Neerlandistiek/Dutch Studies: Nederlandkunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de MA Nederlandkunde van Universiteit Leiden bestudeer je de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw tot en met die van de hedendaagse dynamische samenleving.

Alleen in Leiden wordt een dergelijk uitgebreid Nederlandstalig curriculum voor buitenlandse studenten aangeboden. De master Nederlandkunde, een specialisatie van de master Neerlandistiek/Dutch Studies, richt zich met name, maar niet uitsluitend, op studenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

De master leidt voornamelijk niet-Nederlandstalige studenten op tot Nederlandkundige. Je verwerft uitgebreide kennis van de taal en cultuur van de Nederlanden en kunt daarmee Nederlands, Nederlandse taalkunde, letterkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis doceren aan een universiteit buiten Nederland. Je krijgt ook grondige kennis van de didactiek en vertaalwetenschap.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaMA Neerlandistiek
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Waarom aan de Universiteit Leiden?

Kies Neerlandistiek aan de Universiteit Leiden:
De kleinschalige opzet van de opleiding en de aanwezigheid van een hoogleraar voor elke specialisatie garanderen een persoonlijke begeleiding en een brede expertise;

Tal van docenten die actief zijn in de master Neerlandistiek geven leiding aan onderzoeksprojecten. Zij brengen dit tot uitdrukking in hun onderwijs;

Leiden heeft als enige in Nederland een historisch-taalkundige in huis met expertise op het terrein van het Middelnederlands en het zeventiende-eeuwse Nederlands;

De specialisatie Taalbeheersing biedt de mogelijkheid je op een unieke, interdisciplinaire manier te verdiepen in het politieke debat;

De specialisatie Nederlandkunde biedt buitenlandse en Nederlandse studenten met een passende vooropleiding de mogelijkheid in de breedste zin van het woord kennis te maken met de Nederlandse taal en cultuur;

De opleiding onderhoudt – ook met het oog op mogelijke stages – uitstekende contacten met lokale instituten als het Instituut voor Nederlandse Lexicologie de Bibliotheca Thysiana en de Universiteitsbibliotheek, en met elders gevestigde instituten als het Huygens Instituut voor Geschiedenis, het Letterkundig Museum, de Koninklijke Bibliotheek en vele andere.

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het programma beslaat één jaar, verdeeld over twee semesters van elk 30 EC (totaal 60 EC).

In het programma wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. De opleiding zelf verzorgt de colleges Nederlandse taal- en letterkunde, de didactiek van het Nederlands als tweede taal en vertaalwetenschap
Programma:
 • Didactiek en/of Vertaalwetenschap 10/20 EC
 • Specialisatievakken 30/20 EC
 • MA-scriptie 20 EC

Binnen Nederlandkunde zijn vier specialisatiethema's te onderscheiden:

 • Nederlandse letterkunde
 • Nederlandse taalkunde
 • Vaderlandse geschiedenis
 • Nederlandse kunstgeschiedenis

Studenten kunnen kiezen voor één van de genoemde thema's die onder 'meer info' nader worden beschreven.

Als vijfde specialisatiethema kan gelden dat bij deze specialisatie ook een 'onderwijs' variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven. Deze specialisatiethema is echter alleen geschikt voor moedertaalsprekers.

Kijk voor een overzicht van de vakken die dit jaar in deze opleiding gegeven worden in de e-Studiegids: https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/6407/neerlandistiek-Nederlandkunde . De vakken kunnen per jaar enigszins wijzigen.
periode
12
Didactiek en/of Vertaalwetenschap
20 EC
MA-scriptie
20 EC
Specialisatievakken
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De MA Neerlandistiek geeft je ruime kennis van en inzicht in de inhoud van het vakgebied en in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken en de ontwikkeling van één van de specialisaties van de neerlandistiek.

Daarnaast ontwikkel je kennis van en inzicht in de speciale positie van de neerlandistiek als discipline waarbinnen de studie van de moedertaal in al haar facetten hier in Nederland ter hand wordt genomen.
honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

 • Good study results in the bachelor's programme;
 • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
 • A broad and interdisciplinary span of interest.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
wettelijk tarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 17500
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 17500
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/neerlandistiek---dutch-studies/nederlandkunde/toelating-en-aanmelding
toelatingseisen

basiskennis
Voldoende kennis van de Nederlandse taal (uitgedrukt in termen van Europees Referentiekader taalvaardigheid minimaal op het niveau: Luisteren C1, Lezen C1, Gesproken interactie B2, Gesproken productie B2, Schrijven B2).

vooropleiding
Een bachelordiploma van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur.

Studenten die een aan de bachelor Nederlandkunde/Dutch Studies of Nederlandse taal en cultuur verwante universitaire bacheloropleiding of een tweedegraads lerarenopleiding Nederlands aan het HBO hebben afgerond, kunnen worden toegelaten na voltooiing van de pre-master.

studie kosten
bron: Universiteit Leiden
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

42 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nieuw Nederlands Peil
Het N.N.P. organiseert het hele jaar door activiteiten, zoals feesten, museumbezoeken, literaire wandelingen en een jaarlijks studieweekend naar een Belgische stad. In de jaarlijkse almanak en in het NNP-magazine Hoog Water lees je geregeld poëzie en proza van studenten. Hoogtepunt van het jaar is naast de Belgiëreis het Open Podium, een avond vol eigen werk, dans, zang, toneel, muziek, cabaret en andere culturele uitspattingen. Ook krijg je tien procent korting op je studieboeken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Prof. Olf Praamstra
Testimonial Prof. Olf Praamstra

“We proberen een relatie te leggen tussen de Nederlandse en andere culturen.”

“Er is in het buitenland opmerkelijk veel belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur. Mensen leren niet alleen vanwege economische motieven Nederlands, maar ook vanwege culturele.

De Nederlandse schilderkunst is wereldberoemd. Wie interesse heeft in de geschiedenis van Zuidoost-Azië wordt altijd – de erfenis van de VOC – geconfronteerd met Nederlandstalig archiefmateriaal. Zo is de vroegste geschiedenis van Formosa in het Nederlands opgetekend...
Er studeren uitsluitend buitenlandse studenten en Dutch Studies werkt nauw samen met andere opleidingen van de geesteswetenschappenfaculteit van de Universiteit Leiden. Wie bijvoorbeeld kiest voor de richting Kunst, volgt colleges bij de opleiding Kunstgeschiedenis. Zelf biedt de opleiding colleges aan over het onderwijs van het Nederlands als tweede taal, over vertaalwetenschap en over de Nederlandse cultuur en identiteit gezien vanuit een internationaal perspectief.

Ik doceer letterkunde en ben gespecialiseerd in de (post)koloniale letteren. We bestuderen onder meer migrantenliteratuur in Nederland, maar ook Nederlandse schrijvers die populair zijn in het buitenland. Opmerkelijk genoeg zijn dat andere auteurs dan in Nederland zelf. Kiezen Nederlanders voor Reve of Mulisch, in Duitsland is Nooteboom de populairste. In het onderwijs proberen we steeds een relatie te leggen tussen de Nederlandse cultuur en andere culturen.

In onze collegezaal zijn alle continenten vertegenwoordigd. De Nederlandse taal wordt in een veel groter taalgebied gesproken dan men denkt. Wereldwijd kun je aan meer dan tweehonderd universiteiten. Nederlands studeren: van grote landen als de Verenigde Staten en Rusland tot kleinere als Georgië en Slowakije.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Universiteit Leiden
Nederlandkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Universiteit Leiden
Nederlandse taalkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Universiteit Leiden
Moderne Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Universiteit Leiden
Neerlandistiek/Dutch Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Universiteit Leiden
Oudere Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Universiteit Leiden
Taalbeheersing van het Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 Rijksuniversiteit
Neerlandistiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Utrecht
Neerlandistiek
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 UvA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.43.9
inhoud4.13.6
docenten4.24.0
studiefaciliteiten3.83.5
studielast3.93.5
studiebegeleiding3.73.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek/Dutch Studies: Nederlandkunde aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bij bedrijven en instellingen in én buiten de Europese Unie zijn buitenlanders met gedegen kennis van de Nederlandse taal en cultuur zeer in trek.

Veel afgestudeerden in de Nederlandkunde werken voor de overheid (zoals ambassades en consulaten) of in het bedrijfsleven, of vinden werk als vertaler of docent Nederlands als tweede taal.

Anderen vinden een positie op de afdeling Neerlandistiek van een universiteit in hun eigen land, in onderwijs of onderzoek.
Voorbeelden van functies die onze alumni bekleden:

 • Contract Agent bij de Europese Commissie
 • Lecturer of Dutch Literature bij een internationale universiteit
 • Medewerker archieven bij een ministerie
 • Ondersteunend literair agent bij een literair agentschap
 • PhD kandidaat bij een internationale universiteit
 • Docent Nederlands in het buitenland


huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster) educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
UtrechtLeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Nederlands educational+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • copywriter
 • dichter
 • hoogleraar taal- en letterkunde
 • schrijver
 • tekstdichter
 • tekstschrijver
 • universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
 • wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite