Deze opleiding

Het geaccrediteerde masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management concentreert zich op de rol die cultuur, macht en context in organisaties spelen. Dit programma richt zich op professionals.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code75057
numerus fixusnee
honoursnee
Het tweejarige masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management draait om wat er in en tussen organisaties plaatsvindt. De context is hierbij altijd veelzijdig en complex. U beschouwt cultuur, macht en context in organisaties vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Centraal daarin staat de bestuurs- en organisatiewetenschap. Ons uitgangspunt is dat het noodzakelijk is deze omgevingsprocessen te leren analyseren om de processen in de eigen organisatie begrijpen. Voor deelname aan deze master gaan we er vanuit dat u relevante casuïstiek vanuit uw eigen beroepspraktijk kunt inbrengen.

Het programma bestaat uit thematische modules als 'Perspectieven op organiseren', 'Organisaties in bestuurlijke en maatschappelijke context', 'Management van betekenisgeving en diversiteit', 'Onderzoek in discussie', 'Organiseren en managen in ambigue publieke domein' en 'Moraliteit en opportuniteit'. Afsluitend schrijft u een scriptie over een zelfstandig te verrichten onderzoek in de eigen organisatie.
Succesvolle afronding geeft u recht op de Master of Science titel(MSc).
Uw werkervaring wordt gekoppeld aan academische verdieping. Dit programma is privaat gefinancieerd.

Waarom aan de UU?

- kleinschaligheid van de groep maximaal 22 deelnemers
 • interactief onderwijs gedurende 24 maanden met dezelfde groep.
 • professionals met verantwoordelijkheid strategisch beleidsadvies.
 • ruime werkervaring kunnen koppelen aan het bestuderen van fundamentele theoretische vragen en deze verbinden aan praktische- en academische kennis op gebied van Bestuur en Organisatie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwNederlandstalig onderwijs, veel Engelstalige literatuur
Jaar 1:
 • Perspectieven op organiseren
 • Cultuur en macht in organisaties
 • Organiseren en besturen in context
 • Onderzoek(er) in discussie
 • Methoden en technieken van onderzoek

Jaar 2:
 • Managen van organisatieverandering
 • Meervoudig managen in publieke domeinen
 • Theorie en interventie
 • Leiderschap in context
 • Afstudeeronderzoek
1e jaar
periode
Analyseproject: Ordenen en Analyseren van praktijkervaringen
Cultuur en Macht in organisaties
Methoden en Technieken van Onderzoek (M&T)
Onderzoek(er) in discussie
Organiseren en besturen in context
Perspectieven op Organiseren
stage ontraden vak stage
2e jaar
periode
Afstudeeronderzoek: Interventieonderzoek (inclusief M&T)
Leiderschap in context
Managen van organisatieverandering
Meervoudig managen in publieke domeinen
Theorie en interventie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
67% theorie
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

toelatingsgesprek

werkervaring
minimaal 5 jaar relevante werkervaring en HBO+ opleiding

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
lunch
examination
literature
excursions
registration fee
study material

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

aan het woord: studenten en docenten

studenten
Studentervaringen over de opleiding

uit verschillende organisaties met een publieke functie over de masteropleiding organisatie, communicatie en management."Ik heb anders leren kijken. Met meer afstand en vanuit verschillende invalshoeken."

"Het begrip van theoretische concepten en perspectieven op organisaties en de maatschaplij heb ik me met name eigen gemaakt door deze toe te passen op de eigen organisatie...
Ik ben wel in staat beter en breder te analyseren en ben me voor eeuwig bewust van context, cultuur en macht."

"Het reflexieve karakter van de opleiding is bijzonder waardevol en een onontbeerlijke voorwaarde voor een goed leerproces."

"De opleiding heeft mijn kijk op het werk en de wijze waarop ik in het leven sta beïnvloedt. Dat had ik nooit verwacht maar ben daar heel gelukkig mee."

"De opzet van de cursus en met name de mogelijkheid om door middel van interviews met personen op de werkvloer verbinding te leggen met de literatuur leverde voor mij een hoog rendement op."


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UU
Organisatie, cultuur en management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 UU
Bestuur en beleid voor professionals
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 UU
Management van Publieke Vraagstukken
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
bestuurder
docent juridische dienstverlening
gemeentesecretaris
hoogleraar rechtswetenschappen
inspecteur overheidsinstelling
manager algemene bestuursdienst
raadadviseur
secretaris overheidsdiensten
sectordirecteur gemeente
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
voorzitter adviesorgaan (overheid)
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Fleur Winnen

Projectassistent

E: f.winnen@uu.nl
T: 030 2539382
W: Fleur Winnen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite