Deze opleiding

Tijdens de master specialiseer je je in een aantal theologische vakgebieden en bereid je voor op een beroep in het pastoraat, de geestelijke verzorging of de wetenschap.

Wil jij graag een rol van betekenis spelen voor mensen die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning? Wil je na je opleiding werken als geestelijk verzorger binnen een zorginstelling, het leger of in een gevangenis? Of wil je aan het werk als pastoraal werker of priester binnen een parochie? Kies dan voor de driejarige beroepsgerichte master Theologie aan Tilburg University.

In de master verdiep je je in verschillende theologische- en aanverwante disciplines zoals filosofie en sociale wetenschappen. Daarnaast kies je voor één van de twee uitstroomprofielen:

  • Parochiepastortaat, gericht op een functie binnen een parochie.
  • Geestelijke verzorging, gericht op een functie als geestelijk verzorger.

Binnen je uitstroomprofiel volg je beroepsgerichte vakken en loop je stage. Je sluit je master Theologie af met het schrijven van een masterthesis.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg,
Utrecht
diplomaMA Theologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
geen Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60257
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Master Theologie aan Tilburg University

Waarom aan de Tilburg University?

De master Theologie van Tilburg University duurt drie jaar voltijd. Er bestaat tevens de mogelijkheid de master in deeltijd te volgen.
De master onderscheidt zich van andere theologie masters door een combinatie van zeer beroepsgerichte educatie, die in de twee uitstroomprofielen en stage naar voren komt, en een een zeer uitdagende wetenschappelijke diepgang. De master bereidt daarom voor op zowel de beroepspraktijk, als op een eventuele wetenschappelijke carrière.
Tilburg School of Catholic Theology heeft twee onderwijslocaties: Tilburg en Utrecht. In het eerste en derde jaar van de master Theologie volg je colleges op de onderwijslocatie in Utrecht. Het tweede jaar van de opleiding vindt plaats in Tilburg. Het tweede jaar is een stagejaar, dus het aantal colleges dat je in Tilburg volgt is beperkt.

Voor de masteropleiding Theologie is het instellingstarief gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, de opleiding Theologie goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. Het collegegeld voor het collegejaar 2018-2019 bedraagt €2.060.

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Studie Informatiedag Utrecht Utrecht
Heb je interesse in de bacheloropleiding Theologie, de master Theologie, de master Christianity & Society of de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst Levensbeschouwing? Kom dan naar de Studie Informatiedag in Utrecht. De Studie Informatiedag biedt jou de mogelijkheid om de sfeer op onze f
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.
Studie Informatiedag Utrecht Utrecht
Heb je interesse in de bacheloropleiding Theologie, de master Theologie, de master Christianity & Society of de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst Levensbeschouwing? Kom dan naar de Studie Informatiedag in Utrecht. De Studie Informatiedag biedt jou de mogelijkheid om de sfeer op onze f

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het curriculum van de master Theologie bestaat uit een programma van 180 ECTS en kent een structuur van:
10 basiscursussen (6 ECTS per vak).
5 cursussen Theologische verdieping (6 ECTS per vak)
Uitstroomprofiel: 6 cursussen (5 ECTS per vak) en een stage (30 ECTS)
Masterthesis (30 ECTS)
Basiscursussen: Je volgt tijdens je master 10 cursussen die een theologisch karakter hebben en multidisciplinair zijn opgezet.

De Theologische verdieping tijdens de master Theologie is bedoeld om diepgaande kennis van een theologische discipline op te doen in de richting die jij zelf interessant vindt.
Tijdens de Theologische verdieping volg je vijf cursussen van 6 ECTS. Je kiest uit een roulerend aanbod van theologische disciplines en zitten in je eerste en derde studiejaar. Eventueel kun je twee cursussen kiezen buiten dit aanbod.

In je uitstroomprofiel heb je de keuze uit twee richtingen:
Parochiepastoraat: In dit uitstroomprofiel word je opgeleid voor een functie binnen de parochie (bijvoorbeeld pastoraal werker, priester, diaken).

Geestelijke verzorging: In dit uitstroomprofiel word je opgeleid voor een functie als geestelijk verzorger in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, binnen justitie (gevangenispastor) of defensie (legeraalmoezenier).

1e jaar Je volgt tijdens je master 10 theoretische cursussen die een theologisch karakter hebben en multidisciplinair zijn opgezet. Daarnaast volg je een onderdeel 'Theologische Verdieping' die bedoeld is om diepgaande kennis van een theologische discipline op te doen in de richting die jij zelf interessant vindt.
periode
Theoretische basisvakken
Theologische verdieping
Uitstroomprofiel
Stage stage
Masterthesis afstuderen
2e jaar In je uitstroomprofiel heb je de keuze uit twee richtingen: Parochiepastoraat of Geestelijke verzorging. Binnen je uitstroomprofiel volg je tevens je stage.
3e jaar In het derde jaar van je opleiding schrijf je een masterthesis.

specialisaties

specialisatie Geestelijke verzorging

Beroepsprofielen; pastoraal werk(st)er of rooms-katholiek geestelijk verzorger in o.a. oecumene, toerisme, kerkellijk vredeswerk); beleidsfuncties in de betreffende sectoren..

zorginstellingen, justitiële instellingen, bij de krijgsmacht, voor bepaalde doelgroepen, (jongeren, senioren, vrouwen, migranten, daklozen) of met het oog op bepaalde omstandigheden (bijv.

  1. Parochiepastoraat

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
0% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2092
toelatingseisen

vooropleiding
Je hebt toegang tot de master Theologie met het bachelordiploma Theologie behaald aan de School of Catholic Theology. Wanneer je een bachelor Theologie aan een andere universitaire instelling in Nederland hebt behaald, wordt er meestal een kleine premaster samengesteld die je dient te volgen alvorens je start met de master Theologie. Je bachelordiploma Theologie mag niet langer dan tien jaar geleden zijn behaald.

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 200studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

33 studenten volgen deze opleiding
45% daarvan is vrouw
7 eerstejaars gestart in 2017
43% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ad Interim


Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Dietske Bedeaux
Stan

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Tilburg University
Theologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Radboud Universiteit
History of Church and Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/8 Radboud Universiteit
Practical Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/8 Radboud Universiteit
Biblical Exegesis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/8 Radboud Universiteit
Systematic Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/8 Radboud Universiteit
Theologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.3
inhoud4.0
docenten3.94.2
studiefaciliteiten3.9
studielast3.8
studiebegeleiding4.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie aan de Tilburg University is beoordeeld door 6 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afhankelijk van je afstudeerrichting kom je als theoloog te werken op pastoraal terrein, als pastoraal werker, priester of diaken. Of je gaat aan het werk binnen de geestelijke verzorging, als (rooms-katholiek) geestelijk verzorger binnen een zorginstelling zoals een ziekenhuis, in een gevangenis of in het leger (leger aalmoezenier).
Theologie is een brede academische opleiding, je kunt dus ook voor een heel ander werkveld kiezen. Als afgestudeerd theoloog kun je ook aan het werk in de journalistiek, de politiek, het welzijnswerk, of als beleidsmedewerker binnen een (overheids)instelling.

Wanneer je graag een aanstelling wilt als pastorale beroepskracht in de geestelijke verzorging of in het parochiepastoraat met een kerkelijke zending van een bisschop, dan moet je bij een aantal bisdommen een eigen diocesaan toeleidingsprogramma volgen. Dit programma wordt parallel aan de masteropleiding gevolgd en is vaak verspreid over drie jaar.

De master Theologie biedt naast het beroepsgerichte onderdeel tevens een stevige wetenschappelijke basis, wat jou de mogelijkheid biedt om je verder te ontwikkelen binnen de wetenschap. Solliciteer naar een functie als promovendus binnen of buiten Tilburg School of Catholic Theology en wie weet wordt jij straks wetenschappelijk onderzoeker binnen de theologie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met deze driejarige opleiding heb je volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Veel afgestudeerde theologen komen terecht in pastorale functies, bijvoorbeeld in een parochie, ziekenhuis of leger. Anderen worden wetenschappelijk medewerker aan een universiteit. Daarnaast kom je theologen tegen in de politiek, bij de media, in het welzijnswerk en in het bedrijfsleven.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsmedewerker binnen de overheid of een sociale instelling
  • geestelijk verzorger in een zorginstelling, een gevangenis of het leger
  • journalist
  • onderzoeker aan de universiteit of een wetenschappelijk instituut
  • pastoraal werker of priester binnen een parochie
bron: StudieData

Contact

Drs. Marielle Snijder

Studieadviseur faculteit

Tilburg School Of Catholic Theology

Secretariaat faculteit

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite