Public Governance

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de internationale master Public Governance (MSc) leer je politieke, economische en rechtsstatelijke uitgangspunten combineren in innovatief beleid bij overheden en in de publieke sector.

Je ontwikkelt en vernieuwt strategieën voor complexe besturingsvragen; je smeedt coalities met bedrijven, burgers en organisaties; en houdt rekening met vergaande digitalisering en globalisering. Deze master bereidt je voor op strategische bestuurskundige posities bij overheden en in de publieke sector. Niet alleen in de verschillende bestuurslagen in Nederland, maar overal ter wereld.

Overheidsorganisaties worden door burgers en de media steeds scherper aangesproken op wat ze presteren en het maatschappelijk resultaat dat ze met hun publieke beleid moeten neerzetten. Daarnaast dwingt een complexere maatschappelijke context en de opmars van digitalisering tot voortdurende innovatie: steden, maar ook netwerken van bedrijven en criminele netwerken, worden steeds meer 'smart'. Voorbeelden hiervan:

- De politie moet vermenging van onderwereld en bovenwereld in ondermijnende criminaliteit aanpakken.
- Woningcorporaties moeten weliswaar terug naar hun kerntaken, maar ook zorgen voor leefbare wijken.

Oplossingen voor maatschappelijke problemen zijn dan ook alleen mogelijk in coalities en netwerken met bedrijven, burgers en andere publieke organisaties.
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMSc Bestuurskunde
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66627
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

 • Je kijkt over meerdere specialismen en landsgrenzen heen; je combineert economische, juridische en bestuurskundige perspectieven in bestuurskundig beleid, waarbij de 'vraagstukken' op lokaal, regionaal en internationaal niveau kunnen spelen.
 • Er is een sterke koppeling tussen de theorie en beroepspraktijk; tijdens de master spar je met wetenschappers én professionals uit het veld en kom tot innovatieve strategieën voor het oplossen van hedendaagse bestuursproblemen.
De focus van de master ligt op het ontwikkelen en vernieuwen van strategieën voor complexe besturingsvragen. Enkele vakken worden in samenwerking met andere opleidingen in het buitenland aangeboden. Immers zijn problemen als gevolg van globalisering per definitie steeds vaker lokaal, nationaal én globaal:
 • Conflicten in het Midden-Oosten leiden tot radicalisering en soms terreurdreiging in Nederlandse steden.
 • De in Tilburg geproduceerde cannabis is vooral voor de export in transnationale criminele netwerken.
 • Een toegankelijk toeslagensysteem is vanuit de dienstverlening aan burgers goed, maar biedt buitenlandse fraudeurs ruimte.

De master Public Governance geeft je de bagage om deze pittige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Open dagen en meeloopdagen

Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master Public Governance bestaat uit 60 ECTS (één jaar, voltijds). Tijdens het jaar volg je 3 thematische kernvakken (18 ECTS), 2 verplichte vakken (12 ECTS) en 2 interdisciplinaire vakken (12 ECTS). Je sluit de master af met de Masterthesis (18 ECTS).

Kijk voor meer informatie over de vakken in de studiegids van Tilburg University: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/public-governance/program/
Kijk voor meer informatie op de website van de master Public Governance:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/public-governance/program/
periode
1234
Good Governance
6 EC
Governance and Economics
6 EC
Governance and Law
6 EC
Governance and Politics
6 EC
Governance Clinic
12 EC
Public Entrepeneurship
6 EC
Public Strategy
6 EC
Tutorial afstuderen
6 EC
Masterthesis afstuderen
12 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, seminar, spelontwikkeling, werkgroep, workshop, zelfstudie
studeren in het buitenland
Tilburg Law School biedt masterstudenten de mogelijkheid om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen: www.tilburguniversity.edu/students/study/abroad/
Een master student mag maximaal 12 ECTS van de vakken vervangen met behaalde vakken uit het buitenland.
doelstelling
Het programma stelt studenten in staat om:
 1. effectieve publieke strategie te ontwikkelen, implementeren en hervormen, zowel op het niveau van de organisatie als dat van wetgeving
 2. (wetgevende) strategieën voor wicked problems op meerdere niveaus te ontwikkelen en te implementeren.

Met haar focus op de verbinding tussen Economie, Rechten en Bestuurskunde (inclusief politicologie), worden studenten getraind om deze vaardigheden in een multidisciplinaire context in te zetten.
Elke vorm van besturen wordt in toenemende mate geconfronteerd met problemen die de nationale grenzen overschrijden. Strategen in publieke organisaties zullen dan ook meer en meer in staat moeten zijn om (wetgevende) strategieën in internationale contexten te formuleren, en daarom ook vloeiend Engels moeten spreken. Het programma is op een coherente manier samengesteld vanuit de perspectieven van openbaar bestuur, strategie en ondernemerschap. Je bent vrij om jouw onderwerp voor de master thesis te kiezen (en de daarbij horende tutorial) en daarmee aan te sturen op een profiel van een specialist.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 augustus 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
Stap 1: Meld je aan bij Studielink
Stap 2: Indien je kunt worden toegelaten tot de master, wordt jouw toelating automatisch verwerkt in Osiris. Dit wordt zichtbaar in Studielink.
Stap 3: Bevestig je inschrijving bij Tilburg University
Bekijk de volledige toelatingsprocedure op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/public-governance/admission-application/
toelatingseisen

vooropleiding
Bekijk de vereisten op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/toelating-aanmelden/law/bamatrix/

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 9600levensonderhoud
€ 350studiematerialenper jaar
€ 350visa/permitper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

62 studenten volgen deze opleiding
23% daarvan is vrouw
5 eerstejaars gestart in 2017
20% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Magister JFT

Studievereniging voor alle rechten studenten

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Tilburg University
Public Governance
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/7 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 Radboud Universiteit
Comparative Politics, Administration and Society
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  70
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/7 Radboud Universiteit
Publiek Management
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Bestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwing
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.63.9
inhoud3.63.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.83.0
studielast3.23.4
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Public Governance aan de Tilburg University is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het voltooien van de master Public Governance kun je op strategisch niveau uit de voeten in een lokale, regionale en internationale context waarbij je politieke, economische en rechtsstatelijke uitgangspunten combineert tot innovatief publiek beleid. Je ontwikkelt en vernieuwt strategieën voor complexe besturingsvragen en smeedt coalities met bedrijven, burgers en organisaties. De master Public Governance geeft je de bagage om de hedendaagse pittige uitdagingen het hoofd te bieden!

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tilburg University helpt je graag verder bij je stap naar de arbeidsmarkt.
Met een CV-check, workshops, trainingen of individuele begeleiding.

Meer informatie: Student Career Center
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/arbeidsmarkt/careercenter/
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmaker voor gemeente, provincie, rijk
 • consultant
 • journalist
 • leidende posities in de publieke sector
 • lobby-ist
 • manager
 • onderzoeker voor universiteit of onderzoeksbureaus
 • strategisch adviseur bij veiligheidsregio's, publiek-private samenwerking
 • strategisch adviseur bij zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, politie, woningcorporaties
 • wethouder
bron: StudieData

Contact

Yvette Dortu MA

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite