Deze opleiding

Het masterprogramma geografie: educatie en communicatie leidt je op tot eerstegraads bevoegd docent Aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs.

In het masterprogramma geografie: educatie en communicatie vergaar je grondige en verdiepende kennis op het gebied van de geografie. Daarnaast leer je hoe je deze kennis en inzichten over kan brengen in de onderwijspraktijk. Je wordt opgeleid tot docent geografie en leert de theorie te koppelen aan de praktijk.
Je verdiept je vakinhoudelijke kennis van geografie. Tijdens de vakdidactische colleges leer je hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Daarnaast bestaat een groot deel van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Je doet daarbij onder meer een praktijkgericht onderzoek, dat aansluit bij de onderzoeksvragen die in je stageschool leven. Ook leer je hoe je je kennis in niet-schoolse settings toegankelijk kunt maken voor anderen.
Het cursusaanbod wordt verzorgd door de interfacultaire Graduate School of Teaching (penvoerder faculteit Sociale Wetenschappen). De vakinhoudelijke cursussen volg je bij de faculteit Geowetenschappen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMA Mens- en Maatschappijonderwijs en Communicatie
typeeducational, 120 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60747
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 4 oktober 2017. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op vrijdag 9 februari 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 13:30 uur tot 18:15 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 april 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 10237
niet-EU/EER studenten : € 15167
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

46 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2014
?% daarvan is vrouw
30354 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Utrecht
educatie en communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Utrecht
educatie en communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.6
inhoud3.63.6
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.43.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geografie: educatie en communicatie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 18 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je bent afgestudeerd heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid aardijkskunde. Hiermee ben je bevoegd om in het voortgezet onderwijs te doceren, óók in de bovenbouw van havo/vwo. Op dit moment zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt voor docenten aardrijkskunde goed.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Natuurlijk zijn er ook andere educatieve functies waarin je aan de slag kan. De lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht biedt ook daar een goede voorbereiding op.
Je kunt denken aan een baan als docent in het hbo, een functie bij een educatieve dienst of didactisch centrum (musea, bezoekerscentra, ngo's), uitgever of (freelance) schrijver van aardrijkskundemethoden, onderwijsgeografisch onderzoeker, voorlichter bij (semi)overheidsinstellingen of journalist.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

  • docent psychologie, antropologie, pedagogiek, maatschappijvakken, journalistiek, communicatie (1e graads)
  • hoogleraar demografie, psychologie, antropologie, pedagogiek, sociale wetenschappen, journalistiek, communicatie
  • universitair (hoofd)docent demografie, psychologie, antropologie, pedagogiek, sociale wetenschappen, journalistiek, communicatie
bron: CBS

Contact

Studie-informatiepunt FSW

Studie-informatiepunt

E: stip.fsw@uu.nl
T: (030) 253 4949
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite