Staats- en bestuursrecht

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Dit programma is een brede academische opleiding met de mogelijkheid extra diep in te gaan op omgevingsrecht, economisch publiekrecht of instrumenten van overheidssturing.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee
De problemen en dilemma's van deze tijd worden niet alleen in Nederland, maar ook in Europees en internationaal verband opgepakt. In dit masterprogramma is het uitgangspunt de Nederlandse rechtsorde. Die wordt geplaatst in Europees en internationaal perspectief, waarbij de samenhang tussen nationaal en bovennationaal recht grondig wordt bestudeerd. Zo sluit het programma optimaal aan op de beroepsperspectieven van juristen.

Juristen die deze master hebben afgerond, werken bijvoorbeeld bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen of de Autoriteit Consument en Markt. Ook komen zij terecht in de advocatuur, de rechterlijke macht, bij adviesbureaus, organisaties in het bedrijfsleven en in de politiek.
Staats- en bestuursrecht studeren aan de Universiteit Utrecht

Waarom aan de UU?

Als student Staats- en bestuursrecht in Utrecht kun je een sterkere multidimensionale invulling geven aan je programma door een master-minor te kiezen op het gebied van European Law, Privaatrecht, Strafrecht of Public International Law, maar kun je je ook verder specialiseren binnen het staats- en bestuursrecht op het gebied van het omgevingsrecht, economisch publiekrecht of instrumenten van overheidssturing.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet masterprogramma Staats- en bestuursrecht start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit:
 • een master-major (30 EC) die bestaat uit vier cursussen. Dit zijn drie verplichte majorcursussen, één keuzecursus, Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules) en Practicum procederen of Practicum waterrecht (samen 30 EC);
 • een specialisatie of master-minor (15 EC);
 • het onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.
Het masterprogramma Staats- en bestuursrecht start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit:
 • een master-major (30 EC) die bestaat uit vier cursussen. Dit zijn drie verplichte majorcursussen, één keuzecursus, Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules) en Practicum procederen of Practicum waterrecht (samen 30 EC);
 • een specialisatie of master-minor (15 EC);
 • het onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.
periode
1234
Judicial Protection and Enforcement of EU Law (Specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Omgevingsrecht I: Systeem, regulering en planning (Specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Trias politica in een gelaagde rechtsorde
7.5 EC
Wetgeving en begroting (Specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Burger en overheid
7.5 EC
Omgevingsrecht II: Uitvoering (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
European Competition Law (Specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Uitvoering, toezicht en handhaving (Specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Onderzoeksmethoden en technieken in het staats- en bestuursrecht
2.5 EC
Practicum procederen
5 EC
Practicum waterrecht keuzevak
5 EC
Rechtspleging (Capita Selecta)
7.5 EC
Openbare orde en veiligheid (Capita Selecta)
7.5 EC
Punitief bestuursrecht (Capita Selecta)
7.5 EC
Juridische aspecten van klimaatverandering (Capita Selecta)
7.5 EC
Jurisprudentie overheidsaansprakelijkheid (Capita Selecta)
7.5 EC
Subsidierecht (Capita Selecta)
7.5 EC
Scriptie afstuderen
15 EC

specialisaties

specialisatie Instrumenten van overheidssturing

Aan bod komen: wetgeving, begroting en uitvoering, maar ook toezicht en handhaving.

Dit traject bestaat uit de volgende twee cursussen:

 1. Wetgeving en begroting en Uitvoering.

In dit vak gaat het om het proces van wetgeving, de eisen die aan de inhoud van wetten kunnen worden gesteld en vragen van legaliteit en delegatie van wetgeving. Daarnaast wordt de begroting bestudeerd, met inbegrip van de Europeesrechtelijke eisen die daaraan zijn gesteld.

2. Toezicht en handhaving.
In het vak Uitvoering, toezicht en handhaving komen de belangrijkste uitvoeringsinstrumenten (zoals vergunningen, subsidies, uitkeringen, contracten, publiek-private samenwerking) aan bod en wordt ingegaan op afstemming en coördinatie tussen deze instrumenten. Belangrijk zijn ook de toezichtsinstrumenten, zoals die van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiele Markten en de Zorgautoriteit. Het sluitstuk is het handhavingsrecht, dat gaat over het afdwingen van de naleving van de geldende normen.Er zal ook aandacht zijn voor factoren die bepalend zijn voor de effectiviteit van de handhaving en voor de vragen die spelen rond de 'gedogende overheid.'

specialisatie Recht voor een duurzame leefomgeving

Bij dit traject wordt samengewerkt met deskundigen uit de praktijk en met de faculteit Geowetenschappen. Aan bod komen het systeem, reguliering, planning, maar ook de uitvoering van omgevingsrecht.

Dit traject bestaat uit de volgende twee cursussen:

 1. Omgevingsrecht I: systeem, regulering en planning.

Deze cursus behandelt de belangrijkste structurele vraagstukken uit het omgevingsrecht (wettelijke systematiek, rol van de EU en het internationale recht). Voorts instrumenten van regulering, beleid en planvorming en programmatische aanpak van problemen. Er zal ook aandacht worden besteed aan de planologische en bestuurskundige context en de vraag hoe deze verhoudt tot de concepten en vormgeving van het omgevingsrecht.
2.Omgevingsrecht II: uitvoering.
Deze cursus bouwt voort op het vorige en gaat in op de uitvoering (besluitvorming, vergunningen, handhaving, exploitatie, aansprakelijkheid, onteigening, milieu-effectrapportage en andere onderzoeksverplichtingen). Ook is er aandacht voor rechtsbescherming en aansprakelijkheid

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
doelstelling
Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist, waarna je uitstekend in staat bent je academische kennis voor de praktijk relevant te maken en om kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken vanuit zowel een juridisch als maatschappelijk perspectief. Je wordt getraind tot excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken.
exchange programs
 • meerdere uitwisselingspartners Bilaterale overeenkomsten - USA
  Washington University, St.Louis; American University, Washington D.C.; Temple University, Philadelphia; University of Washington, Seattle
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Zweden
  University of Lund; University of Uppsala
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Frankrijk
  Université Panthéon Assas, Paris II; Université de Nantes; Université de Poitiers; Université de Toulouse I
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Spanje
  Universidad de Girona; Universidad de Granada; Universidad Autónoma de Madrid
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Groot Brittanie
  University of East London; University of Essex

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

279 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/18 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/18 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/18 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/18 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/18 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/18 Radboud Universiteit
Straf(proces)recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/18 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.74.0
inhoud3.63.9
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.23.6
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het masterprogramma Staats- en bestuursrecht bereidt je vooral voor op de juridische beroepspraktijk. Juristen die deze master hebben afgerond komen in allerlei juridische beroepen of beleidsfuncties terecht. Zij werken bijvoorbeeld bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen of de Autoriteit Consument en Markt. Ook komen zij terecht in de advocatuur, de rechterlijke macht, bij adviesbureaus, organisaties in het bedrijfsleven en in de politiek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je wordt breed opgeleid, waardoor je je snel kunt inwerken op elk werkterrein. Veel afgestudeerden komen terecht in de 'togaberoepen' (advocaat, rechter, officier van justitie) of in functies bij de overheid (wetgevingsjurist of beleidsjurist), non-profitorganisaties of het bedrijfsleven (bedrijfsjurist). Omdat je tijdens de opleiding veel analytische en schrijfvaardigheden ontwikkelt, ben je ook inzetbaar in bredere academische functies.
Een klein percentage afgestudeerden gaat na de masterfase promoveren of nog een andere opleiding doen. Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft goede banden met de beroepspraktijk.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

academische carrière

Eén van de mogelijkheden na je afstuderen is om te promoveren. Een promotietraject kan worden gestart bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin het proefschrift verdedigd wordt. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus of promovenda de titel 'doctor'.

overheidsjurist bij een ministerie of een andere overheid

Je draagt samen met collega's bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen of zorgt ervoor dat deze problemen worden voorkomen of verergeren. Dit alles binnen de gegeven kaders van de rechtsstaat. Als je kiest voor het vak van overheidsjurist werk je aan zaken die maatschappelijk relevant zijn. Overheidsjuristen maken besluiten, adviseren collega's en de bestuurlijke en politieke leiding, vertegenwoordigen de Staat in procedures, maken regelingen en beleidsregels, beslissingen op bezwaar en verweerschriften, behandelen klachten en verzoeken van burgers, bedrijven en organisaties. De taken verschillen per werkplek. Elk juridisch product moet de zwaarste toets kunnen doorstaan en elk advies moet niet alleen juridisch 'kloppen', maar ook bruikbaar en begrijpelijk zijn. Overheidsjuristen werken in een dynamische omgeving, op het snijvlak van recht, politiek en bestuur.

togaberoepen
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studiepunt rechten
E: studiepunt.rechten@uu.nl
T: 030 -253 7004
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite