Arbeidsrecht: Arbeid en onderneming

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Discussies over bonussen, falend toezicht, krimpende vakbonden, verouderd insolventierecht: de relatie arbeid-kapitaal is continu in het nieuws. Tijd voor juristen die deze discussies kunnen duiden!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60222
numerus fixusnee
honoursnee
Of het nu economisch goed gaat of we in een recessie verkeren: steeds moet de vraag worden beantwoord hoe de balans moet worden geslagen tussen verschillende belanghebbenden. Daarbij spelen vaak verschillende rechtsgebieden tegelijkertijd een rol. De master Arbeid & Onderneming volgt deze realiteit en past daarmee goed in de huidige tijd. Ondernemingsrecht en arbeidsrecht, inclusief de medezeggenschap, maar ook het insolventierecht en het financiële recht grijpen zozeer in elkaar, dat de pluriforme benadering van deze masteropleiding duidelijke voordelen biedt.

De invloed van Europa op het vakgebied is evident. Denk aan richtlijnen, bijvoorbeeld op het terrein van fusie, splitsing en grensoverschrijdende herstructurering, overgang van ondernemingen, medezeggenschap en bescherming van werknemers bij insolventie en collectief ontslag. Een goede beoefening van het vakgebied is daarom onmogelijk zonder een deugdelijke kennis van het Europese recht. De master Arbeid & Onderneming voorziet in de overdracht en het toepassen van deze kennis.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Unieke combinatie van arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet programma bestaat uit 60 EC, waarvan de helft uit verplichte vakken bestaat, zoals Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Arbeidsrecht in Overnames en Reorganisaties en Europees Arbeidsrecht. Voorts bestaat er een keuzeruimte, waarvan 12 EC optioneel verplicht. Je kunt daarvoor kiezen uit vakken als Corporate Governance, Financiering en Zekerheid, European Company Law en Pensioenrecht.

Eventueel kun je een stage in de master inbrengen.
Het programma bestaat uit 60 EC, waarvan de helft uit verplichte vakken bestaat, zoals Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Arbeidsrecht en Europees Arbeidsrecht. Voorts bestaat er een keuzeruimte, waarvan 12 EC optioneel verplicht. Je kunt daarvoor kiezen uit vakken als Corporate Governance, Financiering en Zekerheid, European Company Law en Pensioenrecht.

Eventueel kun je een stage in de master inbrengen.
periode
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
Amsterdam Law Clinic keuzevak
Arbeidsrecht - Individueel keuzevak
Arbeidsrecht en Herstructureringen keuzevak
Arbeidsrecht en zeggenschap keuzevak
Corporate Governance keuzevak
European Company Law keuzevak
Financiering en zekerheid keuzevak
Fusies & overnames en Joint Ventures keuzevak
Legal Tech Lab keuzevak
Pensioenrecht (VU) keuzevak
Europees arbeidsrecht
Masterscriptie
Arbeidsrecht - Collectief keuzevak
Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Juristen die verschillende relevante rechtsgebieden kunnen toepassen zijn schaars, terwijl de vraag naar deze 'specialistische generalisten' toeneemt. Dit mastertraject is uitermate geschikt voor juristen met interesse voor de wisselwerking tussen verschillende rechtsgebieden op het terrein van arbeid en onderneming, zoals advocaten, bedrijfsjuristen, rechters en juristen bij instellingen (incl. vakbonden). Uiteraard is de master ook een uitstekende eerste stap voor een academische carrière.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

70 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Amsterdam UVA
Arbeid en onderneming
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Amsterdam UVA
Arbeidsrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Erasmus
Arbeidsrecht
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Erasmus
Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.94.1
docenten3.94.1
studiefaciliteiten-3.3
studielast3.83.8
studiebegeleiding2.83.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arbeidsrecht: Arbeid en onderneming aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Juristen met een grondige kennis van de verschillende relevante rechtsgebieden zijn schaars – het gaat meestal om juristen met jaren ervaring - terwijl de vraag naar deze “specialistische generalisten” toeneemt. De master is daarmee uitermate geschikt voor een brede groep juristen die interesse hebben in de wisselwerking tussen de verschillende rechtsgebieden op het terrein van arbeid en onderneming, zoals advocaten, bedrijfsjuristen, rechters en juristen bij instellingen (inclusief vakbon

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker economische zaken
economisch adviseur
hoofd economische zaken
hoogleraar rechtswetenschappen
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
bron: UWV

Contact

Prof. Dr. Ronald Beltzer

Opleidingscoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite