Rechtsgeleerdheid

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze brede master vormt de ideale voorbereiding op een carrière in de rechtspraktijk. Je kunt straks meepraten op de hoofdgebieden van het recht. Daarnaast kies je een eigen specialisatie.

Je weet creatieve juridische oplossingen te vinden die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. De rechtspraktijk vraagt veelzijdige juristen die generalistische kennis combineren met praktische vaardigheden. De opleiding levert civiel effect op, de formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en het openbaar ministerie.

De Tilburgse aanpak kenmerkt zich door een brede multidisciplinaire basis gecombineerd met specialistische kennis.
Na afronding van de master Rechtsgeleerdheid heb je generalistische kennis van de drie hoofdgebieden van het recht; Privaatrecht, Strafrecht, Staats- en Bestuursrecht, met een degelijke internationale/Europese inbedding.

Door de keuzevakken ben je na afronding van de master tevens gespecialiseerd in jouw persoonlijke interessegebied.
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaLLM Rechtsgeleerdheid
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

Erkenningen
awardElsevier beste opleiding
2015, 2014, 2016awardElsevier beste opleiding
2016 : 1e plaatsawardElsevier beste opleiding
2017 : 1e plaats
  • De opleiding staat op nummer 1 in de Elsevier ranking 2014, 2015 en 2016 van beste opleidingen in Nederland.
  • Beste opleiding Keuzegids Masters 2017
  • Het programma biedt naast verdiepende kernvakken (18 ECTS) de mogelijkheid om je te specialiseren via keuzevakken (30 ECTS).
  • Door een ruime keuze aan interdisciplinaire vakken krijg je een brede blik.
  • Het contact met docenten is laagdrempelig. Via hen kom je gemakkelijk in contact met het werkveld, zowel nationaal als internationaal.

Open dagen en meeloopdagen

Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De opleiding levert, i.c.m. een universitaire juridische bacheloropleiding, civiel effect op, de formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en openbaar ministerie. De rechtspraktijk is geïnteresseerd in veelzijdige juristen die praktische vaardigheden weten te combineren met een brede kennisbasis en multidisciplinair inzicht.

Kijk in de studiegids van Tilburg University voor informatie over vakken: www.tilburguniversity.edu/studiegids
De verbinding met de arbeidsmarkt leggen we tijdens deze master door de mogelijkheid een keuzevak in te vullen met:

Law Clinics:
Een groep topstudenten identificeert en bestudeert, onder begeleiding en in samenwerking met een aantal wetenschappers een actueel onderwerp dat vakgroep overstijgend is. In april 2015 bijvoorbeeld, hebben studentvertegenwoordigers van alle juridische masteropleidingen zich gebogen over de asielzoekerproblematiek in Malta.

Stage: op eigen initiatief en vooraf goedgekeurd.

Bijzondere activiteiten, zoals grote internationale Moot Courts.

De vakken zijn zo verdeeld dat in ieder semester zowel verdiepende vakken, gebonden keuzevakken en vrije keuze vakken worden aangeboden. Hierdoor ben je in beide semesters bezig met het uitbreiden van noodzakelijke kennis én met specialiseren.
Verplichte vakken 18 EC
Gebonden Keuzevakken 6 EC
Recht in Context vak 6 EC
Vrije Keuzevakken 18 EC
Thesis 12 EC
Totaal 60 EC
periode
Law Clinic keuzevak
Recht-in-Context vak keuzevak
Gebonden keuzevakken keuzevak
Master Thesis afstuderen
Verplichte vakken
Vrije keuzevakken keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
20% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
doelstelling
Na afronding ben je jurist met een solide basis op de drie hoofdgebieden van het recht (Privaatrecht, Strafrecht en Staats- en bestuursrecht) met een degelijke internationale/Europese inbedding. Afgestudeerden hebben een open blik naar andere wetenschapsgebieden. Door het ruime aanbod aan keuzevakken ben je na afronding specialist op jouw eigen interessegebied.
docenten
Bij Tilburg University is het contact met docenten laagdrempelig.
studeren in het buitenland
Maximaal 12 EC van de keuzevakken mogen vervangen worden door vakken uit het buitenland. Hiervoor moet vooraf toestemming aan de Examencommissie worden gevraagd.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 augustus 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
Stap 1: Meld je aan bij Studielink
Stap 2: Je ontvangt een bericht van de Toelatingscommissie
Stap 3: Rond je inschrijving bij Tilburg University af
Bekijk de volledige toelatingsprocedure op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/rechtsgeleerdheid/toelating-aanmelden/


toelatingseisen

vooropleiding
Bekijk de vereisten op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/toelating-aanmelden/law/bamatrix/

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Magister JFT

Studievereniging voor alle rechten studenten

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jitske Overboom
werkzaam als advocaat bij Lexence N.V.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star Elsevier
Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/15 Erasmus
Laws
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/15 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/15 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/15 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/15 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/15 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/15 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/15 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/15 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/15 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/15 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/15 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/15 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/15 Amsterdam VU
Transnational Legal Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.4
inhoud3.93.9
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.63.1
studielast3.32.9
studiebegeleiding3.12.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Tilburg University is beoordeeld door 137 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Tilburg University helpt je graag verder bij je stap naar de arbeidsmarkt.
Met een CV-check, workshops, trainingen of individuele begeleiding.
Meer informatie: Student Career Center
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/arbeidsmarkt/careercenter/

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden vinden hun weg in de advocatuur, het (internationale) bedrijfsleven, het openbaar ministerie, non-profitorganisaties en overheden.
De opleiding biedt ook een goede basis voor rechtswetenschappelijk
of met het recht verbonden multidisciplinair onderzoek.

De opleiding levert in combinatie met een universitaire juridische bachelor civiel effect op, dat wil zeggen toegang tot de togaberoepen.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAdvanced Studies in International Civil and Commercial Law+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenAdvanced Studies in Public International Law (part-time & full-time)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
UvAInternational Tax Law + aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • advocaat
  • bedrijfs- en overheidsjuridische functies
  • consultant
  • onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Yvette Dortu MA

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite