Deze opleiding

De Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is een tweejarige academische beroepsopleiding Theologie die opleidt tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing.

Tijdens de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing verdiep je je in de levensbeschouwelijke vragen en thema's die een rol spelen binnen de wereld van het katholieke onderwijs en de leerlingen die dit onderwijs volgen. Je zult, zowel in theorie als praktijk, leren hoe je als docent jongeren kunt begeleiden in hun religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Het eerste jaar is theoretisch van aard en multidisciplinair opgezet. Je volgt vakken samen met studenten van de pastoraal-theologische master, die ervoor zorgen dat je een brede basis legt die je in het tweede jaar kunt gebruiken tijdens de praktische stage. Aan het einde van je eerste jaar schrijf je een masterscriptie.

In het tweede jaar van de opleiding loop je stage: je maakt kennis met de dagelijkse praktijk van het werken als docent Godsdienst en Levensbeschouwing en met de wereld van het katholiek onderwijs. Tegelijkertijd volg je cursussen en trainingen vanuit diverse invalshoeken en wordt er aandacht besteed aan de verschillende wereldsgodsdiensten in het onderwijs.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
printprint

locatieUtrecht
diplomaMA
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68075
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

Tilburg University biedt als enige in Nederland een eerstegraads lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing met een katholieke invalshoek. Doordat de Tilburg School of Catholic Theology door de bisschoppenconferentie erkend is, geeft een lesbevoegdheid van deze opleiding ook de mogelijkheid om docent te worden op scholen die hier belang aan hechten.

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
De Nederlandse Carrièredagen
Meet Tilburg University during the Dutch Career Days at the 23th and 24th of November in Utrecht!
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Studie Informatiedag Utrecht Utrecht
Heb je interesse in de bacheloropleiding Theologie, de master Theologie, de master Christianity & Society of de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst Levensbeschouwing? Kom dan naar de Studie Informatiedag in Utrecht. De Studie Informatiedag biedt jou de mogelijkheid om de sfeer op onze f
Studie Informatiedag Utrecht Utrecht
Heb je interesse in de bacheloropleiding Theologie, de master Theologie, de master Christianity & Society of de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst Levensbeschouwing? Kom dan naar de Studie Informatiedag in Utrecht. De Studie Informatiedag biedt jou de mogelijkheid om de sfeer op onze f

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het eerste jaar van de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is multidisciplinair opgezet. Je volgt theoretische vakken als hermeneutiek, morele denkpatronen, en theologische antropologie en sociale leer.
Maar ook didactische en onderwijsgerichte vakken als algemene didactiek, beroepsoriëntatie Godsdienst en Levensbeschouwing en historische catechetiek en het vak Wereldgodsdiensten in het onderwijs. Deze vakken zorgen ervoor dat je een brede basis legt die je in het tweede jaar goed kunt gebruiken bij de praktische stage.

1e jaar Het eerste jaar van de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is multidisciplinair opgezet.
periode
12
Katholiek sociaal denken
6 EC
Morele Denkpatronen
6 EC
Beroepsoriëntatie Godsdienst en Levensbeschouwing en historische catechetiek
6 EC
Methoden hermeneutisch onderzoek
6 EC
Methoden empirisch onderzoek
6 EC
Pastoraat en religieuze educatie in laatmoderne context
6 EC
Wereldgodsdiensten in het onderwijs
6 EC
Christelijke cq. Katholieke identiteit
6 EC
Algemene didactiek
6 EC
Vakdidactiek
6 EC
2e jaar In het tweede jaar van de opleiding loop je stage: je maakt kennis met de dagelijkse praktijk van het werken als docent Godsdienst en Levensbeschouwing en met de wereld van het katholiek onderwijs. Hierin word je begeleid door Tilburg University en je stageschool.
periode
12
Jongerencultuur en spiritualiteit
6 EC
Systemische onderwijscontext
3 EC
Didactisch lesontwerp onderzoek
6 EC
Stage
30 EC
Seminar masterthesis
3 EC
Masterthesis
12 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
15% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoeksproject, hoorcollege, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie, project

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2092
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 300studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

4 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het volgen van de master ben je opgeleid tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing, waarmee je aan de slag kunt in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo.

Daarnaast kun je bijvoorbeeld aan het werk als identiteitsbegeleider of als beleidsmedewerker bij educatief-theologische organisaties. De opleiding biedt vanwege de brede insteek ook een uitstekende achtergrond voor educatieve en begeleidende functies binnen het maatschappelijke en culturele veld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het volgen van de master ben je opgeleid tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing, waarmee je aan de slag kunt in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo.

Daarnaast kun je bijvoorbeeld aan het werk als identiteitsbegeleider of als beleidsmedewerker bij educatief-theologische organisaties. De opleiding biedt vanwege de brede insteek ook een uitstekende achtergrond voor educatieve en begeleidende functies binnen het maatschappelijke en culturele veld.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • docent godsdienst en levensbeschouwing
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.