Deze opleiding

Geo-informatie en aardobservatie hebben betrekking op het inwinnen, verwerken en gebruiken van informatie over de aarde en vooral over processen die op het aardoppervlak plaatsvinden.

Geo-informatie is een snel groeiende industrie wereldwijd. Geografische informatiesystemen (GIS) en remote sensing (RS) instrumenten kunnen worden gebruikt voor het oplossen van wereldproblemen en complexe vraagstukken met betrekking tot de gezondheidszorg, voedselzekerheid, klimaat, water, stedelijke planning, veiligheid en land schaarste. De toepassingen zijn talrijk en divers.

GIS en RS werden traditioneel gebruikt door overheden, ministeries, onderzoeksinstituten, provincies en gemeenten. Maar tegenwoordig maken alle organisaties waar ruimtelijke informatie een belangrijke rol speelt - van openbare diensten en telecommunicatiebedrijven tot aan waterschappen en retailers er gebruik van. Er is behoefte aan geschoold personeel met de nodige deskundigheid om de informatie en de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën effectief te beheren. Een master Geo-information Science and Earth Observation stelt je in staat je vaardigheden en expertise optimaal in te zetten.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieEnschede
diplomaMSc Geoinformation Science and Earth Observation (M.Sc.)
typeregulier, post-initieel, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code75014
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
specialization Geological Remote SensingSustainable development of a country’s mineral resources is generally seen as a key factor in economic growth. The search for mineral resources relies on the availability of up-to-date geological knowledge bases, conceptual mineral deposit models and modern exploration technologies. This course follows an integrated approach to upgrading geological maps, and to re-interpreting geological information in a GIS environment, using aerial photographs, satellite imagery and airborne geophysical data. Subsequently, exploration data and deposit concepts are brought together for integration and analysis using GIS and modelling systems to assess mineral resources potential.

  1. Natural Hazards, Risk and Engineering
  2. Geoinformatics
  3. Land Administration
  4. Urban Planning and Management
  5. Natural Resources Management
  6. Water Resources and Environmental Management
  7. Tailor-made specialization

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijs25 %
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, portfolio, practicum, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

3 september 2018
aanmelding deadline : 6 juli 2017
instellingstarief : € 21375
toelatingseisen

basiskennis

vooropleiding

studie kosten
bron: Universiteit Twente
bedrag kostenpost
€ 21000levensonderhoudvoor de gehele opleiding
€ 980voor de gehele opleiding
€ 325voor de gehele opleiding

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
9396 studenten aan de Universiteit Twente
36% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Enschede

26210studenten studerend
9756studenten woonachtig   
€ 250gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/74 Universiteit Twente
Geo-information Science and Earth Observation
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/74 Universiteit Twente
Environmental Hydrology for Water Security
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/74 Universiteit Twente
Unmanned Aerial Vehicles for Image Understanding
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/74 Universiteit Twente
Introduction to Urban Planning and Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/74 Universiteit Twente
Geoinformatics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/74 Universiteit Twente
Geoinformatics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/74 Universiteit Twente
Geovisual Analytics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/74 Universiteit Twente
Species Distribution Modelling and Climate Change Impact
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/74 Universiteit Twente
Spatial-temporal Models for Food and Water Security Studies
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10/74 Universiteit Twente
Strategic Environmental Assessment (SEA) and Environmental Impact Assessment (EIA) applying Systems Analysis and Spatial Decision Support Tools
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
11/74 Universiteit Twente
Land Administration Information Systems
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
12/74 Universiteit Twente
Geostatistics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
13/74 Universiteit Twente
Advanced Geostatistics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
14/74 Universiteit Twente
Geostatistics and Advanced Geostatistics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
15/74 Universiteit Twente
Field Methods for Earth Sciences
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
16/74 Universiteit Twente
Assessment of the Effect of Climate Change on Agro-ecological Systems Using Optical and SAR Remote Sensing and Geographic Information Systems
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
17/74 Universiteit Twente
Natural Resources Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
18/74 Universiteit Twente
Building Infrastructures for Geo-information Sharing
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
19/74 Universiteit Twente
Land Administration
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
20/74 Universiteit Twente
Spatio-temporal Modelling and Analytics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
21/74 Universiteit Twente
Urban Planning and Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
22/74 Universiteit Twente
Geo-information Science and Natural Resource Management, with Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
23/74 Universiteit Twente
Earth Observation and Quantification of Water Cycle Components
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
24/74 Universiteit Twente
Applied Earth Sciences, with specialization in Natural Hazards, Risk and Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
25/74 Universiteit Twente
Remote Sensing/Geographic Information Systems Analysis Methods to Support Food and Water Security Studies
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
26/74 Universiteit Twente
Land Administration
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
27/74 Universiteit Twente
Participatory Mapping Tools and Approaches
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
28/74 Universiteit Twente
Land Surface Modelling and Data Assimilation
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
29/74 Universiteit Twente
Land Information Management for Good Governance
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
30/74 Universiteit Twente
Geo-information for Spatial Planning and Disaster Risk Management, Gadjah Mada University (Indonesia) and University of Twente (The Netherlands)
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
31/74 Universiteit Twente
The Competitive City and the Compact City
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
32/74 Universiteit Twente
Geoinformatics, with Ghana School of Surveying Mapping, Accra, Ghana
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
33/74 Universiteit Twente
Land Governance
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
34/74 Universiteit Twente
Groundwater Assessment and Modelling
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
35/74 Universiteit Twente
GIS and Geovisualisation
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
36/74 Universiteit Twente
Principles and Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems in Natural Resources Management, at Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
37/74 Universiteit Twente
Earth Observation and Spatial Modelling for Integrated Water Resources Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
38/74 Universiteit Twente
Collaborative Planning and Decision Support Systems applied in Decision Rooms
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
39/74 Universiteit Twente
Principles and Applications of Geographic Information Systems and Remote Sensing
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
40/74 Universiteit Twente
Geoinformation Science and Earth Observation for Geoinformatics, with KNTU, Iran
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
41/74 Universiteit Twente
Geoinformatics, with Ardhi University, Dar es Salaam, Tanzania
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
42/74 Universiteit Twente
Natural Hazards, Risk and Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
43/74 Universiteit Twente
Remote Sensing and Digital Image Processing
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
44/74 Universiteit Twente
Geoinformatics, with Indian Institute of Remote Sensing, Dehra Dun, India
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
45/74 Universiteit Twente
Geoinformatics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
46/74 Universiteit Twente
Water Resources and Environmental Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
47/74 Universiteit Twente
Urban Planning and Management, with Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
48/74 Universiteit Twente
Natural Resources Management, with Beijing Normal University, Beijing, China
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
49/74 Universiteit Twente
Analysis of Intra-Urban, Socio-Spatial patterns
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50/74 Universiteit Twente
Environmental Modelling and Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
51/74 Universiteit Twente
Geo-information Science and Earth Observation, with Capital Normal University, Beijing, China
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
52/74 Universiteit Twente
Water Resources and Environmental Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
53/74 Universiteit Twente
Spatial Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
54/74 Universiteit Twente
Urban Land Use Change and Modelling
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
55/74 Universiteit Twente
Geo-information Science and Earth Observation with Chang'an University, Xi'an, China
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
56/74 Universiteit Twente
Natural Resources Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
57/74 Universiteit Twente
Spatial Modelling for Integrated Watershed Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
58/74 Universiteit Twente
Urban Planning and Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
59/74 Universiteit Twente
Spatial Data for Disaster Risk Management
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60/74 Universiteit Twente
Disaster Risk Management and Environmental Assessment for Spatial Planning
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
61/74 Universiteit Twente
Spatial Statistics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
62/74 Universiteit Twente
Advanced Image Analysis
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
63/74 Universiteit Twente
Water, Climate and Cities
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
64/74 Universiteit Twente
The Resilient City
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
65/74 Universiteit Twente
Spatial Databases and Their Design
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
66/74 Universiteit Twente
Unmanned Aerial Vehicles for Earth Observation
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
67/74 Universiteit Twente
Applied Earth Sciences, with specialization in Geological Remote Sensing
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
68/74 Universiteit Twente
Geoinformatics, with Indian Institute of Remote Sensing, Dehra Dun, India
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
69/74 Universiteit Twente
The Sustainable City and the Inclusive City
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70/74 Universiteit Twente
Laser Scanning
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
71/74 Universiteit Twente
Introduction to Geoinformatics
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
72/74 Universiteit Twente
from theory to applications
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
73/74 Universiteit Twente
Geological Remote Sensing
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
74/74 Universiteit Twente
Integrated Water Resource Assessments with emphasis on Surface Water
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Geo-information is a rapidly growing industry worldwide. Geographical information systems (GIS) and remote sensing tools can be used for solving real world problems and complex issues around health care, food security, climate, water, urban planning, security and scarcity of land. The uses are many and various and to some extent have already unobtrusively entered our daily lives.
Geo-information and GIS techniques were mainly used in governments, ministries, research institutes, provinces and municipalities. In recent years it has expanded to all organizations where spatial information plays an important role, from public service corporations and telecommunications companies to water authorities and retailers.

Skilled personnel with the appropriate expertise are needed to effectively manage the information and opportunities provided by these new technologies. A degree in Geo-information Science and Earth Observation enables you to put your skills and expertise to excellent use and it offers attractive career perspectives.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baan
salaris na 1,5 jaar
kans op een vaste baan
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

bron: CBS