Deze opleiding

In de master Management van de Publieke Sector analyseren we hoe de overheid oplossingen kan vinden voor de complexe problemen van vandaag. Het functioneren van de overheid wordt doorlopend onder een vergrootglas gelegd door politici, journalisten en betrokken burgers. In allerlei media, waaronder steeds vaker sociale media, tref je meningen aan over het functioneren van de overheid. Het openbaar bestuur werkt doorlopend aan verbeteringen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de d

In de master Management van de Publieke Sector analyseren we hoe de overheid oplossingen kan vinden voor de complexe problemen van vandaag.
Het functioneren van de overheid wordt doorlopend onder een vergrootglas gelegd door politici, journalisten en betrokken burgers. In allerlei media, waaronder steeds vaker sociale media, tref je meningen aan over het functioneren van de overheid. Het openbaar bestuur werkt doorlopend aan verbeteringen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij vergroting van doelmatigheid en doeltreffendheid voorop staat. Het publieke en multi-level governance-karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke manager. Centraal in deze master staat dan ook de vraag:
Hoe kunnen publieke organisaties hun taken optimaal vervullen in een complexe en dynamische omgeving?

We geven studenten inzicht in de uitdagingen en dilemma's waar publiek management en organisaties mee te maken krijgen en de verschillende manieren waarop publieke managers die dilemma's kunnen hanteren. We behandelen daarom onder meer:

 • De kenmerken en context van publiek management en de verschillen tussen privaat en publiek management
 • Strategisch management voor publieke managers, inclusief het anticiperen op veranderingen in de omgeving
 • Ontwikkelingen in de politiek-ambtelijke verhoudingen in het openbaar bestuur
 • De rol en invloed van belangengroeperingen die de politieke besluitvorming proberen te beïnvloeden
 • De steeds grotere invloed van de (social) media en de vraag hoe publieke organisaties hiermee om moeten gaan
 • De veranderingen in de beleidsprocessen in het openbaar bestuur, zoals de opkomst van netwerksturing
 • Juridisering van de publieke sector
 • Ethische vraagstukken en integriteitskwesties en de relatie met de effectiviteit en efficiency van publieke organisaties
 • Factoren die het slagen van veranderingen van publieke organisaties bepalen
 • Ontwikkelingen in het HRM-beleid van publieke organisaties
 • Prestatiemanagement binnen de overheid
 • Publiek management in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief

Binnen Management van de Publieke Sector kennen we twee specialisaties:
 • Strategie, advisering en verandermanagement: richt zich op de vraag hoe publieke managers hun organisaties zo goed mogelijk kunnen aansturen met het oog op vergroting van de prestaties
 • Public Affairs: richt zich op de relaties tussen de publieke organisaties en hun omgeving, waarbij ingegaan wordt op de rol van belangengroeperingen en media

Professionals en studenten uit de bachelor
Het masterprogramma Management van de Publieke Sector is een éénjarige, academische opleiding. Het masterprogramma is ingericht voor zowel professionals met een relevante hogere beroeps- of wetenschappelijke opleiding en werkervaring in het openbaar bestuur als doorstroomstudenten van de bachelor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en andere WO- en HBO-opleidingen met een sterk bestuurskundig component.
open_in_newwebsite

printprint

locatieDen Haag
diplomaMSc Management van de Publieke Sector
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60416
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!
Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
BLOK 1:

 • Inleiding MPS
 • Twee keuzevakken in specialisatie

BLOK 2:

 • Bestuurskundig Onderzoek
 • Prestatiemanagement
 • Organisatieverandering

BLOK 3:

 • Publieke Waarden en Ethiek
 • Twee keuzevakken in specialisatie

BLOK 4:

 • Thesis
honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

 • Good study results in the bachelor's programme;
 • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
 • A broad and interdisciplinary span of interest.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 15 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
BSc in Bestuurskunde

motivatiebrief
Motivatiebrief van maximaal 2A4

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
326kamerhuur in Den Haagrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1194totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Den Haag

31524studenten studerend
17582studenten woonachtig   
€ 326gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Hester Torn
Testimonial Hester Torn

“Waar politiek en uitvoering elkaar ontmoeten”

“Deze master is compleet anders dan de rest van het aanbod, en daarom heb ik er ook voor gekozen. Onze groep van ongeveer 25 studenten is heel divers, niet in alleen in achtergrond maar ook in leeftijd en ervaringen. Veel studenten werken al wat langer en zijn al druk bezig met hun carrière, maar willen doorgroeien binnen hun organisatie of zich verder ontwikkelen. Om studerende professionals te faciliteren zijn de colleges alleen in de avond, zo'n 2 á 3 keer per week, en Nederlandstalig...
De werkdruk doet echter niet onder voor een 'gewone' master!

We bestuderen het onderscheid tussen publiek en privaat management. Tot op welke hoogte kunnen managementtechnieken uit de private sector bijvoorbeeld worden toegepast op de publieke sector? Een vak wat ikzelf erg interessant vind is prestatiemanagement. Hierbij buigen we ons over complexe vragen als 'hoe meet je veiligheid?', of 'hoe reken je docenten af op hun prestaties?'. Je ziet dat doelstellingen formuleren en meten lastiger is dan op het eerste oog lijkt. Er speelt ook altijd een zekere politieke invloed en je hebt te maken met (ethische) waarden die verschillen van die van de private sector . Op dit moment ben ik bezig met de opzet van mijn thesis. Ik wil onderzoek doen naar de effecten van bijvoorbeeld de bezuinigingen op het besluitvormingsproces van defensie of de positie van Nederland op het wereldtoneel.

Hoewel veel studenten van deze master zoals gezegd zichzelf willen ontwikkelen, sta ikzelf als student van begin 20 nog aan het begin van mijn carrière. Mij lijkt het interessant om de kennis die ik hier opdoe over het Nederlandse bestel in het buitenland toe te passen. Anderzijds ben ik ook gefascineerd door werk wat zich op het snijvlak van politiek en uitvoering bevindt, en lijkt het me geweldig om op dat 'snijvlak' bij een Ministerie aan de slag te gaan.

De samenwerking met mensen van zoveel verschillende achtergronden maakt deze master bijzonder. Ik denk dat dit zeker een verrijking is voor het werkend leven van veel studenten. In feite onderzoeken we hoe belastinggeld op de juiste manier besteed kan worden. Om het mooi te zeggen: als ambtenaar, of in het algemeen werkend in de (semi-)publieke sector, heb je de verantwoordelijkheid om binnen (ethische) waarden als democratie en rechtsstatelijkheid de politieke besluiten uit te voeren. Dit vind ik een zeer relevant en interessant onderwerp.”


lees verder ...

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.43.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Management van de publieke sector aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De combinatie van academische en beroepsmatige vaardigheden die je op doet tijdens de master maakt dat je een goede startpositie hebt voor een (internationale) carrière in de publieke of commerciële sector. Daarnaast zorgt het ervoor dat professionals die al werkzaam zijn m.n. in de publieke sector beter toegerust zijn op de uitdagingen waar zij dagelijks mee te maken hebben.

Afgestudeerden zijn werkzaam bij de overheid en in de non-profit sector als beleidsmedewerker, trainee of adviseur. Oo
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite