Arbeid, zorg en participatie

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie houdt zich o.a. bezig met de relatie tussen decentralisatie van zorg en veranderingen in familierelaties, verminderen ziekteverzuim, arbeidsparticipatie.

Het masterprogramma arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie leert je methodieken en vaardigheden om zelfstandig sociaal beleid en interventies op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te kunnen onderzoeken en verrichten. Als professional ben je straks in staat specifieke sociale vraagstukken in samenhang te bestuderen. Daarnaast beschik je over de professionele en academische vaardigheden om beleid en interventies voor te bereiden, te implementeren en te evalueren.

In dit eenjarige programma bestudeer je sociale vraagstukken vanuit een interdisciplinair perspectief. Sociologische, psychologische, antropologische en historische benaderingen worden gecombineerd. Je doet praktijk- en beleidgericht onderzoek naar sociale vraagstukken op het terrein van arbeid, sociale zekerheid, welzijn en (gezondheids)zorg. Aan de orde komen onderwerpen als veranderingen in de verzorgingsstaten, diverse sociale vraagstukken, communicatie in organisaties en statistische analysetechnieken.
Daarnaast doe je een masterproject, een onderzoeksstage op het gebied van beleidsontwikkeling en interventiepraktijken. Je werkt samen met medestudenten, maar levert een individueel eindwerkstuk af.
open_in_newwebsite

printprint

locatieUtrecht
diplomaMSc Algemene Sociale Wetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60746
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Utrecht?

Bestuderen van sociale vraagstukken vanuit een interdisciplinair perspectief. Sociologische, psychologische, antropologische en historische benaderingen worden gecombineerd. Praktijk- en beleidgericht onderzoek.
Voorbeelden van onderwerpen: veranderingen in sociale relaties, decentralisering van de zorg, arbeidsparticipatie allochtone jongeren, interantionalisering van de samenleving, arbeidsparticipatie vrouwen, integratie op wijkniveau, re-integratie, marktwerking kinderopvang.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op vrijdag 9 februari 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 13:30 uur tot 18:15 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.
Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Open dag University College Roosevelt Middelburg
-
Open dag University College Roosevelt Middelburg
*
Master's Open Day Utrecht
De Master's Open Day van de Universiteit Utrecht is op woensdag 3 oktober 2018. Tijdens deze avond geven vrijwel alle masterprogramma's van de universiteit voorlichting. Van 17:00 uur tot 21:30 uur op diverse locaties in de binnenstad, op de internationale campus en op het Utrecht Science Park.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In blok 1 en 2 verwerf je in een tweetal verplichte vakken de basiskennis over interventies en beleid, onder meer via gastcolleges door academici uit het werkveld. In de werkgroepen pas je deze kennis aan de hand van een casus toe op het werkveld van arbeid, zorg en participatie. Verder heb je in blok 2 de keuze tussen een cursus over sociale innovatie of over culturele diversiteit.
Daarnaast is er ruimte voor een cursus naar eigen keuze. De keuzevrijheid helpt je bij het verder ontwikkelen van je expertise en afstudeerprofiel.
In blok 3 en 4 ga je op op stage en doe je een onderzoek.
Je combineert je stage met je onderzoek bij een externe organisatie.

In blok 1 en 2 verwerf je in een tweetal verplichte vakken de basiskennis over interventies en beleid, onder meer via gastcolleges door academici uit het werkveld. In de werkgroepen pas je deze kennis aan de hand van een casus toe op het werkveld van arbeid, zorg en participatie. Verder heb je in blok 2 de keuze tussen een cursus over sociale innovatie of over culturele diversiteit.
periode
1234
Interventies en beleid
Sociale risico's in Europa
Academic Professional
Integratie en culturele diversiteit
Keuzecursus
Sociale innovaties in beleid en praktijk
Afstudeeronderzoek
Stage
Interventies en beleid 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
Met dit masterprogramma ontwikkel je je tot academic professional. Als je bent afgestudeerd, dan ben je in staat om specifieke sociale vraagstukken in samenhang te bestuderen. Ook beschik je over de professionele en academische vaardigheden om beleid en interventies voor te bereiden, te implementeren en te evalueren. Met die bagage kun je aan de slag in een sociaalwetenschappelijke functie bij de overheid, een maatschappelijke instelling, een bedrijf of zorgorganisatie.
studeren in het buitenland
Dankzij nauwe contacten tussen de Universiteit Utrecht en universiteiten en NGO's in Zuid-Afrika kunnen maximaal vijf studenten onderzoek doen in Zuid-Afrika voor hun afsluitende masterthesis. Dit onderzoek is gericht op het evalueren van de effectiviteit van een groot aantal sociale projecten die gericht zijn op het armste deel van de zwarte en kleurlingen bevolking.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 april 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 10237
niet-EU/EER studenten : € 15167
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

130 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
44 eerstejaars gestart in 2014
86% daarvan is vrouw
30526 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Utrecht
Arbeid, zorg en participatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Utrecht
Youth Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Utrecht
Social Policy and Social interventions
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.7
inhoud3.53.5
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.33.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arbeid, zorg en participatie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 52 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden zijn werkzaam in de semi-publieke sector (gezondheidszorg, welzijnswerk, onderwijs), in het bedrijfsleven (consultancy, beleidsonderzoeksbureaus, HRM-afdelingen) en bij de overheid (gemeenten, ministeries).
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • coördinator sociologisch onderzoek
  • directeur onderzoeksinstelling sociale wetenschappen
  • gedragswetenschapper
  • leidinggevende sociaal-wetenschappelijk onderzoek
  • methodoloog
  • projectleider-coördinator sociaal-wetenschappelijk onderzoek
  • sociaal-wetenschappelijk onderzoeker
bron: CBS

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: (030) 253 4949
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite