Neerlandistiek/Dutch Studies: Nederlandkunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze specialisatie, speciaal voor buitenlandse studenten, ligt de focus op de de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw tot en met die van de hedendaagse, multiculturele samenleving.

 • Alleen in Leiden wordt een dergelijk uitgebreid Nederlandstalig curriculum voor buitenlandse studenten aangeboden. Het programma richt zich met name, maar niet uitsluitend, op studenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is.
 • Verdiep je in de geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Lage Landen, de Nederlandse literatuur of de Nederlandse taalkunde.
 • Na afronding van deze specialisatie binnen de master Neerlandistiek ben je in staat de Nederlandse cultuur en samenleving te doorgronden.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaMA Neerlandistiek
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Leiden
Maak kennis met alle masteropleidingen van de Universiteit Leiden in Leiden en Den Haag.
Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Kijk voor een overzicht van de vakken die dit jaar in deze opleiding gegeven worden in de e-Studiegids: https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/neerlandistiekNederlandkunde. De vakken kunnen per jaar enigszins wijzigen.
honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

 • Good study results in the bachelor's programme;
 • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
 • A broad and interdisciplinary span of interest.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2017
aanmelding deadline : 1 december 2016
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 14900
niet-EU/EER studenten : € 16600
1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 15 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 14900
niet-EU/EER studenten : € 16600
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

basiskennis
Zie voor meer informatie www.unileidenmasters.nl.

vooropleiding
Bachelor in Dutch Language and Culture of een vergelijkbare opleiding.

studie kosten
bron: Universiteit Leiden
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

46 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2015
0% daarvan is vrouw
25470 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Prof. Olf Praamstra
Testimonial Prof. Olf Praamstra

“We proberen een relatie te leggen tussen de Nederlandse en andere culturen.”

“Er is in het buitenland opmerkelijk veel belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur. Mensen leren niet alleen vanwege economische motieven Nederlands, maar ook vanwege culturele.

De Nederlandse schilderkunst is wereldberoemd. Wie interesse heeft in de geschiedenis van Zuidoost-Azië wordt altijd – de erfenis van de VOC – geconfronteerd met Nederlandstalig archiefmateriaal. Zo is de vroegste geschiedenis van Formosa in het Nederlands opgetekend...
Er studeren uitsluitend buitenlandse studenten en Dutch Studies werkt nauw samen met andere opleidingen van de geesteswetenschappenfaculteit van de Universiteit Leiden. Wie bijvoorbeeld kiest voor de richting Kunst, volgt colleges bij de opleiding Kunstgeschiedenis. Zelf biedt de opleiding colleges aan over het onderwijs van het Nederlands als tweede taal, over vertaalwetenschap en over de Nederlandse cultuur en identiteit gezien vanuit een internationaal perspectief.

Ik doceer letterkunde en ben gespecialiseerd in de (post)koloniale letteren. We bestuderen onder meer migrantenliteratuur in Nederland, maar ook Nederlandse schrijvers die populair zijn in het buitenland. Opmerkelijk genoeg zijn dat andere auteurs dan in Nederland zelf. Kiezen Nederlanders voor Reve of Mulisch, in Duitsland is Nooteboom de populairste. In het onderwijs proberen we steeds een relatie te leggen tussen de Nederlandse cultuur en andere culturen.

In onze collegezaal zijn alle continenten vertegenwoordigd. De Nederlandse taal wordt in een veel groter taalgebied gesproken dan men denkt. Wereldwijd kun je aan meer dan tweehonderd universiteiten. Nederlands studeren: van grote landen als de Verenigde Staten en Rusland tot kleinere als Georgië en Slowakije.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Universiteit Leiden
Nederlandkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Universiteit Leiden
Moderne Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Universiteit Leiden
Neerlandistiek/Dutch Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Universiteit Leiden
Oudere Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Universiteit Leiden
Nederlandse taalkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Universiteit Leiden
Taalbeheersing van het Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 Rijksuniversiteit
Neerlandistiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Utrecht
Neerlandistiek
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 UvA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.6
docenten4.24.0
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek/Dutch Studies: Nederlandkunde aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bij bedrijven en instellingen in én buiten de Europese Unie zijn buitenlanders met gedegen kennis van de Nederlandse taal en cultuur zeer in trek. Veel afgestudeerden in de Nederlandkunde werken voor de overheid (zoals ambassades en consulaten) of in het bedrijfsleven, of vinden werk als vertaler of docent Nederlands als tweede taal. Anderen vinden een positie op de afdeling Neerlandistiek van een universiteit in hun eigen land, in onderwijs of onderzoek.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

 • copywriter
 • dichter
 • hoogleraar taal- en letterkunde
 • schrijver
 • tekstdichter
 • tekstschrijver
 • universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
 • wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite