Neerlandistiek/Dutch Studies

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De masteropleiding Neerlandistiek / Dutch Studies verwelkomt studenten uit binnen- en buitenland, en wordt in Leiden in de volle multidisciplinaire breedte beoefend, van middeleeuwen tot heden.

De vakinhoud beslaat alle gebieden ter wereld waar de Nederlandse taal en cultuur een rol spelen of speelden en wordt in internationaal en interdisciplinair verband geplaatst. Je kunt onderzoek doen naar je favoriete auteur of naar vertaalde literatuur, veranderingen in de Nederlandse taal bestuderen, je bezighouden met de argumentatieve en retorische aspecten van taalgebruik, of nader kennismaken met de geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Lage Landen.
Binnen jouw specialisatie verdiep je je in onderwerpen die aansluiten bij actuele onderzoeksthema's.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaMA Neerlandistiek
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Leiden
Maak kennis met alle masteropleidingen van de Universiteit Leiden in Leiden en Den Haag.
Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

specialisatie Nederlandse taalkunde

De specialisatie Nederlandse taalkunde biedt je de gelegenheid je inzicht te verdiepen in de Nederlandse taal en het veelzijdige onderzoek naar de structuur en het gebruik ervan.

 • Maak gebruik van de ruime mogelijkheden om onderwerpen te kiezen en te combineren.
 • Onderzoek de Nederlandse taalkunde met een interdisciplinaire blik. Er is veel aandacht voor de samenhang tussen verschillende perspectieven.
 • Leg je eigen accenten (historisch of juist modern). Dat doe je door je toe te spitsen op een nieuwe benadering om de andere taalgeschiedenis te achterhalen – de alledaagse taal uit het verleden die we nog nauwelijks kennen. Of onderzoek wat de sturende kracht van taal is en hoe je met woordkeus en zinsbouw de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden. Dit laatste onderwerp is in het bijzonder interessant als je belangstelling uitgaat naar zowel de taalkunde als de taalbeheersing. Het is natuurlijk ook mogelijk om een geheel eigen focus te leggen binnen de specialisatie taalkunde

specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands

Retorica en argumentatie, met aandacht voor tekstontwerp en persuasieonderzoek, zijn belangrijke thema's in deze specialisatie, net als pragmatiek en stilistiek.

Welke strategieën zijn er om je taalgebruik effectiever te laten zijn? En is dit anders in de politiek dan in een discussie met vrienden? Wat levert een stilistische analyse van de troonrede op? Op dit soort vragen krijg je antwoord in de specialisatie Taalbeheersing. De docenten beslaan met hun verschillende achtergronden een breed terrein van onderzoek.

 • Verdiep je binnen de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands in, bijvoorbeeld, argumentatietheorie en retorica. Hoe bereiken schrijvers van hedendaagse reclameboodschappen en ministeriële toespraken hun doel?
 • Ligt je belangstelling specifiek bij de kunst van de politieke welsprekendheid, dan kun je je toeleggen op de geschiedenis en retorica van het politieke debat.
 • Combineer de specialisatie Taalbeheersing met Taalkunde als je interesse hebt in de sturende kracht van taal, door te onderzoeken hoe je de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden met woordkeus en zinsbouw.
 • Of leg een geheel eigen focus binnen deze specialisatie.

specialisatie Nederlandkunde

In deze specialisatie, speciaal voor buitenlandse studenten, ligt de focus op de de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw tot en met die van de hedendaagse, multiculturele samenleving.

 • Alleen in Leiden wordt een dergelijk uitgebreid Nederlandstalig curriculum voor buitenlandse studenten aangeboden. Het programma richt zich met name, maar niet uitsluitend, op studenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is.
 • Verdiep je in de geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Lage Landen, de Nederlandse literatuur of de Nederlandse taalkunde.
 • Na afronding van deze specialisatie binnen de master Neerlandistiek ben je in staat de Nederlandse cultuur en samenleving te doorgronden.

specialisatie Moderne Nederlandse letterkunde

In de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde van de Universiteit Leiden bestudeer je teksten van de Middeleeuwen (1100-1550) tot en met de Gouden Eeuw en de Verlichting (1550-1800).

 • Ontdek hoe de Nederlandse literatuur is ontstaan en werd gevormd door de grote veranderingen in de Europese cultuur op het gebied van scholing en kennis, kunst en geloof, handschrift en druk.

Opvattingen over wat literatuur kon, mocht en moest zijn, werden vroeger op heel andere wijze door maatschappelijke, ideologische en culturele factoren bepaald dan tegenwoordig.
 • Leer hoe je literatuur in een historische context situeert en van daaruit verbanden legt met de geschiedenis van (beeldende) kunst, retorica, boekwetenschap, filosofie, religie en de literaturen uit andere talen.
 • Verwerf kennis van alles wat met teksten uit andere tijden te maken heeft, en ontwikkel een visie op de blijvende waarde van het Nederlandse literaire erfgoed.
 • Besteed aandacht aan het internationale verband waarin de Nederlandse letterkunde zich ontwikkeld heeft en zich verhield tot artistieke en intellectuele ontwikkelingen, hoe teksten reageerden op politiek en religie, hoe literatuur kennis overdroeg en troost bood.

Er is speciale aandacht voor de overlevering van teksten in handschriften en oude drukken. Daarbij spelen soms ook woord-/beeldrelaties een rol.

track Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

 • Good study results in the bachelor's programme;
 • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
 • A broad and interdisciplinary span of interest.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
Kijk voor een overzicht van de vakken die dit jaar in deze opleiding gegeven worden in de e-Studiegids: http://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/neerlandistiek. De vakken kunnen per jaar enigszins wijzigen.
studeren in het buitenland
For more information about the new Master's programme Neerlandistiek/Dutch Studies you can check the website: http://en.mastersinleiden.nl/programmes/neerlandistiek/nl/introduction/.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2017
aanmelding deadline : 1 december 2016
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 14900
niet-EU/EER studenten : € 16600
1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 15 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 14900
niet-EU/EER studenten : € 16600
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

basiskennis
Voldoende kennis van het Nederlands (CEFR; luisteren: C1; lezen: C1; mondelinge interactie: B2; mondelinge productie: B2; schrijven: B2).

vooropleiding
Bachelor in Dutch Language and Culture of een vergelijkbare opleiding.

studie kosten
bron: Universiteit Leiden
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

46 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2015
0% daarvan is vrouw
25470 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Universiteit Leiden
Neerlandistiek/Dutch Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Universiteit Leiden
Oudere Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Universiteit Leiden
Taalbeheersing van het Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Universiteit Leiden
Nederlandse taalkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Universiteit Leiden
Moderne Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Universiteit Leiden
Nederlandkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 Rijksuniversiteit
Neerlandistiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Utrecht
Neerlandistiek
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 UvA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.6
docenten4.24.0
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek/Dutch Studies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bij bedrijven en instellingen in én buiten de Europese Unie zijn buitenlanders met gedegen kennis van de Nederlandse taal en cultuur zeer in trek. Na voltooiing van de masteropleiding is de kans groot dat je werk vindt bij een bedrijf of instelling als redacteur, taaladviseur of communicatiespecialist. Afhankelijk van je vooropleiding en de keuzes die je maakt ligt ook het eerstegraads leraarschap binnen handbereik.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

 • copywriter
 • dichter
 • hoogleraar taal- en letterkunde
 • schrijver
 • tekstdichter
 • tekstschrijver
 • universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
 • wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite