Farmacie

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Farmacie in Leiden is een driejarige, kleinschalige opleiding die opleidt voor de apotheker van de toekomst. Je gaat direct de praktijk in, met de focus op patientgerichtheid en medebehandelaarschap.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66157
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De Master Farmacie in Leiden leidt op tot de apotheker van de toekomst. Er is steeds meer behoefte aan apothekers die zowel kennis hebben van farmaceutische producten als van patiëntenzorg en zowel farmaceutisch experts zijn als zorgverleners. Dit betekent een sterkere focus op de rol van medebehandelaar, en de focus op de patiënt.

Daarom ga je bij ons al direct de praktijk in: 3 dagen per week werk je in een apotheek, 2 dagen volg je college op de universiteit; experienced based learning. Deze farmaceutische coschappen focussen op communiceren met patiënten en andere zorgverleners. De tijdens het onderwijs opgedane kennis kun je zo direct toepassen, verdiepen en verbreden.

Daarnaast krijg je bij ons naast de farmaceutische zorg ook de medische zorg: waar mogelijk werk je samen met medische studenten. Je volgt thematisch onderwijs, geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen, met de bijbehorende geneesmiddelen.

Tenslotte is de opleiding kleinschalig en flexibel opgezet: de docenten kennen alle studenten en de terugkoppeling is persoonlijk en gericht op waar jij wat mee kan. De flexibiliteit van de opleiding biedt aan jouw talenten de meeste ruimte.

Waarom aan de Universiteit Leiden?

 • Gericht op apotheker van de toekomst
 • Focus op werken als medebehandelaar
 • Persoonsgerichte benadering van de patiënt
 • Kleinschalig en persoonlijk
 • Direct de praktijk in

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
30% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, practicum, project, seminar, stage, traineeship, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
De Master Farmacie in Leiden leidt op tot de apotheker van de toekomst. Dit betekent een sterke focus op de rol van medebehandelaar, en de focus op de patiënt. Daarom ga je bij ons al direct de praktijk in: Drie dagen per week werk je in de praktijk van de apotheek en zorginstelling, twee dagen volg je college op de universiteit. Je volgt thematisch onderwijs, geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen, met de bijbehorende geneesmiddelen.
De negen thema's in jaar 1 en 2 betreffende volgende onderwerpen:
 • Patiënt en Apotheker
 • Hart- en Vaatziekten
 • Ouderen
 • Infectieziekten en Immunologie
 • Centraal Zenuwstelsel
 • Acute en Intensieve zorg
 • Oncologie
 • Gezin en Geneesmiddel
 • Chronische Aandoeningen.

Je loopt je farmaceutisch coschap in het soort apotheek dat is afgestemd op de aard van het thema: de ziektes en geneesmiddelen die daar behandeld worden. Zodat je je kennis en vaardigheden direct kunt toepassen in de praktijk. Er is veel aandacht voor de basisprincipes van communiceren met een patiënt.

Daarnaast heb je thema-overstijgende opdrachten. Je volgt bijvoorbeeld een patiënt in de tijd of beoordeelt de toegevoegde waarde van geneesmiddelen die net geregistreerd zijn voor de patiëntenzorg.

In jaar 3 doe je een wetenschappelijk project dat je afrondt met een masterscriptie. Daarnaast heb je vrije keuzeruimte, die je invult op basis van een ontwikkelplan dat je zelf hebt opgesteld. Je kunt bijvoorbeeld elders keuzevakken volgen, of een stage lopen bij de farmaceutische industrie. Aan het eind doe je een semi -apothekercoschap, waarin je steeds zelfstandiger leert werken tot je het niveau van een basisapotheker hebt bereikt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 april 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 25600

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 april 2020
collegegeld nog niet bekend

De opleiding kent een capaciteitsbeperking van 50 studenten per jaar. Indien er meer dan 50 toegelaten kunnen worden, volgt een selectieprocedure. Lees meer over toelating en aanmelding op onze website: https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/farmacie/toelating-en-aanmelding
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

61 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
38 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MFLS
Als studievereniging voor de studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen zet de M.F.L.S. zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kent de Vereniging zeer veel commissies, welke actief zijn met het organiseren van diverse activiteiten om de band tussen actieve leden, studenten en docenten te versterken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Farmacie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 RUG
Farmacie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 UU
Farmacie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.53.9
inhoud3.53.9
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.03.6
studielast3.03.4
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Farmacie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Farmacie in Leiden leidt op tot apotheker van de toekomst: medicijnexpert, medebehandelaar met een sterke focus op de patiënt. De opleiding heeft de combinatie geboden van sterke wetenschappelijke basis met patiëntgerichte aspecten van geneeskunde. Je hebt veel verschillende medische thema's en bijbehorende poli's van binnen gezien. Je kunt aan de slag in een openbare- of ziekenhuisapotheek, in het onderzoek in de farmaceutische industrie, richting management, beleid, of verder specialiseren.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

We verwachten dat de meeste afgestudeerden de vervolgopleiding tot openbaar apotheker of ziekenhuisapotheker gaan doen, maar je kunt ook kiezen voor een positie als onderzoeker of een functie in de farmaceutische industrie. De arbeidsmarktperspectieven voor apothekers zijn gunstig vergeleken met veel andere beroepsgroepen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

* (promotie)onderzoek en onderwijs
* 2e apotheker (na de specialisatie tot openbaar apotheker)
* beherend apotheker (na de specialisatie tot openbaar apotheker)
* beleidsmedewerker bij belangenorganisatie of bij de overheid
* beoordelaar bij college ter beoordeling van geneesmiddelen (cbg)
* medewerker inspectie voor de gezondheidszorg
* medisch adviseur in de industrie
* projectapotheker
* specialisatie tot openbaar apotheker specialist (2 jaar)
* wetenschappelijk beoordelaar bij bijwerkingencentrum lareb
* ziekenhuisapotheker in opleiding (4 jaar)
bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite