Deze opleiding

In this master students are trained to analyze increasing urbanization, growing environmental threats and uneven economic globalization.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60166
numerus fixusnee
honoursnee
Cities and regions throughout the world face challenges that require integrated knowledge of urban geography, economic geography, international development studies, and planning. In this Research Master's programme in Urban and Economic Geography (previously known as Human Geography and Planning), students will gain a broad theoretical and methodological background that will allow them to become an academic or professional researcher of ongoing social, spatial, and economic developments in cities and regions. Students can specialize in their preferred geographic sub-discipline while maintaining a broader perspective on the functioning of cities and regions, as well as the relevant theories and methods.

Waarom aan de UU?

Urban and Economic Geography is the largest Master's programme in this field of study in the Netherlands, and our programme welcomes a significant share of international students every year. The programme trains students in fundamental and strategic research in fields that are relevant for future academic and professional careers. This programme is unique in the Netherlands and worldwide for its research orientation, educational approach, international focus and flexibility

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
In Urban and Economic Geography, students will study the reasons behind the diverse developments in the globalized and urbanized world, and will learn to translate up-to-date theoretical and methodological developments into empirical research. Students will also formulate effective policy recommendations to make cities and regions more viable and sustainable.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

34 studenten volgen deze opleiding
32% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

V.U.G.S.


Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.53.5
inhoud3.63.6
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Urban and Economic Geography aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Students will have an excellent basis for completing a PhD in the fields of urban geography, economic geography, development studies, and urban and regional planning. They will also qualify for senior research functions within international and national organizations, such as the United Nations, Dutch ministries, regional and local bodies and multinational companies. Furthermore, students are able to perform advanced scientific research within the fields of human geography and spatial planning.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

The Urban and Economic Geography programme prepares students for both an academic career and a professional career in companies and international organizations. Working in such organizations requires strong analytical skills, writing and presentation skills, strong ethics, and the ability to work in teams within a multicultural and international environment. The skills taught in the programme offer students a solid preparation to meet these requirements.
As a graduate, students will be eligible for PhD research or senior research and other positions in organizations such as government ministries, regional and local authorities, urban and country planning consultancies, and private research institutes. Many of our recent graduates find jobs in companies (31%), while the second largest group of our graduates choose an academic career by entering a PhD programme in the Netherlands or abroad (26%), or by starting research-teaching activities at a university (10%). A few of our students found employment with non-academic research institutions (18%).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Aardrijkskunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

afdelingshoofd ruimtelijke ordening
bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (management)
bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (meewerkend <50%)
beleidsmedewerker infrastructuur, planologie en volkshuisvesting (wetenschappelijk)
directeur bureau planologische dienst, onderzoek
hoofd milieudienstverlening
manager bureau planologische dienst, onderzoek (groot bedrijf)
planoloog
planontwikkelaar infra (wetenschappelijk)
regionaal planoloog
secretaris adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (bouw- en woningtoezicht)
senior verkeersplanoloog
wetenschappelijk onderzoeker planologie
bron: CBS

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite