Farmacie

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Leidse master Farmacie onderscheidt zich door een sterke focus op de farmaceutische patiëntenzorg en het medebehandelaarschap. In drie jaar word je opgeleid tot een patiëntgerichte apotheker.

Er is steeds meer behoefte aan apothekers die zowel kennis hebben van farmaceutische producten als van patiëntenzorg, die zowel farmaceutisch experts zijn als zorgverleners. De Leidse masteropleiding Farmacie komt aan deze behoefte tegemoet door studenten al vroeg wegwijs te maken in de praktijk van de zorg. Niet alleen de farmaceutische, maar ook de medische zorg. Studenten volgen thematisch onderwijs, geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen, met de bijbehorende geneesmiddelen. Aansluitend op het cursorisch onderwijs volgt experience-based learning: drie dagen per week is de student in de praktijk van de apotheek en zorginstelling, twee dagen op de universiteit. Deze farmaceutische coschappen focussen op communiceren met patiënten en andere zorgverleners, maar geven ook de gelegenheid om de eerder opgedane kennis meteen toe te passen en te verbreden en verdiepen. Daarbij werken ze waar mogelijk samen met medische studenten.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaMSc Farmacie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66157
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!
Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Het eerste en tweede jaar bestaan uit blokken die opgebouwd zijn rond thema's. Tijdens elk blok loop je farmaceutische coschappen (stages) . Het derde jaar mag je voor een groot deel zelf invullen.
De blokken in jaar 1 en 2 hebben de volgende thema's:
 • Kleine kwalen
 • Hart- en Vaatziekten
 • Ouderen
 • Gezin en Geneesmiddel
 • Infectieziekten en Immunologie
 • Acute en Intensieve zorg
 • Centraal Zenuwstelsel
 • Oncologie
 • Chronische Ziekten.

Het soort apotheek waar je het farmaceutisch coschap loopt is afgestemd op de aard van de ziektes en geneesmiddelen die behandeld worden in een thema, zodat je de kennis en vaardigheden meteen kunt toepassen in de praktijk. Er is veel aandacht voor de basisprincipes van communiceren met een patiënt.
Daarnaast heb je thema-overstijgende opdrachten. Je volgt bijvoorbeeld een patiënt in de tijd of beoordeelt de toegevoegde waarde van geneesmiddelen die net geregistreerd zijn voor de patiëntenzorg.
In jaar 3 doe je een wetenschappelijk project dat je afrondt met een masterscriptie. Daarnaast heb je vrije keuzeruimte, die je invult op basis van een ontwikkelplan dat je zelf hebt opgesteld. Je kunt bijvoorbeeld een extra farmaceutisch coschap lopen of stage lopen bij de farmaceutische industrie. Aan het eind doe je een semi -apothekercoschap, waarin je steeds zelfstandiger leert werken tot je het niveau van een basisapotheker hebt bereikt.

honours-/excellence program honours programmaToelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

61 studenten volgen deze opleiding
82% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

MFLS
Als studievereniging voor de studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen zet de M.F.L.S. zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kent de Vereniging zeer veel commissies, welke actief zijn met het organiseren van diverse activiteiten om de band tussen actieve leden, studenten en docenten te versterken.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Universiteit Leiden
Farmacie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Rijksuniversiteit
Farmacie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Utrecht
Farmacie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.53.8
inhoud3.53.6
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.03.4
studielast3.03.2
studiebegeleiding3.43.1

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Farmacie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afloop van de master ben je een volwaardige farmaceutische zorgverlener. Je hebt de nodige kennis over farmaceutische producten en kunt goed communiceren met patiënten en samenwerken met andere zorgverleners.
Je kunt als apotheker aan het werk in de openbare apotheek of ziekenhuisapotheek, in het onderzoek, de farmaceutische industrie of in een beleidsmatige functies. Ook kun je kiezen voor een verdere specialisatie als openbaar apotheker-specialist of als ziekenhuisapotheker.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

We verwachten dat de meeste afgestudeerden de vervolgopleiding tot openbaar apotheker of ziekenhuisapotheker gaan doen, maar je kunt ook kiezen voor een positie als onderzoeker of een functie in de farmaceutische industrie. De arbeidsmarktperspectieven voor apothekers zijn gunstig vergeleken met veel andere beroepsgroepen.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • afdelingsmanager farmaceutische industrie
 • apotheker
 • apotheker farmaceutische industrie
 • hoogleraar farmacie
 • universitair (hoofd)docent farmacie
 • validatie engineer
 • wetenschappelijk onderzoeker farmacie
 • ziekenhuisapotheker
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite