== numerusFixusNumPlaces deeltijd Master Risicomanagement - Universiteit Twente

Deze opleiding

U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.

Het is voor het succes van de professional in risicomanagement essentieel om het brede vakgebied te kunnen overzien. Dit geldt voor adviseurs in risicomanagement, voor elke lijnmanager alsook voor risicomanagers en risicocoördinatoren in de organisatie. Zij zijn nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van integraal beleid en strategieën voor risicomanagement. Een integrale benadering vraagt van deze professionals kennis en kunde van risico’s op zulke uiteenlopende terreinen als financiën, ICT, grote projecten, veiligheid, het primaire proces, interne en externe communicatie, imago en ethiek. De uitdaging van professionals die op dit gebied werkzaam (willen) zijn, ligt in het bereiken van resultaten in de organisatie en de externe omgeving: het vinden van antwoorden op risico’s die vanuit de organisatie inwerken op de omgeving, maar ook van risico’s die voortkomen uit de externe omgeving van de organisatie waarin de professional opereert.
Professionals in risicomanagement moeten presteren in omgevingen die in toenemende mate complexer en dynamischer worden.
Na het volledig en succesvol doorlopen van de opleiding ontvangt u een diploma en de bijbehorende titel “Master of Science”.
open_in_newwebsite

printprint

locatieEnschede
diplomaMSc M Risicomanagement
typeregulier, 70 EC
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur30 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code70085
maximum aantal plaatsen: 20
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
50% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, groepsdiscussie, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelatingseisen

werkervaring

studie kosten
bron: Universiteit Twente
bedrag kostenpost
€ 6500levensonderhoudvoor de gehele opleiding

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
9921 studenten aan de Universiteit Twente
35% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Enschede

26210studenten studerend
9756studenten woonachtig   
€ 250gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Universiteit Twente
Master Risicomanagement
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/2 HHS
Master in Risicomanagement
€ 326 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

bron: CBS