Mechanical Engineering

Universiteit Twente

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Werktuigbouwkunde richt zich op het ontwerp, analyse en onderhoud van machines, constructies, producten en productieprocessen. Mechanical Engineering laat je verdiepen in een van deze disciplines.

open_in_newwebsite

locatieEnschede
diplomaMSc Mechanical Engineering
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesnvao
croho-code60439
numerus fixusnee
honoursnee
Vrijwel elk aspect van onze moderne wereld is in zekere zin een werktuigbouwkundig product, van krachtcentrales en olieraffinaderijen tot staalfabrieken en stormvloedkeringen. Werktuigbouwkundigen zijn de drijvende kracht achter al onze moderne vervoermiddelen en ze zijn ook verantwoordelijk voor innovaties op het gebied van bijvoorbeeld bio geneeskunde. Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van kennis van de totale levenscyclus van systemen en voorwerpen, vanaf het eerste idee tot het ontwerp, de productie, in bedrijf name, het onderhoud en de sloop. Maatschappelijk nut en respect voor het milieu vormen daarbij onze belangrijkste inspiratiebron. Of het nu gaat om grootschalige installaties of medische precisieapparatuur, werktuigbouwkundigen passen hightechoplossingen toe in een menselijke context. De masteropleiding Mechanical Engineering leidt je op tot een deskundige die het hele proces doorgrondt, vanaf het eerste idee tot ontwerp en analyse, en daarna de ontwikkeling van producten, processen en systemen. De opleiding biedt unieke mogelijkheden om deze verschillende disciplines te combineren en stimuleert je om de grenzen van het haalbare op te zoeken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Biomechanical Engineering & RoboticsDe biomedische werktuigbouwkunde staat aan de basis van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van functionele prothetische geneeskunde, speciale rolstoelen en talloze andere hulpmiddelen voor revalidatie en orthopedie. Deze specialisatie is gericht op het toepassen van werktuigbouwkundige methoden en technieken om problemen in de gezondheidszorg op te lossen. Het vak richt zich met name op de eindgebruiker als belangrijke schakel in de productontwikkeling (care/cure). Naast werktuigbouwkundige aspecten worden relevante vraagstukken ook vanuit een medisch perspectief bekeken en wordt aandacht besteed aan de rol die andere technische disciplines daarin kunnen spelen (in het bijzonder elektrotechniek). Studenten met een bachelordiploma Biomedical Engineering en Mechanical Engineering als minor komen voor deze specialisatie in aanmerking.

Design Production & ManagementBij het lanceren van een nieuw product is het van belang dat het productieproces snel en efficiënt wordt doorlopen, van concept tot eindproduct. Dat vereist een flexibile en effectieve aanpak bij het introduceren en implementeren van ontwerpinstrumenten en -methoden. Bij het ontwerpen van producten moet rekening worden gehouden met het productie- en montageproces. Het is essentieel dat je verder kijkt dan de vraag ‘Hoe maak ik een product?’. Er moeten ook andere belangrijke vragen worden beantwoord: Hoe kan ik ervoor zorgen dat de noodzakelijke onderdelen en instumenten op het juiste moment bij elkaar worden gebracht? Hoe ga ik om met tegenslagen? Hoe moet ik het machineonderhoud inplannen? Hoe moet ik te werk gaan bij het opzetten van de benodigde verfijnde logistieke systemen? Deze specialisatie besteedt aandacht aan ontwerptechnologie, productie/fabricage of het beheer van productie en logistiek. Informatica en automatisering spelen daarbij een centrale rol.

Maintenance Engineering & OperationsOnderhoud is essentieel als je wilt dat technische systemen altijd beschikbaar en betrouwbaar zijn, tegen zo laag mogelijke kosten. De specialisatie Maintenance Engineering & Operations gaat over het verbeteren van het onderhoud van technische systemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderzoek naar ontwerpmethoden, fysieke faalmechanismen en structurele gezondheidsbewaking. Andere belangrijke aspecten van het vakgebied zijn reliability engineering, geavanceerde planningsmethoden en onderhoudsmanagement. Je krijgt je niet alleen de instrumenten aangereikt om innovatieve onderhoudsoplossingen te ontwerpen, maar je leert ook deel te nemen aan de besluitvorming over onderhoudsprocedures voor technische installaties. Onderhoud is een veelzijdig terrein dat vele mogelijkheden biedt, van reliability engineering en conditie-afhankelijk onderhoud tot de logistiek van onderhoudscontracten en asset lifecycle management. Bedrijven zijn altijd op zoek naar onderhouds- en reliability-engineers, dus deze specialisatie biedt uitstekende carrièreperspectieven.

