Deze opleiding

Het masterprogramma Management van publieke Vraagstukken leert u, als leidinggevende een multidisciplinaire visie op de werkelijkheid te ontwikkelen. Deze master is privaat gefinancierd.

Strategisch Management in de non-profit sector is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en staffunctionarissen in de non-profit sector die in aanraking komen met strategische vraagstukken. U ontwikkelt de vaardigheid om in een vroeg stadium vaak subtiele veranderingen te ontdekken en mogelijke oplossingen vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Door reflectie op eigen denken en handelen brengt u aangereikte theoretische concepten, visies en kaders in relatie met uw eigen praktijksituatie.

Het tweejarige programma spitst zich vanuit brede omgevingsvraagstukken, via organisatieaspecten steeds meer toe op de persoon in de rol van strategisch manager. In het eerste jaar wordt het concept strategisch management nader verkend en ingevuld vanuit verschillende perspectieven op sturing van organisaties. Het tweede jaar heeft als centraal thema organisaties en verandering. Daarnaast doet u onderzoek over een zelfgekozen thema vanuit uw eigen werksituatie en schrijft u hier een scriptie over. Na succesvolle afronding ontvangen studenten de academische graad Master of Science(MSc).

Wij koppelen uw werkervaring aan academische verdieping.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMSc Bestuurs- en Organisatiewetenschap
typeregulier, 60 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code75057
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Utrecht?

- Geaccrediteerde masteropleiding
 • Specialisatie non-profit sector
 • Combinatie wetenschap en praktijk
 • Kennisuitwisseling diverse sectoren, ook via intervisie

Open dagen en meeloopdagen

Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op vrijdag 15 februari. Op deze dag geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 13:00 uur tot 18:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de Internationale Campus en op het Utrecht Science Park
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 9 oktober. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 9 oktober 2019. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVier blokken van vijf seminars, gericht op:
 • organisatie kenmerken
 • sturing van organsiaties
 • veranderen van organisaties

Elk afgesloten met een toets
Blok 4 positionering en organisatie ondezoek
Afsluiting van de opleiding met een masterscriptie
1e jaar
periode
1234
Ontwikkelingen in het publieke domein
7.5 EC
Managen van publieke vraagstillem
7.5 EC
Leiderschap in verandering
7.5 EC
Organiseren en presenteren
7.5 EC
Masterthesis
2e jaar
periode
1234
Onderzoekslab (leeronderzoek)
7.5 EC
Veranderen en leren
7.5 EC
15 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
34% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Het programma heeft een studielast van 1600 studie uren (60 EC) verspreid over twee jaar. De feitelijke studielast is afhankelijk van uw individuele kwaliteiten, uw eigen vormgeving van het studieprogramma en de wijze waarop u in staat bent de praktijkonderdelen in uw werk te integreren. Bij een tweejarig programma waarin alle onderdelen opeenvolgend worden behaald, dient u rekening te houden met een belasting van circa 20 uur per week, inclusief de dagen waarop het onderwijs plaatsvindt.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Aanmelden bij de projectassistent voor een wederzijds oriënterend intakegesprek met de programmacoördinator.


toelatingseisen

toelatingsgesprek
met programmacoördinator aan te vragen bij Fleur Winnen; f.winnen@uu.nl of tel 030 2539382

werkervaring
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring

motivatiebrief

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Peter Albers
'Strategisch denken en doen met meer aandacht voor de mens.

Afdelingshoofd Ministerie van Justitie over de masteropleiding strategisch management in de non - profit.De masteropleiding strategisch management in de non-profit sector bij de USBO was er in geslaagd een groep studenten bijeen te brengen met werkervaring in veel verschillende branches: onderwijs, vrouwenwerk, zorg, theater en sport. En de overheid. Een leerzame omgeving. Vanaf

"het begin kende de groep een grote mate van vertrouwelijkheid, openheid en onderlinge steun...
Elk seminar heeft zijn eigen thema. Voor elk seminar zijn topdocenten beschikbaar. Niet alleen universitaire docenten, maar vooral ervaringsdeskundigen, actief in de non - profitsector. De seminars zijn interactief, tussen studenten en docent, en tussen de studenten onderling. Theorie én praktijk. In een aantal seminars wordt specifiek aandacht besteed aan de manager als mens. Dat zijn emotionele bijeenkomsten geworden, waar in ieder geval ik veel geleerd heb van de gesprekken met mijn collega-studenten en docenten.”

“Inmiddels heb ik een leuke baan bij het ministerie van Justitie, waar ik mijn studie in mijn werk toepas. De strategisch inhoudelijke aspecten, maar vooral ook met veel aandacht voor de mens.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Utrecht
Management van Publieke Vraagstukken
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Utrecht
Organisatie, cultuur en management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Utrecht
Bestuur en beleid voor professionals
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • ambtelijk secretaris or
 • bestuurder
 • docent juridische dienstverlening
 • gemeentesecretaris
 • hoogleraar rechtswetenschappen
 • inspecteur overheidsinstelling
 • manager algemene bestuursdienst
 • raadadviseur
 • secretaris overheidsdiensten
 • sectordirecteur gemeente
 • universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
 • voorzitter adviesorgaan (overheid)
 • wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
 • wijkmanager
bron: UWV

Contact

Fleur Winnen

Projectassistent

E: f.winnen@uu.nl
T: 030 2539382
W: Fleur Winnen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite