Chemical Engineering

Universiteit Twente

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Chemical Engineering richt zich op de vakgebieden chemie, materiaalkunde en procestechnologie. Chemisch ingenieurs hebben ook een gedegen kennis van stromingsleer en thermodynamica.

open_in_newwebsite

locatieEnschede
diplomaMSc Chemical Engineering
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60437
numerus fixusnee
honoursnee
Tijdens deze master houd je je bezig met baanbrekend onderzoek op het gebied van innovatieve chemische processen en nieuwe materialen en producten. Je maakt gebruik van de modernste technologie om oplossingen te bedenken voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Zo kun je onderzoeken of de omzetting van biomassa duurzame energieoplossingen oplevert, de mogelijkheden bekijken om water te zuiveren middels membraantechnologie of je kennis van biomoleculen aanwenden om nieuwe materialen te ontwikkelen of om stroom op te wekken. Aan de Universiteit Twente kun je je richten op procestechnologie of materiaalkunde.
Je profiteert van onze nauwe banden met gerenommeerde onderzoeksinstellingen als MESA+ (nanotechnologie) en MIRA (biomedische technologie). Tijdens je masteropleiding vervul je de rol van junior-onderzoeker: je geeft presentaties, schrijft artikelen en wordt betrokken bij subsidieaanvragen voor onderzoek. Het is een internationaal georiënteerde opleiding. Dit betekent dat je schrijft en presenteert in het Engels en de kans krijgt om stage te lopen in het buitenland. Als chemisch ingenieur heb je goede loopbaanperspectieven, vooral op het gebied van techniek en onderzoek.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Molecules & Materials EngineeringIn deze track onderzoek je functionele organische moleculen en assemblages, polymeren met gedefinieerde moleculaire en mesoscopische structuren, anorganische stoffen (membranen, nanocomposieten, dunne lagen) en organometallische stoffen.
Toepassingsgebieden zijn onder meer biosensing, solar fuels, weefselmanipulatie, virus engineering, functionele en verwisselbare nanoconstructies en eiwitkooien. Actuele thema’s in anorganische stoffen: de synthese van nanocomposieten, tweedimensionale stoffen en nanogestructureerde materialen (fotovoltaïsche systemen, (foto)katalyse).
Ook onderzoeken we nanoporeuze systemen en dunne lagen, heterostructuren van nanokristallijne materialen voor membranen, met toepassingen in de (micro)elektronica en detectie. Onderzoek naar organische materialen (polymeren) richt zich op de gecontroleerde fabricage op nanoschaal van complexe structuren en hun gebruik in moleculaire motoren, sensoren of aandrijvingen. Ander onderzoek richt zich op het potentieel van biocompatibele en biologisch afbreekbare polymeren in weefselmanipulatie en het gebruik van polymere nanodeeltjes met gemodificeerde oppervlakken voor gerichte toediening van medicijnen of genen.

Chemical & Process EngineeringIn deze track integreer je kennis van thermodynamica, transportverschijnselen, katalyse, chemical reactor engineering, scheidingstechnologie & het ontwerp en de simulatie, controle, economie, veiligheid & duurzaamheid van fabrieken en processen. Je bestudeert thema’s rond bioraffinage, CO2-verwijdering, afvalstromenbehandeling, (nieuwe) processen met duurzame grondstoffen en procesverbetering. Je ontwikkelt katalysatoren en meerfasen-reactoren, (reactieve) scheidingsprocessen en je ontwerpt en simuleert processen.
Scheidingstechnologie draait om (reactieve) destillatie, membraanscheiding van gassen of vloeistoffen en verschillende handelingen waarbij vaste of vloeibare stoffen worden gescheiden voor adsorptie en extractie.
Fotokatalyse draait om het omzetten van zonne- en elektrische energie in chemische energie. Katalyse tracht nieuwe heterogene katalysatoren te ontwikkelen voor industriële toepassingen.
Duurzame procestechnologie ontwikkelt nieuwe procesconcepten voor bioraffinagetoepassingen en duurzame grondstoffen. Andere onderzoeksthema’s: interface-verschijnselen en -processen die van belang zijn voor massa- en warmtetransport, submicronfiltratieprocessen of microreactors.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
ontwerpproject, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, laboratoriumwerk, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, practicum, project, zelfstudie
onderwijsvormen
doelstelling
exchange programs
  • Institute Technology Bandung (ITB) Double Degree in Chemical Engineering - Indonesië
    This double degree programme is worth 120 credits and results in two Master’s degrees. If your results are satisfactory, you can usually count on being offered a PhD position after completing your Double Degree.
  • Diponegoro University (UNDIP) Double Degree in Chemical Engineering - Indonesië
    This double degree programme is worth 120 credits and results in two Master’s degrees. If your results are satisfactory, you can usually count on being offered a PhD position after completing your Double Degree.
  • University of Twente Membrane Engineering (EM3E) - Nederland
    This two-year Master’s programme consists of four semesters of 30 credits each and is taught entirely in English. During the programme, you will attend three or four different universities in three or four different countries.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 16000
niet-EU/EER studenten : € 16000

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 15750
niet-EU/EER studenten : € 15750

toelatingseisen

universitaire bachelor
BSc- of BE-graad eersteklas in Chemische Technologie.

werkervaring
Werkervaring kan het persoonlijke programma inkorten.

basiskennis

motivatie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
250kamerhuur in Enschedeonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1118totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

158 studenten volgen deze opleiding
24% daarvan is vrouw
17 eerstejaars gestart in 2017
53% daarvan is vrouw
9921 studenten aan de Universiteit Twente
35% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Enschede

26210studenten studerend
9756studenten woonachtig   
€ 250gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
22 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Universiteit Twente
Chemical Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 RUG
Chemical Engineering
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 TU Delft
Chemical Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 TU Eindhoven
Chemical Engineering
star Keuzegids topopleiding 2015  1e
€ 280 gemiddelde kamerhuur
22 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud4.14.0
docenten4.24.0
studiefaciliteiten3.83.5
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.93.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Chemical Engineering aan de Universiteit Twente is beoordeeld door 79 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Wiskunde educational+ 30 EC pre-master
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

hoofd laboratorium
hoofd productietechnologie
hoogleraar scheikunde
klinisch chemicus
manager gieterij
manager ingenieursbureau procestechnologie
manager procesindustrie
universitair (hoofd)docent scheikunde
wetenschappelijk onderzoeker scheikunde
bron: UWV

Contact

Question about this study? Contact our student team!
E: study@utwente.nl
T: +3153 489 5489
Vragen over onze opleidingen? Bel, chat of mail met ons studententeam
E: study@utwente.nl
T: 053 489 5489
University of Twente
E: study@utwente.nl
T: +3153 489 5489
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite