Neerlandistiek/Dutch Studies: Moderne Nederlandse letterkunde

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de specialisatie Moderne Nederlandse letterkunde van de master Neerlandistiek leer je meer over een wetenschappelijke benadering van literaire teksten.

 • Word een grondig opgeleid academicus door de theoretische basis van de cursussen.
 • Ontwikkel je scherpe analytische vaardigheden in de reflectie op literaire teksten, zodat je aan de slag kunt als bijvoorbeeld onderzoeker, journalist, literair criticus of cultuurbeleidsmedewerker.
 • Bestudeer koloniale en postkoloniale literatuur. Onderzoek literatuur die is ontstaan tijdens en na de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika.
 • Verdiep je in intertekstualiteit, het verschijnsel dat literaire teksten echo's bevatten van andere werken.
 • Of leg je eigen accenten in de specialisatie Moderne Nederlandse letterkunde.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaMA Neerlandistiek
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Geesteswetenschappen: Jouw vooruitzicht op werk

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Leiden
Maak kennis met alle masteropleidingen van de Universiteit Leiden in Leiden en Den Haag.
Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Kijk voor een overzicht van de vakken die dit jaar in deze opleiding gegeven worden in de e-Studiegids: https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/neerlandistiekNederlandkunde. De vakken kunnen per jaar enigszins wijzigen.
honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

 • Good study results in the bachelor's programme;
 • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
 • A broad and interdisciplinary span of interest.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2017
aanmelding deadline : 1 december 2016
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 14900
niet-EU/EER studenten : € 16600
1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 15 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 14900
niet-EU/EER studenten : € 16600
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

basiskennis
Voldoende kennis van het Nederlands (CEFR; luisteren: C1; lezen: C1; mondelinge interactie: B2; mondelinge productie: B2; schrijven: B2)

vooropleiding
Bachelor in Dutch Language and Culture of een vergelijkbare opleiding.

studie kosten
bron: Universiteit Leiden
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

46 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2015
0% daarvan is vrouw
25470 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Prof.dr. Yra van Dijk
Prof.dr. Yra van Dijk

"Bij Moderne letterkunde in Leiden gaat het om de manier waarop literaire teksten de wereld beschrijven, bekritiseren en beïnvloeden. Studenten leren op wetenschappelijke wijze onderzoek doen naar de Nederlandse cultuur en literatuur in mondiaal perspectief. Dat betekent drie dingen."

"Literaire teksten hebben een functie in de maatschappij. Ze zijn niet alleen een reflectie of een illustratie van de wereld, maar representeren en beïnvloeden haar ook. Juist dank zij haar autonomie is literatuur vrij om zich te engageren...
Of waarom kon juist Bilderdijk zo'n Bekende Nederlander worden, zoals Rick Honings uitzoekt in zijn onderzoek naar celebrity-culture.

Mondiaal betekent ook: colleges over de achtereenvolgens koloniale, postkoloniale en geglobaliseerde aard van de Nederlandse cultuur. De constructie van een 'Nederlandse' identiteit, en ook de kritiek daarop, komt bijvoorbeeld tot stand in teksten die de culturele ander aan het woord laten of representeren, of dat nu de immigrant is in Paravion (Hafid Bouazza) of een travestiet in 'Achter het licht' (Frans Kellendonk). Bij Moderne Nederlandse Letterkunde leer je hoe nationale-, transnationale-, en genderidentiteiten worden gecreëerd en onderzocht in literatuur.

Ten derde betekent mondiaal dat we in Leiden een fundamenteel comparatief standpunt innemen. We gaan na wat Nederlandse literaire teksten kenmerkt in vergelijking met andere Europese en niet-Europese teksten, en welke dwarsverbanden er zijn. Welke interdiscursieve relaties bestaan er met de Antilliaanse of Zuid-Afrikaanse cultuur? Of: waarom schreven Dave Eggers en Arnon Grunberg zulke vergelijkbare romans over globalisering, en hoe verklaren we de verschillen? Comparatief is ook de aandacht voor verhouding tot de andere kunsten. Literatuur opereert niet in een isolement, maar in een nauw cultureel verband met visuele kunsten, architectuur en muziek. Dat komt steeds aan bod in zowel onze cursussen als in ons onderzoek."


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Universiteit Leiden
Moderne Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Universiteit Leiden
Nederlandse taalkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Universiteit Leiden
Taalbeheersing van het Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Universiteit Leiden
Oudere Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Universiteit Leiden
Nederlandkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Universiteit Leiden
Neerlandistiek/Dutch Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 Rijksuniversiteit
Neerlandistiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Utrecht
Neerlandistiek
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 UvA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.6
docenten4.24.0
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek/Dutch Studies: Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Van de afgestudeerden komt ruim 40 procent terecht in het onderwijs, inclusief volwasseneneducatie en zakentrainingen. Neerlandici zijn goed in schrijven en redigeren. Zij komen dan ook vaak in communicatiefuncties terecht. Mogelijke functies zijn journalist of redacteur bij media en uitgeverijen, voorlichter, communicatiemedewerker of consultant/adviseur. Een aantal gaat ook aan de slag als freelancer met een eigen tekst- en taalbureau.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

 • copywriter
 • dichter
 • hoogleraar taal- en letterkunde
 • schrijver
 • tekstdichter
 • tekstschrijver
 • universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
 • wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite