Publiek Management

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Publiek management leert je inzien hoe de aanpak van maatschappelijke vraagstukken als criminaliteit, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en probleemwijken georganiseerd kan worden.

Betrokken partijen – overheid, bedrijven, sociale ondernemingen, (semi)publieke organisaties, ngo's – en vooral de vele professionals die daarbinnen actief zijn, moeten daar samen vorm en inhoud aan de samenwerking in het publieke domein geven.
Via theorie en praktijkervaring leer je anders aankijken tegen publieke prestaties en publieke organisaties, in het bijzonder professionele organisaties die in domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs actief zijn. Het masterprogramma belicht nieuwe aanpakken, zoals politiek-bestuurlijk management, kennismanagement, management van professionals en netwerkmanagement. Op die manier word je opgeleid tot reflective practitioner: academisch ingesteld, in staat om zaken te doorgronden én aan te pakken.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMSc Bestuurs- en Organisatiewetenschap
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60446
maximum aantal plaatsen: 25
geen honoursprogramma

Waarom aan de Utrecht?

combinatie bestuurskunde en organisatiewetenschap

actuele casussen en competenties voor de praktijk

kleinschalig onderwijs

Open dagen en meeloopdagen

Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 3 oktober 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.
Bachelor open dag Utrecht
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op zaterdag 16 maart van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe volgt de drie verplichte cursussen 'Publieke prestaties', 'Publieke professionaliteit' en 'Publieke innovatie'. Daarnaast volg je academische en professionele vaardighedencursussen. In de derde en vierde periode doe je vooral onderzoek, mede via een onderzoeksstage en schrijf je je scriptie.
periode
Publieke innovatie: vernieuwing in organisaties en netwerken
Publieke prestaties: prestatiemanagement en publieke waarden
Publieke professionaliteit: professionals, managers en leiderschap
Academische en professionele vaardigheden
Onderzoeksseminar Publiek management afstuderen

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
35% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, project, seminar

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 10512
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Bij een andere universitaire bacheloropleiding dan bestuurskunde of bestuurs- en organisatiewetenschap: de minor bestuurs- en organisatiewetenschap

toelatingsgesprek

cijferlijst
Cijferlijst van bacheloropleiding is onderdeel van de toelatingsprocedure

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

221 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
21 eerstejaars gestart in 2014
76% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Perikles
Perikles is de studievereniging van Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Perikles is een jonge snelgroeiende vereniging die op het moment al 500 leden heeft. Perikles organiseert uiteenlopende activiteiten die zowel educatief als ontspannend van aard zijn.
Hierbij valt te denken aan lezingen over actuele vakgerelateerde onderwerpen, debatten, stedentrips, feesten, loopbaanoriëntatie actviteiten en borrels. Daarnaast kunnen leden hun studieboeken met korting bij sv Perikles kopen.

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Utrecht
Publiek Management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Utrecht
Communicatie, beleid en management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Utrecht
European Governance
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 Utrecht
Bestuur en beleid
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Utrecht
Strategisch human resource management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/6 Utrecht
Organisaties, verandering en management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.14.0
docenten4.14.0
studiefaciliteiten3.13.3
studielast3.93.7
studiebegeleiding3.83.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Publiek Management aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 92 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De mogelijkheden die je in de beroepspraktijk hebt, zijn omvangrijk en gevarieerd. Je kunt onder andere denken aan:
management trainee bij rijk, provincie of gemeente; consultant bij een adviesbureau; directiesecretaris bij een bestuur van een non-profit instelling;
projectleider bij een school of welzijnsinstelling;
medewerker bij een stafafdeling; medewerker bij een projectbureau; kwaliteitscoördinator of innovatiemanger bij de politie of in de zorg.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van maatschappelijke organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van veiligheid full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskunde: Kwaliteit van besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • consultant
  • innovatiemanager
  • kwaliteitscoördinator
  • management trainee
  • medewerker projectbureau
  • medewerker stafafdeling
  • projectleider
bron: StudieData

Contact

Anneke Versluis

Aanmelding, selectie en toelating B&O

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite