Deze opleiding

Het masterprogramma Onderneming en recht geeft zicht op de rol en het functioneren van ondernemingen vanuit het perspectief van het ondernemings-, arbeids- en mededingingsrecht.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60741
numerus fixusnee
honoursnee
In het masterprogramma Onderneming en recht leer je de processen binnen de onderneming en de transacties van ondernemingen doorgronden aan de hand van de verschillende rechtsgebieden die in de master centraal staan: ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht. Daarbij zul je ook kennismaken met de juridische aspecten van grote, internationale ondernemingen.

Je leert over vennootschappen, hedge funds, corporate governance, mededinging, medezeggenschap in internationale concerns, maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en toezicht op markten (door toezichthouders als ACM, AFM en NZa). Ook reorganisaties en herstructureringen worden belicht. Zo krijg je goed zicht op de juridische structuur en dynamiek van een onderneming.

In veel van de vakken wordt van je gevraagd praktijkgerichte oplossingen te bedenken. Je kunt je kennis verder toespitsen op de praktijk via stages, bedrijfsbezoeken en gastcolleges. Die mogelijkheden worden mede geboden door de studievereniging Corporate Law Society waar je als student van deze master bij voorkeur lid van moet worden.
Onderneming en recht studeren aan de Universiteit Utrecht

Waarom aan de UU?

Als student van het masterprogramma Onderneming en recht in Utrecht volg je een veeleisend programma waarin de onderneming centraal staat en haar rol in de nationale en internationale samenleving, leer je vanuit minstens drie verschillende juridische invalshoeken problemen te analyseren waar ondernemingen mee te maken hebben.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Het masterprogramma start in september en duurt één jaar. Het academisch jaar bestaat uit:

 • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta I en II (bestaande uit zes verschillende modules)
 • een master-minor of specialisatie (15 EC) en
 • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.
periode
1234
Commerciële contracten keuzevak
7.5 EC
Majorvak van een ander programma keuzevak
7.5 EC
De onderneming als werkgever keuzevak
7.5 EC
Onderneming, arbeid en markt
7.5 EC
International Corporate Law keuzevak
7.5 EC
Ondernemingsrecht
7.5 EC
Majorvak van een ander programma keuzevak
7.5 EC
Financiering, onderneming en recht keuzevak
7.5 EC
European Competition Law keuzevak
7.5 EC
Grensoverschrijdend en Europees arbeidsrecht keuzevak
7.5 EC
Capita Selecta I
10 EC
Capita Selecta II
5 EC
Scriptie afstuderen
15 EC

specialisaties

specialisatie International Business

Vakken: International Corporate Law en European Competition Law

specialisatie Arbeid en onderneming

Vakken: De onderneming als werkgever en Grensoverschrijdend en Europees arbeidsrecht

specialisatie Commercieel vermogensrecht

Vakken: Commerciële contracten en Financiering, onderneming en recht

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
exchange programs
 • meerdere uitwisselingspartners Bilaterale overeenkomsten - USA
  Washington University, St.Louis; American University, Washington D.C.; Temple University, Philadelphia; University of Washington, Seattle
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Zweden
  University of Lund; University of Uppsala
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Frankrijk
  Université Panthéon Assas, Paris II; Université de Nantes; Université de Poitiers; Université de Toulouse I
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Spanje
  Universidad de Girona; Universidad de Granada; Universidad Autónoma de Madrid
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Groot Brittanie
  University of East London; University of Essex

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

101 studenten volgen deze opleiding
45% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.8
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.03.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderneming en Recht aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De faculteit heeft goede banden met de beroepspraktijk.
Ook de studie- en studentenverenigingen vervullen hier een belangrijke rol in. Regelmatig organiseren zij hiervoor bedrijfscontactdagen, seminars en congressen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na afronding van dit masterprogramma, ben je gekwalificeerd voor zeer uiteenlopende functies:

 • (internationale) grote en middelgrote commerciële advocatenkantoren
 • de juridische afdeling of personeelsafdeling van (grote) ondernemingen
 • arbeidsrecht advocaat
 • beleidsmedewerker bij ministerie van Sociale Zaken, vakbond of belangenorganisatie
 • banken en andere financiële instellingen
 • overheid, o.a. ministerie van Financiën
 • consultancybureaus
 • toezichthouders
Als je arbeidsrecht gekozen hebt, kun je gaan werken bij de (bedrijfs)juridische of personeelsafdeling van middelgrote en grote bedrijven. Met de vakken verzekeringsrecht en recht van de sociale verzekeringen hoort een functie bij een grote assurantiemaatschappij tot de mogelijkheden. Het vak Europees economisch recht en beleid biedt je de kennis en de verdieping voor een baan bij het ministerie van Economische Zaken of de Europese Commissie. Europees arbeidsrecht, European corporate law en/of international commercial and financial law bieden mogelijkheden om de internationale rechtspraktijk in te gaan. Daarnaast kun je een juridische functie overwegen bij werkgevers- en werknemersorganisaties, adviesbureaus of toezichthouders, zoals de Nederlandse Mededingingsautoriteit of de Autoriteit Financiële Markten of bij de Nederlandse of Europese overheid.

Potentiële beroepen

academische carrière

Eén van de mogelijkheden na je afstuderen is om te promoveren. Een promotietraject kan worden gestart bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin het proefschrift verdedigd wordt. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus of promovenda de titel 'doctor'.

advocaat
beleidsmedewerker juridische zaken

Je signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, en adviseert over bestuurlijk-juridische zaken. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een specifiek beleidsonderdeel van een organisatie of instantie. De vakinhoud verschilt per functie en specialisatie, waardoor je kunt werken voor een verscheidenheid aan werkgevers, waaronder ministers, burgemeesters, of particuliere organisaties. Al deze instanties hebben behoefte aan een duidelijke toekomstvisie, om vanuit deze visie verder te kunnen werken. Je helpt deze toekomstvisie te ontwikkelen en vast te stellen.

management consultant
rechter en officier van justitie

Als rechter ben je vooral bezig met het afwegen van belangen. Je bekijkt aan de hand van de feiten van een casus of probleem en de rechtsbronnen wat de best mogelijke oplossing voor het conflict is. Officieren van justitie met een ondernemingsrechtelijke achtergrond zijn o.a. inzetbaar in fraude- en corruptiezaken.

wetgevingsjurist
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studiepunt rechten
E: studiepunt.rechten@uu.nl
T: 030 -253 7004
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite