Educational Sciences

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het masterprogramma Onderwijswetenschappen richt zich op het vormgeven van onderwijsleerprocessen en het ondersteunen van lerenden in verschillende contexten.

In de master onderwijswetenschappen leer je onderwijskundige praktijkproblemen aanpakken, verhelderen en eventueel oplossen op een systematische wijze. Als onderwijskundige richt je je op het leren in daartoe speciaal ingerichte leersituaties zoals de basisschool, het voortgezet onderwijs met het studiehuis, de universiteit en bedrijfsopleidingen. Je oriënteert je op schoolse problemen zoals leren lezen, rekenen en de diagnostiek hieromtrent. Daarnaast bekijk je hoe lerenden competenties verwerven in relatie tot de context waarbinnen zij leren of werken. Bovendien vormt de onderwijspsychologische kennis die je krijgt aangereikt, een belangrijke basis voor het ontwerpen van leeromgevingen en leermiddelen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMSc Onderwijskunde
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66613
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op vrijdag 9 februari 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 13:30 uur tot 18:15 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.
Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Open dag University College Roosevelt Middelburg
*
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 3 oktober 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
KERNCURSUS INSTRUCTIONAL DESIGN AND EVALUATION
KERNCURSUS LEARNING IN ORGANIZATIONS: PROFESSIONAL LEARNING
Academic Professional stage
EDUCATIONAL DESIGN & CONSULTANCY afstuderen
Keuzecursus
ONDERZOEKSPLAN MASTERTHESIS
Masterthesis
Stage

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Met dit masterprogramma ontwikkel je je tot academische professional op het gebied van leren en leeromgevingen. Je past wetenschappelijke kennis en vaardigheden actief toe om complexe vraagstukken over leren en leeromgevingen op te lossen en kunt bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep van onderwijswetenschapper. Je doorloopt daarvoor een programma met een academische basis in onderzoek en theorie, dat is gericht op benutting daarvan in de onderwijskundige praktijk.
Je ontwikkelt vakspecifieke bekwaamheden op het vlak van:

  • het ontwerpen van leeromgevingen, educatief materiaal en leerarrangementen
  • het ontwikkelen en assessment van competenties
  • professionalising en consultancy in (onderwijs)organisaties. Denk aan regulier onderwijs (waaronder beroepsonderwijs & volwasseneneducatie) en bedrijfsopleidingen.


Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 april 2017
wettelijk tarief : € 1787
instellingstarief : € 10237
niet-EU/EER studenten : € 15167
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

204 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
23 eerstejaars gestart in 2014
87% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Alcmaeon
U.F.S.W. Alcmaeon is vernoemd naar de natuurfilosoof en medisch theoreticus Alcmaeon van Crotan. Hij is geboren rond 535 voor Christus en was een aanhanger van het dualisme. Hij kwam voort uit de school der natuurfilosofen waar Pythagoras onderwees.
Het geschreven werk van Alcmaeon is helaas alleen in de vorm van citaten bij latere schrijvers bewaard gebleven zoals bij Plato en Hippokrates. Een voorbeeld hiervan: “Is het ons bloed, waarmee we denken, of de lucht, of het vuur? Of is het geen van deze zaken, maar veeleer de hersenen, die de mogelijkheid van het horen, het zien en het ruiken verlenen? En daaruit ontstaan dan het denken en de mening, en uit denken en mening.. het weten.. Zo lang als de hersenen niet gekwetst zijn, zo lang heeft ook de mens zijn verstand.. Daaruit bevestig ik, dat het onze hersenen zijn, die het verstand laten spreken.”

Hieruit blijkt dat hij in zijn werk veel aandacht had voor de zintuigen. Alcmaeon gaf een verklaring voor slaap en zintuiglijke waarneming en waarom die waarneming niet altijd overeen komt met de werkelijkheid. Hiermee was hij de eerste die zich bezighield met wat wij nu psychologie noemen.

Gezondheid betekende voor hem een evenwicht van krachten. Een ziekte betekende volgens hem een overheersing van één van de krachten ten gevolge van een verstoorde omgeving, voeding of fysische leefwijze.

Alcmaeon zag als eerste de hersenen als centrum voor intellectuele activiteit. Hij beschouwde ze als essentieel voor het denken, waarmee wij ons kunnen onderscheiden van dieren. Maar in zijn tijd werd hij niet gehoord. Alcmaeon van Crotan was een zelfstandig, vrijdenkend, ondernemend, eigenwijs, recalcitrant figuur en zijn tijd ver vooruit. U.F.S.W. Alcmaeon is blij hem als boegbeeld te hebben.
Vocus
Studievereniging Onderwijskunde/ALPO

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Utrecht
Educational Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Rijksuniversiteit
Onderwijskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/4 Rijksuniversiteit
Evidence-Based Education
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/4 UvA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel43.9
inhoud3.83.6
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.13.4
studiebegeleiding3.33.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kansen op een baan als onderwijswetenschapper zijn erg goed. Onze afgestudeerden zoeken gemiddeld slechts drie maanden naar een baan en meer dan 90% van de afgestudeerden is werkend (Studiegids 123), vrijwel zonder uitzondering op minimaal hbo-niveau.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RijksuniversiteitOnderwijskunde+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • adviseur verandermanagement
  • beleidsmedewerker onderwijsinnovatie
  • e-learning ontwikkelaar
  • onderwijswetenschappelijk onderzoeker
  • ontwikkelaar van leermiddelen
  • trainer in de (non)profitsector
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: (030) 253 4949
Prof. Dr. Marieke van der Schaaf

Mastercoordinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite