Deze opleiding

Het geaccrediteerde masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management concentreert zich op de rol die cultuur, macht en context in organisaties spelen. Dit programma richt zich op professionals.

Het tweejarige masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management draait om wat er in en tussen organisaties plaatsvindt. De context is hierbij altijd veelzijdig en complex. U beschouwt cultuur, macht en context in organisaties vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Centraal daarin staat de bestuurs- en organisatiewetenschap. Ons uitgangspunt is dat het noodzakelijk is deze omgevingsprocessen te leren analyseren om de processen in de eigen organisatie begrijpen. Voor deelname aan deze master gaan we er vanuit dat u relevante casuïstiek vanuit uw eigen beroepspraktijk kunt inbrengen.

Het programma bestaat uit thematische modules als 'Perspectieven op organiseren', 'Organisaties in bestuurlijke en maatschappelijke context', 'Management van betekenisgeving en diversiteit', 'Onderzoek in discussie', 'Organiseren en managen in ambigue publieke domein' en 'Moraliteit en opportuniteit'. Afsluitend schrijft u een scriptie over een zelfstandig te verrichten onderzoek in de eigen organisatie.
Succesvolle afronding geeft u recht op de Master of Science titel(MSc).
Uw werkervaring wordt gekoppeld aan academische verdieping. Dit programma is privaat gefinancieerd.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMSc Bestuurs- en Organisatiewetenschap
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code75057
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Utrecht?

- kleinschaligheid van de groep maximaal 22 deelnemers
 • interactief onderwijs gedurende 24 maanden met dezelfde groep.
 • professionals met verantwoordelijkheid strategisch beleidsadvies.
 • ruime werkervaring kunnen koppelen aan het bestuderen van fundamentele theoretische vragen en deze verbinden aan praktische- en academische kennis op gebied van Bestuur en Organisatie.

Open dagen en meeloopdagen

Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op vrijdag 15 februari. Op deze dag geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 13:00 uur tot 18:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de Internationale Campus en op het Utrecht Science Park
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 9 oktober. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 9 oktober 2019. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwNederlandstalig onderwijs, veel Engelstalige literatuur
Jaar 1:
 • Perspectieven op organiseren
 • Cultuur en macht in organisaties
 • Organiseren en besturen in context
 • Onderzoek(er) in discussie
 • Methoden en technieken van onderzoek

Jaar 2:
 • Managen van organisatieverandering
 • Meervoudig managen in publieke domeinen
 • Theorie en interventie
 • Leiderschap in context
 • Afstudeeronderzoek
1e jaar
periode
Analyseproject: Ordenen en Analyseren van praktijkervaringen
Cultuur en Macht in organisaties
Methoden en Technieken van Onderzoek (M&T)
Onderzoek(er) in discussie
Organiseren en besturen in context
Perspectieven op Organiseren
stage ontraden vak stage
2e jaar
periode
Afstudeeronderzoek: Interventieonderzoek (inclusief M&T)
Leiderschap in context
Managen van organisatieverandering
Meervoudig managen in publieke domeinen
Theorie en interventie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
67% theorie
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek

werkervaring
minimaal 5 jaar relevante werkervaring en HBO+ opleiding

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
lunch
examination
literature
excursions
registration fee
study material

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
Studentervaringen over de opleiding

uit verschillende organisaties met een publieke functie over de masteropleiding organisatie, communicatie en management."Ik heb anders leren kijken. Met meer afstand en vanuit verschillende invalshoeken."

"Het begrip van theoretische concepten en perspectieven op organisaties en de maatschaplij heb ik me met name eigen gemaakt door deze toe te passen op de eigen organisatie...
Ik ben wel in staat beter en breder te analyseren en ben me voor eeuwig bewust van context, cultuur en macht."

"Het reflexieve karakter van de opleiding is bijzonder waardevol en een onontbeerlijke voorwaarde voor een goed leerproces."

"De opleiding heeft mijn kijk op het werk en de wijze waarop ik in het leven sta beïnvloedt. Dat had ik nooit verwacht maar ben daar heel gelukkig mee."

"De opzet van de cursus en met name de mogelijkheid om door middel van interviews met personen op de werkvloer verbinding te leggen met de literatuur leverde voor mij een hoog rendement op."


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Utrecht
Organisatie, cultuur en management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Utrecht
Management van Publieke Vraagstukken
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Utrecht
Bestuur en beleid voor professionals
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • ambtelijk secretaris or
 • bestuurder
 • docent juridische dienstverlening
 • gemeentesecretaris
 • hoogleraar rechtswetenschappen
 • inspecteur overheidsinstelling
 • manager algemene bestuursdienst
 • raadadviseur
 • secretaris overheidsdiensten
 • sectordirecteur gemeente
 • universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
 • voorzitter adviesorgaan (overheid)
 • wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
 • wijkmanager
bron: UWV

Contact

Fleur Winnen

Projectassistent

E: f.winnen@uu.nl
T: 030 2539382
W: Fleur Winnen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite