Deze opleiding

Het masterprogramma logopediewetenschap richt zich op de wetenschappelijke bestudering, ontwikkeling, verspreiding, toepassing, integratie en innovatie van het logopedisch handelen.

Het masterprogramma logopediewetenschap leidt je op tot academische professional die meewerkt aan de ontwikkeling, verspreiding en integratie van wetenschappelijk kennis op het gebied van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen, vanuit medisch en taalwetenschappelijk perspectief. Daarnaast leer je wetenschappelijke kennis en onderzoek toepassen om innovatie- en kwaliteitsbeleid te formuleren en leiding geven aan veranderingsprocessen binnen gezondheidszorginstellingen. Je leert kennis te verzamelen, kritisch te analyseren, te presenteren en erover te debatteren. De taalwetenschappelijke benadering speelt bij dit proces een belangrijke rol. Je volgt dit masterprogramma in deeltijd, dus een combinatie van werken en studeren is mogelijk.

Het programma bestaat uit de vakken 'Meten, evalueren en kwantificeren', 'Wetenschappelijke benadering van de stem-, spraak-, gehoor-, en slikpathologie', 'Neurolinguistiek', 'Psychology of speech production and perception', 'Methoden van Experimenteel Onderzoek' en een keuzevak. Afsluitend schrijf je een masterthesis (scriptie) gebaseerd op een zelfstandig onderzoek, eventueel gekoppeld aan een stage.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMSc Klinische Gezondheidswetenschappen
typeregulier, 60 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66563
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 3 oktober 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.
Bachelor open dag Utrecht
Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op zaterdag 16 maart van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

134 studenten volgen deze opleiding
78% daarvan is vrouw
43 eerstejaars gestart in 2014
86% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Utrecht
Logopediewetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Utrecht
Verplegingswetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Utrecht
Fysiotherapiewetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.4
inhoud4.14.0
docenten4.24.1
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.93.8
studiebegeleiding3.93.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 86 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • nurse practitioner
  • verpleegkundig specialist (geen ggz)
  • verpleegkundig specialist ggz
bron: CBS

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Maureen Kleijwegt

Communicatieadviseur

E: m.kleijwegt@umcutrecht.nl
T: 088-7553455
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite