Deze opleiding

De Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is een tweejarige academische beroepsopleiding Theologie die opleidt tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing.

locatieUtrecht
diplomaMA
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68075
numerus fixusnee
honoursnee
Tijdens de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing verdiep je je in de levensbeschouwelijke vragen en thema's die een rol spelen binnen de wereld van het katholieke onderwijs en de leerlingen die dit onderwijs volgen. Je zult, zowel in theorie als praktijk, leren hoe je als docent jongeren kunt begeleiden in hun religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Het eerste jaar is theoretisch van aard en multidisciplinair opgezet. Je volgt vakken samen met studenten van de pastoraal-theologische master, die ervoor zorgen dat je een brede basis legt die je in het tweede jaar kunt gebruiken tijdens de praktische stage. Aan het einde van je eerste jaar schrijf je een masterscriptie.

In het tweede jaar van de opleiding loop je stage: je maakt kennis met de dagelijkse praktijk van het werken als docent Godsdienst en Levensbeschouwing en met de wereld van het katholiek onderwijs. Tegelijkertijd volg je cursussen en trainingen vanuit diverse invalshoeken en wordt er aandacht besteed aan de verschillende wereldsgodsdiensten in het onderwijs.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Tilburg University?

Tilburg University biedt als enige in Nederland een eerstegraads lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing met een katholieke invalshoek. Doordat de Tilburg School of Catholic Theology door de bisschoppenconferentie erkend is, geeft een lesbevoegdheid van deze opleiding ook de mogelijkheid om docent te worden op scholen die hier belang aan hechten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het eerste jaar van de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is multidisciplinair opgezet. Je volgt theoretische vakken als hermeneutiek, morele denkpatronen, en theologische antropologie en sociale leer.
Maar ook didactische en onderwijsgerichte vakken als algemene didactiek, beroepsoriëntatie Godsdienst en Levensbeschouwing en historische catechetiek en het vak Wereldgodsdiensten in het onderwijs. Deze vakken zorgen ervoor dat je een brede basis legt die je in het tweede jaar goed kunt gebruiken bij de praktische stage.

1e jaar Het eerste jaar van de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is multidisciplinair opgezet.
periode
12
Katholiek sociaal denken
6 EC
Morele Denkpatronen
6 EC
Beroepsoriëntatie Godsdienst en Levensbeschouwing en historische catechetiek
6 EC
Methoden hermeneutisch onderzoek
6 EC
Methoden empirisch onderzoek
6 EC
Pastoraat en religieuze educatie in laatmoderne context
6 EC
Wereldgodsdiensten in het onderwijs
6 EC
Christelijke cq. Katholieke identiteit
6 EC
Algemene didactiek
6 EC
Vakdidactiek
6 EC
2e jaar In het tweede jaar van de opleiding loop je stage: je maakt kennis met de dagelijkse praktijk van het werken als docent Godsdienst en Levensbeschouwing en met de wereld van het katholiek onderwijs. Hierin word je begeleid door Tilburg University en je stageschool.
periode
12
Jongerencultuur en spiritualiteit
6 EC
Systemische onderwijscontext
3 EC
Didactisch lesontwerp onderzoek
6 EC
Stage
30 EC
Seminar masterthesis
3 EC
Masterthesis
12 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
15% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoeksproject, hoorcollege, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie, project

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2092 (€1046 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
collegegeld nog niet bekend

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 300studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

4 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het volgen van de master ben je opgeleid tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing, waarmee je aan de slag kunt in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo.

Daarnaast kun je bijvoorbeeld aan het werk als identiteitsbegeleider of als beleidsmedewerker bij educatief-theologische organisaties. De opleiding biedt vanwege de brede insteek ook een uitstekende achtergrond voor educatieve en begeleidende functies binnen het maatschappelijke en culturele veld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het volgen van de master ben je opgeleid tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing, waarmee je aan de slag kunt in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo.

Daarnaast kun je bijvoorbeeld aan het werk als identiteitsbegeleider of als beleidsmedewerker bij educatief-theologische organisaties. De opleiding biedt vanwege de brede insteek ook een uitstekende achtergrond voor educatieve en begeleidende functies binnen het maatschappelijke en culturele veld.

Potentiële beroepen

docent godsdienst en levensbeschouwing
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.