisch Deskundige
  • Communicator
  • Samenwerker
  • Organisator
  • Gezondheidsbevorderaar
  • Academicus
  • Beroepsbeoefenaar

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet15% zelfstudie
15% theorie
70% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Tijdens de pre-master volg je feitelijk het onderwijs van het tweede en derde bachelorjaar in versnelde vorm. Dit vergt veel discipline en doorzettingsvermogen van de student! Na succesvolle afronding van de pre-master, start je in het eerste jaar van de master direct met je coschappen.
studeren in het buitenland
Het AMC-UvA biedt studenten de gelegenheid een deel van de coschappen in het buitenland te volgen. Bureau Internationale betrekkinegn van de het AMC-UvA ondersteunt de studenten daar waar mogelijk in het traject.

Toelating en kosten

toelatingseisen

erkende certificaten

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1276 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
243 eerstejaars gestart in 2017
69% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MFAS

Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Amsterdam UVA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
243 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
2/7 Erasmus
Geneeskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/7 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
287 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
4/7 RUG
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/7 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/7 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
266 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
7/7 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.9
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.53.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 351 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Basisartsen kunnen zich verder specialiseren tot medisch specialist (AIOS); je komt dan in dienst van een ziekenhuis of een maatschap.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityInternational Master in Affective Neuroscience part-time researchgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

basisarts
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite