Deze opleiding

The master programme Education and Child Studies is an academic programme that focuses on the link between theory, research and practice. Students choose one of the eight specialisations on offer.

The master programme Education and Child Studies is an academic programme that focuses on the link between theory, research and practice. Students are taught to seek evidence based solutions to problems occurring in child rearing and education. Students choose one of the eight specialisations from the start.

 1. Applied Neuroscience in Human Development

For those interested in the relation between neuro-cognitive and biological factors, and learning, behaviour and emotions.
2.Child and Family Science
For those wishing to specialise in the development of children within their family and day-care facilities.
3. Orthopedagogiek (in Dutch)
This master's specialisation focuses on severe developmental and behavioural problems in children and adolescents.
4.Digital Media in Human Development
This master's specialisation is devoted to the opportunities and challenges of digital media in child rearing and education.
5.Educational Science
This specialisation is dedicated to the factors that influence the process of learning, reading, and arithmetic in school pupils.
6. Forensische Gezinspedagogiek (in Dutch)
With this master's you'll be an expert in child care, (criminal)law, prevention and treatment
7.Learning Problems and Impairments
In this specialisation you will learn to recognise and treat many common learning problems.
8. Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het Onderwijs (in Dutch)
In this master's you learn how to use research to identify and diagnose children with behavioural, developmental and learning problems.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeiden
diplomaMSc Education and Child Studies
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60396
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Applied Neuroscience in Human Development - Master specialization
Master students about Education and Child Studies at Leiden University

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!
Masterdag Leiden
Ben jij je aan het oriënteren op een masteropleiding? Bezoek dan onze Masterdag. Hier bezoek je opleidingspresentaties en kun je vragen stellen aan docenten, studenten, alumni en studieadviseurs. En maak kennis met de leukste studentensteden van Nederland: Leiden en Den Haag!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
All specialisations have one course in common, a course on the practice of empirical research. The rest of the year is spent deepening the students' scientific knowledge in the field of their choice, doing an internship and completing a master's project in which students carry out their own research and prepare a written report of their research project.

specialisaties

specialisatie Applied Neuroscience in Human DevelopmentKnowledge of children's normal development is a prerequisite to be able to understand and to design research on problematic developmental processes and outcomes.
This one-year programme focuses on how knowledge about brain functioning and stress regulation can contribute to educational practice, clinical work, and family interventions, and, conversely, how these applications can contribute to optimal neuro-cognitive and biological functioning.

specialisatie Child and Family Science

Children's experiences with their primary caregivers have a profound influence on their development.This master specialisation is about how parental and professional caregivers shape children's lives.

Most children grow up with their biological families, but some are brought up in adoptive families, in foster care or in institutions. Children's experiences with their primary caregivers have a profound influence on their development. If you are interested in how parental and professional caregivers shape children's lives, the master's specialisation in Child and Family Science is the ideal choice for you.

The master specialisation Child and Family Science focuses on child development in the context of different caregiving circumstances. The courses cover both normative and problematic caregiving, ranging from sensitive and warm parenting to abuse and neglect, and from stable family circumstances to divorce and temporary foster care.

An important part of the curriculum is the study of evidence based prevention and intervention programmes to improve caregiving qualities of parents and professional caregivers.

specialisatie Orthopedagogiek

De masterspecialisatie Orthopedagogiek geeft je inzicht in de aard, ernst en oorzaken van gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren.

Als orthopedagoog ben je in staat deze kinderen en hun ouders of opvoeders te helpen met effectieve behandelingen en programma's, zodat ook zij goed kunnen functioneren in de maatschappij.
Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen

In de masterspecialisatie Orthopedagogiek staan ernstige problemen tijdens de ontwikkeling van kinderen en adolescenten centraal. Daarbij kan het gaan om problemen die samenhangen met de opvoeding en in alle gevallen gaat het ook om de gevolgen voor opvoeding, onderwijs en zorg. Voorbeelden van zulke problemen zijn:

 • een verstandelijke handicap;
 • een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme;
 • een gedragsstoornis: ADHD, angststoornis.

Al deze problemen ontstaan door een ingewikkeld samenspel van factoren. De ontwikkeling van een kind is een combinatie van de genetische bagage, processen in de hersenen en de omgeving: het gezin, leerkrachten en leeftijdsgenoten.
Je leert de processen van de problemen in de ontwikkeling van kinderen te ontrafelen en te analyseren en op basis van een gedegen diagnose hen te helpen.

specialisatie Digital Media in Human Development

The new specialisation in Digital Media in Human Development focuses on the opportunities and challenges of digital media in child rearing and education.

The new specialisation in Digital Media in Human Development focuses on the opportunities and challenges of digital media in child rearing and education.
This specialisation distinguishes itself from other programmes in the field of digital media by paying explicit attention to the role of digital media in child rearing, education, the treatment of problems and how digital media influence child development.

Themes that occupy the minds of experts in digital media in human development include:

 • Digital media and digital culture: synergy between children's online and offline digital literacy practices;
 • Internet: online opportunities, risks and safety – harmful consequences;
 • Family rules and monitoring regarding children's (social) media use;
 • Games and learning: design and play practices of games, role of feedback, children's media industry;
 • Media and literacy: promise of multimedia, the boundaries between traditional and new literacy practices;
 • Current best practices in digital learning and teaching in nursery and primary schools;
 • Using social media to enhance the effects of family interventions, online therapy – interapie – signaling child problems through internet.

specialisatie Educational ScienceThis one-year programme is aimed at students who wish to become experts in the field of pupil development.
You will learn to think critically about the development of children and adolescents on the basis of theoretical knowledge and empirical research. By the end of the programme, you will be able to contribute to the design of teaching programmes at all levels on the basis of scientifically sound arguments.

specialisatie Forensic Family Studies

Deze masterspecialisatie gaat over ongunstige opvoedingsomstandigheden, zoals kindermishandeling, huiselijk geweld, vechtscheidingen en opgroeien in een kindertehuis of jeugdinrichting.

De masterspecialisatie Forensische gezinspedagogiek gaat over ongunstige opvoedingsomstandigheden, zoals kindermishandeling, huiselijk geweld, vechtscheidingen en opgroeien in een kindertehuis of jeugdinrichting.
Forensische onderwerpen belichten we vanuit een gezinspedagogisch perspectief met nadruk op de gehechtheidstheorie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de rol van ouders en andere opvoeders in de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Daarnaast komen ook gezinsdiagnostiek en family mediation aan de orde.

Tijdens de masterspecialisatie Forensische gezinspedagogiek gebruik je recente inzichten uit de ontwikkelingspsychopathologie, klinische neurobiologie, criminologie en het recht. Hiermee leer je kinderen en gezinnen die niet goed functioneren in een forensische context herkennen en helpen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt richt zich op vragen als:

 • Is een uithuisplaatsing gewenst, gezien de gezinsproblemen en de gedragsproblemen van het kind?
 • Wie moet de voogdij over het kind krijgen?
 • Kunnen de gezinsproblemen worden aangepakt met een opvoedingsinterventie?

specialisatie Learning Problems and Impairments

The master specialisation offers you a combination of theories about learning problems and impairments,diagnostic skills and intervention and prevention strategies from a developmental perspective.

The master's specialisation in Learning Problems and Impairments offers you a combination of theories about learning problems and impairments, diagnostic skills and intervention and prevention strategies from a developmental perspective.
More than 15% of all school age children have learning problems. They experience severe difficulties in learning one or more basic skills or fail to meet general requirements. Preschools and schools for primary and secondary education need professionals who can define the problems and find evidence based solutions.
During this specialisation you'll learn to recognize and treat common learning problems such as dyslexia, hyperlexia and dyscalculia, as well as learning problems caused by ADHD, ADD, or speech and language disorders. The training focuses on the knowledge and skills required for research, teaching or clinical practice.

specialisatie Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs

De masterspecialisatie Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs bereidt je voor om in het onderwijs aan de slag te gaan met kinderen en jongeren met probleemgedrag.

Doel is deze leerlingen met leer- en gedragsproblemen beter te laten functioneren binnen de schoolcontext door hen passend onderwijs te bieden.

Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs is een van de acht specialisaties van de Masteropleiding Education and Child Studies die je kunt volgen aan de Universiteit Leiden.

In deze specialisatie leer je hoe je leerlingen met:

 • gedragsproblemen in de klas – adhd of add
 • ontwikkelings- en leerproblemen – autisme, pdd nos, dyslexie en dyscalculie
 • emotionele en sociale problemen op school

op basis van wetenschappelijke inzichten identificeert, diagnosticeert en hoe je het onderwijs voor hen passend kunt maken.

Tijdens deze opleiding doe je kennis op over de verschillende manieren waarop kinderen leren, waar het mis kan gaan en welke interventies evidence based zijn. Je ontwikkelt klinische vaardigheden om problemen bij leerlingen te onderkennen, te bepalen hoe je ze kunt ondersteunen en zo nodig leerkrachten daarover te adviseren. Daarnaast leer je om samen met een school na te denken over welke leeromgeving geschikt is voor kinderen en jongeren met probleemgedrag in de klas.

specialisatie Coach for learning and Development

In deze specialisatie leer je leer-, emotionele en gedragsproblemen van leerlingen op school op basis van wetenschappelijke inzichten te identificeren, diagnosticeren en behandelen.

In deze eenjarige masterspecialisatie staat de verbinding tussen theorie, onderzoek en praktijk centraal. Je leert evidence-based benaderingswijzen toe te passen in de praktijk van het voortgezet onderwijs.
Coach voor Leren en Ontwikkeling is een masterspecialisatie die je er op voorbereidt om in het voortgezet onderwijs aan de slag te gaan als vernieuwer en verbeteraar van onderwijspraktijken, met als doel leerkrachten en leerlingen beter te laten functioneren.

Het onderwijs vindt plaats in het Nederlands. Als er buitenlandse studenten zijn, is de voertaal echter Engels.

 1. Leerproblemen

Onderwijs

onderwijsopzet65% zelfstudie
10% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

 • Good study results in the bachelor's programme;
 • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
 • A broad and interdisciplinary span of interest.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 juni 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

basiskennis
See www.unileidenmasters.nl for details.

vooropleiding
BA in Education and Child Studies or a related field. See www.unileidenmasters.nl for details.

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

417 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
9 eerstejaars gestart in 2017
89% daarvan is vrouw
26505 studenten aan de Universiteit Leiden
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Prof. dr. Juffer
Testimonial Prof. dr. Juffer

“We worden internationaal nauwgezet gevolgd.”

“Leiden is specialist op het gebied van onderzoek naar de ontwikkeling van adoptiekinderen. Ik bekleed de leerstoel adoptie, momenteel de enige in de wereld. Het onderzoek dat wij doen is niet alleen in het belang van de adoptiekinderen en hun ouders...
Daarnaast voeren we meta-analyses uit op grond van een databank met enige honderden empirische onderzoeken.

Op grond hiervan kunnen we evidence based adviezen geven. We sturen onze studenten in de master ook op pad om zelf onderzoek te gaan doen, bijvoorbeeld in een kinderhuis in India. Eén van onze meest bijzondere projecten is een longitudinaal onderzoek, gefinancierd door NWO, waarin wij buitenlandse adoptiekinderen van baby tot adolescent volgen. We betrekken onze master-studenten ook bij het onderzoek.

Vanwege ons specialisme staan we in voortdurende internationale belangstelling. We werken veel met buitenlandse universiteiten samen. Pas kwam een Amerikaanse professor met zijn studenten voor een kort bezoek naar Leiden. Dat is erg leuk voor onze studenten.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Universiteit Leiden
Education and Child Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
2/10 Universiteit Leiden
Learning Problems and Impairments (international track)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/10 Universiteit Leiden
Applied Neuroscience in Human Development
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/10 Universiteit Leiden
Child and Family Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 Universiteit Leiden
Leerproblemen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 Universiteit Leiden
Orthopedagogiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 Universiteit Leiden
Educational Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 Universiteit Leiden
Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
92% Nederlandstalig
8% Engelstalig
9/10 Universiteit Leiden
Digital Media in Human Development
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/10 Universiteit Leiden
Forensische Gezinspedagogiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
92% Nederlandstalig
8% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.7
inhoud3.63.5
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.53.4
studielast2.92.8
studiebegeleiding3.13.1

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Education and Child Studies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 160 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Your career opportunities will strongly depend on the specialisation you have chosen. Please check the specialisations for more information.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • hoogleraar pedagogiek
 • onderwijsinspecteur
 • onderwijskundige
 • pedagogisch adviseur
 • pedagoog
 • schoolbegeleider
 • universitair (hoofd)docent pedagogiek
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite