Arabische taal en cultuur

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze studie leidt je op tot arabist en Midden-Oostendeskundige, met een focus op de moderne tijd. Met je kennis van het Arabisch verwerf je toegang tot de cultuur, religie en maatschappij.

De Amsterdamse opleiding Arabisch is de enige opleiding in Nederland die zich volledig richt op de moderne Arabische wereld en het hedendaagse Midden-Oosten. De opleiding omvat een sterke taalvaardigheidscomponent, die je kunt doortrekken tot in het derde jaar. Het is ook mogelijk om je breder te ontwikkelen tot Midden-Oostendeskundige, waarbij je een meer interdisciplinaire invulling aan je studie geeft.
In deze opleiding heb je het voordeel van kleinschaligheid; van massale hoorcolleges is nauwelijks sprake. Daarnaast profiteer je van de enorme expertise die de UvA in huis heeft; nog afgezien van de stafleden die de opleiding Arabisch vormen, zijn er meer dan vijftig UvA-onderzoekers en docenten die zich met het Midden-Oosten bezighouden. Van deze expertise kun je goed gebruik maken in je keuzeruimte. Natuurlijk profiteer je ook van het internationale karakter van Amsterdam; er is bijna elke week wel een voorstelling, optreden of debat met sprekers of performers uit het Midden-Oosten.
De opleiding voorziet in een buitenlandprogramma en biedt goede stagemogelijkheden. Na de bachelor staan tal van masteropleidingen open, soms afhankelijk van hoe je je keuzeruimte hebt ingevuld.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaBA Arabische Taal en Cultuur
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56040
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste studiejaar maak je kennis met verschillende facetten van het Egyptisch-Arabisch en het Modern Standaard Arabisch. Je bestudeert de klassieke en moderne Arabische letterkunde. In het vak Cultuurkunde bestudeer je de islamitische cultuur vanaf de zevende eeuw tot heden. Daarnaast bestudeer je klassieke en hedendaagse literaire teksten en volg je het vak Bijbel en Koran. Een studieverblijf in Caïro, aan Nederlands-Vlaams Instituut, wordt sterk aanbevolen.
periode
Arabische cultuur, islamitische beschaving
Inleiding literatuurwetenschap en Inleiding Arabische letterkunde
Inleiding taalwetenschap en Inleiding Arabische taalkunde
Taalverwerving Arabisch

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Om je de Arabische taal en cultuur nog meer eigen te maken, wordt het sterk aanbevolen om in het tweede semester van het tweede jaar aan het Nederlands-Vlaams Instituut te Caïro te studeren.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het FGw Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.
Naast het facultaire honoursprogramma biedt de UvA in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie het honoursprogramma Art and Research aan.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Aankomende studenten wordt gevraagd een online intakeformulier in te vullen. Dit formulier is de start van de studiebegeleiding (het tutoraat) die je gedurende de hele bachelor krijgt.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

35 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
8 eerstejaars gestart in 2014
38% daarvan is vrouw
30618 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Asafier

Arabische taal en cultuur;, Studievereniging Midden-Oosten.

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UvA
Arabische taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 UvA
Midden-Oostenstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding3.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 9 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.
bron: Universiteit van Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Je bent na je studie inzetbaar in banen op je specifieke vakgebied, maar ook breder, in andere functies die een kritische, zelfstandige en leergierige geest vereisen. Afgestudeerden in Arabische taal en cultuur komen vaak terecht in advies- of beleidsfuncties bij nationale of internationale overheden. Denk aan gemeentelijke diensten op het gebied van migratie en integratie, ministeries en ngo's. Nederland telt tal van grote bedrijven die intensief samenwerken met partners in de Arabische wereld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Waar je uiteindelijk terecht komt is sterk afhankelijk van de keuzes die je in je studie maakt. Welke major kies je? Volg je een minor Journalistiek, of leer je jezelf een extra regionale taal aan met de minor Hebreeuws? Volg je een stage bij een groot bedrijf of aan een Nederlandse ambassade?
Het is niet eenvoudig om de volledige spanwijdte van de mogelijke arbeidsrichtingen recht te doen, maar voor een algemene indicatie kun je denken aan de volgende gebieden:
  • de landelijke overheid, in het bijzonder de ministeries van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie, Defensie.
  • media, niet alleen landelijke kranten en televisie, maar ook gespecialiseerde mediakanalen.
  • internationaal bedrijfsleven op het gebied van energie, levensmiddelen, landbouwtechniek, etc.
  • Europese overheid, toerisme, dienstverlening, tolk- en vertaalbureaus en het taalonderwijs.


huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitIslamstudiesgeen aanvullende eisen
UvALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
UvAMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiewetenschappen+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijving+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaalwetenschappen+ aanv. eisen
UvAVertalengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
UvAIslam in de moderne wereldgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • adviseur voor overheid of bedrijfsleven
  • journalist, beleidsmedewerker
  • onderzoeker (promovendus)
  • tolk/vertaler
  • woordvoerder/voorlichter
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite