Het besturen van Europa is een complexe uitdaging. Bij European Studies doe je de expertise op om te kunnen werken in deze fascinerende omgeving waar verschillende overheidsniveaus samenkomen.

Tijdens deze opleiding leer je de politieke en bestuurskundige vraagstukken in Europa te onderzoeken en analyseren. De interactie tussen nationale en Europese overheidsorganen en de bijbehorende processen worden bestudeerd.
Je kunt kiezen voor de eenjarige master European Studies, die gericht is op openbaar bestuur en beleid en als specialisatie regelgeving binnen de EU volgen. Of je kunt in twee jaar een double degree programma volgen in Twente en Münster en twee diploma's krijgen.
De combinatie van academische discipline en praktische toepassing, het interdisciplinaire perspectief en focus op de EU zijn de belangrijkste punten van deze opleiding. Je bestudeert een breed aantal onderwerpen en specialiseert je tijdens je keuzevakken.
Bij de overheid, het bedrijfsleven, de non-profit sector en NGO’s is er een groeiende behoefte aan mensen met de juiste kennis, inzichten en vaardigheden om de uitdagingen waar Europa mee te maken heeft het hoofd te bieden. Een andere mogelijkheid is een carrière bij het Europees parlement.
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Universiteit Twente
locatie
Enschede
diploma
MSc European Studies
type opleiding
regulier onderwijs, 60 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
1 jaar
accreditaties
nvao, EAPAA
crohocode
69303

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

geen bekend

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveaugoed
samenhang programmagoed
studielastvoldoende
kwaliteit personeelgoed
kwantiteit personeelgoed
materiële voorzieningenvoldoende
studiebegeleidingvoldoende
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
onderwijs
taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet
onderwijsvormencolloquium, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
doelstelling
curriculum
uitwisselingsprogramma's
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster Westfälische Wilhelms-Universität Münster - Duitsland

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten
1 februari 2017
deadline aanmelding 1 december 2016
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 11250
niet-EU/EER studenten : € 11250
1 september 2017
deadline aanmelding 1 juli 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 11250
niet-EU/EER studenten : € 11250
toelating

toelatingseisen

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student European Studies in Enschede

bron: Nibud
250kamerhuur in Enschedeonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1118 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met European Studies bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

specialisaties
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2015
# 1e jaars

% vrouw
specialisaties:
 • European Politics and International relations
 • European Public Policy and Administration
 • Europe in a Globalising World
 • PREMIUM
A unique feature of Maastricht University is Problem-Based Learning (PBL). Students work in small groups on an academic or practical problem. PBL is a student-centred approach to learning; your teachers are there to help you along, but you are in charge of the learning process. This active approach to teaching encourages you to get involved and allows you to voice your own opinion.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten3.9
studiefaciliteiten4
studielast3.3
studiebegeleiding3.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

European Studies aan de Universiteit Twente is beoordeeld door 13 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Arbeidskansen

Contact

 • Studie Informatiecentrum

  study@utwente.nl
  053 4895489
  Drienerlolaan 5, Gebouw de Spiegel, Kamer P 101, 7522 NB Enschede
 • University of Twente
  study@utwente.nl
  +3153 489 5489