Mechanics of Solids, Surfaces & Systems (MS3)Bij deze specialisatie (MS3) draait het om het creëren van nieuwe en betere materialen en producten en het ontwerpen van de benodigde apparatuur om deze producten te ontwikkelen. Voor het vervaardigen van nieuwe producten en/of het ontwikkelen van nieuwe processen heb je een diepgaande wetenschappelijke kennis nodig van de materialen die tijdens de hele levenscyclus (tijdens de productie, exploitatie en na afloop van hun productieve leven) worden gebruikt en de manier waarop zij op elkaar reageren. De basis van onze onderzoeksactiviteiten wordt gevormd door de techniek van materialen en systemen voor kleine en grote afwijkingen in quasi-statische en dynamische condities. De producten en fabricagesystemen beslaan het microscopische tot macroscopische niveau en ons onderzoek omvat ook het submicroscopische domein. Als MS3-student word je opgeleid om de industriële problemen van vandaag en morgen op te lossen.

Thermal and Fluid EngineeringEen van de grote uitdagingen bij het ontwerp en de ontwikkeling van processen en machines is om goede prestaties te combineren met hoge efficientie, en minimale impact op het milieu, dwz effectief gebruik van grondstoffen en energie, en een minimum aan afvalproducten en ongewenst geluid. Voorbeelden van toepassingen zijn: windturbines, pompen, vliegtuigen, compressoren, gasturbines, verbrandingsprocessen, warmtepompen, warmtemachines, multiscale systemen, dunne film stromingen, contactmechanica en stroming van granulaire media. Het onderzoek in het departement Thermal and Fluid Engineering is zowel experimenteel als theoretisch, met inbegrip van numerieke simulaties. Het departement beschikt over laboratoria met verschillende proefopstellingen van thermische omzettingsprocessen en stromingsfaciliteiten zoals een aeroakoestische windtunnel. Het onderzoek wordt verricht in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituten en met industriele partners. Als student van dit departement word je getraind om op basis van fundamentele inzichten uit de fysica, thermodynamica en mechanica, en de natuur, nieuwe oplossingen te vinden voor actuele problemen en urgente vraagstukken in de maatschappij.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
doelstelling
exchange programs
  • Instituto Technológico the Aeronáutica (ITA) Double degree Mechanical Engineering & Aeronautics - Brazilie
    This double degree programme is worth 120 credits and results in two Master’s degrees.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 16000
niet-EU/EER studenten : € 16000

1 februari 2020

aanmelding deadline : 1 december 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 16000
niet-EU/EER studenten : € 16000

toelatingseisen

universitaire bachelor
BSc-graad in een relevante studie

basiskennis

motivatie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
250kamerhuur in Enschedeonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1118totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

493 studenten volgen deze opleiding
12% daarvan is vrouw
42 eerstejaars gestart in 2017
14% daarvan is vrouw
9921 studenten aan de Universiteit Twente
35% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Enschede

26210studenten studerend
9756studenten woonachtig   
€ 250gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Universiteit Twente
Mechanical Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 RUG
Mechanical Engineering
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 TU Delft
Mechanical Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
82 eerstejaars
8% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 TU Eindhoven
Mechanical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
6% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.13.2
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Mechanical Engineering aan de Universiteit Twente is beoordeeld door 168 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 24 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

barge engineer
boordwerktuigkundige vliegtuig
campanoloog
constructeur vliegtuigbouw
drilling engineer
gasturbinetechnicus
hoofd technische dienst
hoogleraar werktuigbouwkunde
manager r&d
mud engineer
rig designer
technisch schrijver
toolpusher
universitair (hoofd)docent werktuigbouwkunde
wetenschappelijk onderzoeker werktuigbouwkunde
wireline engineer
bron: UWV

Contact

University of Twente
E: study@utwente.nl
T: +3153 489 5489
Question about our study programmes?
E: study@utwente.nl
T: +3153 489 5489
Vragen over onze opleidingen?
E: study@utwente.nl
T: 053 489 5489
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite