Leraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master)

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze educatieve post-master is bestemd voor studenten die na afronding van een universitaire master een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands willen behalen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaMA
typeeducational, post-initieel, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden duaal
accreditatiesNVAO
croho-code68512
numerus fixusnee
honoursnee
Als docent Nederlands met een eerstegraads lesbevoegdheid lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige generaties leerlingen.

Met de post-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur word je dankzij een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, een didactisch expert die academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk kan toepassen. Voorwaarde om met de post-master te kunnen starten, is dat je een universitaire master hebt afgerond die aansluit bij het schoolvak Nederlands. Ook in de bachelorfase moeten voldoende vakken zijn gevolgd die aansluiten bij het schoolvak Nederlands. Een toelatingscommissie beoordeelt of de vooropleidingen voldoende basis bieden om te kunnen worden toegelaten. Als er deficiënties zijn, kunnen die soms worden weggewerkt met een schakelprogramma / premaster.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Tilburg University?

  • De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs.
  • De opleiding is kleinschalig en heeft een vast docententeam dat samen met jou werkt aan jouw ontwikkeling als docent.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
12
Algemene Didactiek
6 EC
Didactische Oriëntatiestage stage
12 EC
Masterclasses en Opleiden in de School
6 EC
Vakdidactiek Nederlands
6 EC
Didactisch Leeronderzoek onderzoek
6 EC
Didactisch Lesontwerponderzoek onderzoek
6 EC
Didactische Verdiepingsstage stage
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, portfolio, stage, werkcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11100

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Raadpleeg de informatie over toelating en aanmelden op de website van de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

18 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
14 eerstejaars gestart in 2017
79% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) aan de Tilburg University is beoordeeld door 3 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je lesgeven in alle onderbouwklassen van het voortgezet onderwijs en in de bovenbouw van het havo en het vwo.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel middelbare scholen willen het aandeel academisch geschoolde eerstegraadsleraren vergroten. In de bovenbouw van het vwo wordt immers de basis gelegd voor de wetenschappelijke attitude die nodig is voor een succesvolle universitaire studie. En dit vergt leraren die zelf een academische basis hebben en hun leerlingen bij hun intellectuele vorming kunnen begeleiden.

Hoewel de cijfers per regio verschillen, is er over het algemeen een tekort aan eerstegraads opgeleide docenten.
Via de website van VOION (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs) zijn de meest recente onderzoeken naar het arbeidsmarktperspectief voor leraren in te zien.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUNederlandse letterkunde en het literaire veld+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur onderwijs
educatief medewerker
eerstegraads docent nederlands
trainer van diverse vaardigheden voor het bedrijfsleven
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite