Youth, Education and Society

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Analysing and tackling social issues concerning youth, education and society

In our overscheduled society is there still enough time for childrearing? How is childrearing changing through the use of social media? How are young people (de)radicalised? What leads to game addiction and inactivity in our society? What do children need to find their own solutions to bullying at school? How does childrearing support fit into non-Western communities? How should suitable education be organised? How should the new frameworks for youth care in the Netherlands be structured? What can we learn from foreign approaches to education and youth services?

Do you want to make a contribution to contemporary social challenges involving the relationship between children and youth and their guardians/educators? Do you want to help draft new policies that can improve the position, welfare and development of children, youth and their parents? Are you interested in making international comparisons? Youth, Education and Society (Dutch: Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken) is the only Master's programme in the Netherlands that specifically focuses on innovating pedagogical policy and practice, both nationally and internationally.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMSc Pedagogische Wetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Utrecht?

While other programmes are geared towards the provision of individual care, the Utrecht pedagogy programme is not. The programme at Utrecht covers the full range of domains and facilities in which children are reared, the link to contemporary social issues and the international perspective.
This programme addresses pedagogy in conjunction with perspectives from sociology, psychology, education and anthropology.

Another unique feature: at Utrecht you can specialise in pedagogical issues in the context of international humanitarian cooperation. This means your study can include an internship and research abroad at an organisation active in the arena of development issues. This content specialisation, combined with an internship abroad, is unique in the Netherlands.

Our students liked this programme due to:
 • the integration of national and international perspectives;
 • the strong connection between the programme and the professional field;
 • the strong emphasis on (a contribution to) innovation;
 • the attention to cultural diversity issues;
 • the focus on creating a vision on contemporary policy issues and the societal debate on these issues.


Open dagen en meeloopdagen

Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op vrijdag 9 februari 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 13:30 uur tot 18:15 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.
Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Open dag University College Roosevelt Middelburg
*
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 3 oktober 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
The Master's programme Youth, Education and Society is a new programme and will start in September 2016. The course descriptions will be made available in English as soon as possible.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
This Master's will enable you to develop yourself into an academic professional. You will learn to analyse, evaluate and solve practical problems in a theoretical and empirical way.
This Master's programme somewhat overlaps the Master's programme in Clinical Child, Family and Education Studies (Dutch: Orthopedagogiek) but is distinguished by a broader, more socially-oriented interdisciplinary view on pedagogy. You will graduate as an educationalist and acquire the NVO registration as a general educationalist. Unlike the programme for Orthopedagogy, you will not focus on clinical issues, diagnostics or deviant behaviour from a need-based perspective but on pedagogy as a broader field oriented to society. This Master's is also distinguished from the Master's in Orthopedagogy due to its so-called community approach. Alongside a focus on the role of professionals and policy, the programme centres on the role of society in childrearing and education. Critical analysis of the societal debate also typifies this Master's programme.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 10512
niet-EU/EER studenten : € 15575

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

436 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
144 eerstejaars gestart in 2014
94% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Alcmaeon
U.F.S.W. Alcmaeon is vernoemd naar de natuurfilosoof en medisch theoreticus Alcmaeon van Crotan. Hij is geboren rond 535 voor Christus en was een aanhanger van het dualisme. Hij kwam voort uit de school der natuurfilosofen waar Pythagoras onderwees.
Het geschreven werk van Alcmaeon is helaas alleen in de vorm van citaten bij latere schrijvers bewaard gebleven zoals bij Plato en Hippokrates. Een voorbeeld hiervan: “Is het ons bloed, waarmee we denken, of de lucht, of het vuur? Of is het geen van deze zaken, maar veeleer de hersenen, die de mogelijkheid van het horen, het zien en het ruiken verlenen? En daaruit ontstaan dan het denken en de mening, en uit denken en mening.. het weten.. Zo lang als de hersenen niet gekwetst zijn, zo lang heeft ook de mens zijn verstand.. Daaruit bevestig ik, dat het onze hersenen zijn, die het verstand laten spreken.”

Hieruit blijkt dat hij in zijn werk veel aandacht had voor de zintuigen. Alcmaeon gaf een verklaring voor slaap en zintuiglijke waarneming en waarom die waarneming niet altijd overeen komt met de werkelijkheid. Hiermee was hij de eerste die zich bezighield met wat wij nu psychologie noemen.

Gezondheid betekende voor hem een evenwicht van krachten. Een ziekte betekende volgens hem een overheersing van één van de krachten ten gevolge van een verstoorde omgeving, voeding of fysische leefwijze.

Alcmaeon zag als eerste de hersenen als centrum voor intellectuele activiteit. Hij beschouwde ze als essentieel voor het denken, waarmee wij ons kunnen onderscheiden van dieren. Maar in zijn tijd werd hij niet gehoord. Alcmaeon van Crotan was een zelfstandig, vrijdenkend, ondernemend, eigenwijs, recalcitrant figuur en zijn tijd ver vooruit. U.F.S.W. Alcmaeon is blij hem als boegbeeld te hebben.
Svpap
Studievereniging Pedagogiek

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Utrecht
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/22 Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
236 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/22 Rijksuniversiteit
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 Rijksuniversiteit
Communication and Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/22 Rijksuniversiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/22 Rijksuniversiteit
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/22 Rijksuniversiteit
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/22 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/22 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/22 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/22 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 Radboud Universiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/22 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/22 UvA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 UvA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/22 UvA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.63.6
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast33.1
studiebegeleiding3.23.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Youth, Education and Society aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 143 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
This programme leads to the Master of Science (MSc) diploma and the NVO registration as General Educationalist. After receiving your diploma, you can work in various types of jobs.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Past experience has shown that students who have completed this programme are well prepared for a job as a junior researcher or PhD candidate.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijskunde+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • hoogleraar pedagogiek
 • onderwijsinspecteur
 • onderwijskundige
 • pedagogisch adviseur
 • pedagoog
 • schoolbegeleider
 • universitair (hoofd)docent pedagogiek
bron: UWV

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Mariëtte de Haan

Programme Coordinator

E: master.MOV@uu.nl
T: (030) 253 7753
Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: (030) 253 4949
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite